Adverbs of Frequency Kullanımı

 

 

 Adverbs of Frequency Kullanımı ve Simple Present Tense

1-

2-

3-

4-

5-

Adverbs of Frequency kullanımını cümle içinde doğru yapabilmek için gerekli olan
bilgilere geçmeden önce, Adverbs of Frequency’lerin ne için kullanıldığına bir
göz atalım.  Sıklık Zarflarını yapılan işin ne sıklıkla yapıldığını göstermek
için kullanmaktayız. Bir başka kullanım sebebi de, rutin olarak yapılan iş ve
aktivitelere dikkat çekmektir. Adverbs of Frequency’ler genellikle Simple Present
Tense ile kullanılır. Peki bu Sıklık Zarflarını cümle içinde nereye yerleştirmeliyiz ?                     Cümlede tek bir fiil varsa, Sıklık Zarfı özneden sonra ve fiilden önce yer almalıdır.

İngilizcederskitabi.com‘da frequency adverbs örnekleri sıklık zarfları ile ilgili sorular ve cevapları, ingilizce sıklık zarfları test, ingilizce usually ile ilgili cümleler, ingilizce
usually, often, generally, sometimes ne demek gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Simple Present Tense’de Adverbs of Frequency Kullanımı ve konu anlatımını pekiştirmek için hazırladığımız interaktif testleri çözebilirsiniz.

Aşağıdaki zarfları cümlenin başlangıcında kullanmak mümkündür.

Occasionally, Usually, normally, often, frequently, sometimes

Ancak cümlenin başında kullanılmayan zarflar da mevcuttur.

Always, seldom, rarely, hardly, ever, never.

Hardly ever and Never kendileri cümleye olumsuz anlam kattıkları
için olumsuz cümlelerde kullanılmaz. Ever kullanımı ise olumsuz
cümlelerde ve soru cümlelerinde mümkündür.

We often play computer games.
Yukarıdaki örnekte görüleceği gibi, Adverbs of Frequency (Often) cümlede özneden
(We) sonra ve fiilden (Play)  önce yer almıştır.

Cümlede birden fazla fiil bulunuyorsa, Adverbs of Frequency cümlede ana fiilden
önce kullanılmalıdır.

They have often had doubts about procedure
Yukarıdaki örnekte görüleceği gibi, Adverbs of Frequency (Often) cümlede ana fiil
Had’den önce yer almıştır.

Olumsuz cümle ve soru cümlelerinde Adverbs of Frequency’ler ana fiilden önce kullanılmalıdır.

What do you usually drink with lunch?

He doesn’t usually do that

Sıklık Zarflarının To Be ile Kullanılması

Sıklık Zarflarını To Be (am, is, are/was, were) fiilleri ile
kullandığımızda cümle içindeki yeri Özne ve To Be fiillerinden
sonra olmalıdır.

Görüldüğü gibi aşağıdaki birinci cümlede önce özne (I) sonrada
yardımcı fiilimiz (Am) gelmekte ve sonrada (Never) sıklık zarfı
olarak cümlede yerini almakta.

I am never envious of people
İnsanları hiç kıskanmam

He is never afraid of anything
O hiçbir şeyden korkmaz

Aslı was never envious of her
Aslı onu hiç kıskanmazdı.

Berk was never afraid of snakes
Berk hiç yılanlardan korkmazdı

I am usually late to a meeting
Genellikle bir toplantıya geç kalırım

Adverbs of Frequency Listesi

Annually: yılda bir, her yıl
The Nobel Peace Prize is awarded annually
(Nobel Barış Ödülü yılda bir kez verilir).
I receive New Year’s cards from his family annually.
Her yıl ailesinden yılbaşı kartları alırım.
Always : her zaman, daima   – She always walks to the store
Usually: genellikle – They usually prefer to eat in a hotel’s restaurant
Hardly ever : hemen hemen hiç – I hardly ever sleep in class
Constantly: sürekli, sık sık- She constantly believes in me.
Daily: her gün, günden güne- She daily visits our oflice
Eventually: sonunda, nihayet- She eventually found him
Ever: hiç, her zaman- Don’t you ever get bored here?
Frequently: sık sık- We frequently go out for lunch
Generally: genellikle- We generally eat more calories and fat when we eat out
Hourly: saat başı, saatte bir kez- I hourly check where he’s at
Infrequently: nadiren, seyrek olarak We infrequently go out for dinner
Later: sonra,  daha sonra I will catch you later
Monthly: aylık, ayda bir – Frequency of update is monthly.
Never: asla, hiç bir zaman- He never smokes at home.
Next: daha sonra, ardından- I wonder what will happen next.
Nightly: her gece, geceleyin- He works nightly to earn a few extra francs.
Normally: normal olarak-   We don’t normally use this structure as a question at all.
Now: şimdi, şu anda- Where is she living now ?
Occasionally: bazen, ara sıra- We can only occasionally have breakfast outside
Often: sık sık, çoğu kez- How often do you feel happy?
Quarterly: üç ayda bir- The committee will meet quarterly. 
Rarely: nadiren – She rarely allowed the children to eat fast food
Regularly: düzenli olarak – She regularly goes to the university sports centre
Sometimes: bazen, ara sıra – They sometimes visit us in the spring
Soon: yakında, birazdan- I will call you soon
Then: o zaman – She was living in İstanbul then
Today: bugün- The director is angry today
Tonight: bu gece- When shall we meet tonight?
Weekly- haftada bir, her hafta-She visits her mother weekly
Yearly: yılda bir, yıllık- This would require $100 million yearly.
Yesterday: dün- I returned yesterday
Yet: henüz, şimdiye kadar- I haven’t seen anyone yet

Simple Present ve Sıklık Zarfları Detaylı Anlatım İçin Tıklayın

TEOG KONU ANLATIMI

INGİLİZCE KONU ANLATIMI

İNGİLİZCE TÜM KONU TESTLERİ