Also ve Too Arasında Ne Fark Var ?

 

Also ve Too Konu Anlatımı

 

1-

2-

3- 

4-

İngilizce ile uğraşanlar mutlaka and also, but also, also known as gibi also kullanımı
ile ilgili ifadeleri duymuşlardır. İngilizce Ders Kitabımızda (yani sitemizde) Also
nedir, also ne demektir’i açıklarken Also kullanımının pekişmesi için konunun
sonunda çok yakında testler hazırlayacağız. Also, diğer kişinin ifade ettiği ya da
ifade edilen şeyle aynı fikirde olduğumuzu belirtmek için kullanıyoruz. Cümle                           olumlu bir yapıda olmalıdır. Also genellikle yazı dilinde kullanılır, günlük konuşmalarda kullanımı yaygın değildir.

Also 

I love lemonade. I also love coke.
Limonataya bayalırım. Kola’yı da çok severim.

Joe speaks Turkish. Betty also speaks Turkish.
Joe Türkçe konuşur. Betty de Türkçe konuşur.
She likes sport. She also likes music.
O sporu sever. O müziği de sever

Also To Be ile kullanıldığında To Be fiilinden
sonra, bir fiille kullanıldığında önce gelir.

I am also from a small town
Ben de küçük bir kasabadanım

I am also from Ankara
Ben de Ankaralıyım.
I also like dogs
Köpekleri de severim.

Cümlenin başında kullanılan Also, sonra kullanılan
cümleye vurgu yapmak ve yeni bir konu eklemek için
kullanılır.

The room was too cold. Also, our room phone rang twice
Oda çok soğuktu. Ayrıca, oda telefonumuz iki kez çaldı.

I was too busy. Also, I was miserable
Çok meşguldüm. ayrıca berbat bir haldeydim.

Too

İngilizce çalışanlar also da olduğu gibi you too, me too, love you too gibi “Too”
kullanımı ile ilgili ifadeleri duymuşlardır. Burada dikkat etmemiz gereken şey, too much,
too late, too many items kullanımlarındaki Too ile burada anlatacağımızın farklı konular
olduğunu unutmayalım. İngilizce Ders Kitabımızda Too konusunu anlatırken, kullanımının pekişmesi için konunun sonunda çok yakında testler hazırlayacağız.
Too aynı Also gibi olumlu cümlerde, Also ile aynı anlamda kullanılır. Aralarındaki fark
cümle içinde aldıkları yerin farklı oluşudur. Too genellikle cümlenin sonunda kullanılır.

I am from Ankara, too.
Ben de Ankaralıyım.

I can ride a horse, too
Ben de ata binebilirim

Genellikle cümlenin sonunda kullanılmakla beraber özneden sonra virgül konularak yapılan kullanım da doğrudur.

I, too, am from Ankara
Ben de Ankaralıyım

I, too, love ice cream
Ben de dondurmayı çok severim

 

Also ve Too Örnek Cümleler

He is studying history too                                                                                                                                        O da tarihi okuyor
If that’s how you behave at school, your teachers must be angry, too.
Eğer okulda da böyle davranıyorsan, öğrenmenlerin de kızıyor olmalı.
Berk was also there                                                                                                                                              Berk de oradaydı
Berk ordered a Big Mac with fries. “I’ll have that too
Ber bir Big Mac ve patates sipariş etti. Ben de aynısını alacağım.
Berk speaks German. Aslı speaks German too.
Berk, Almanca konuşur. Aslı da Almanca konuşur.
I love yogurt. I love ayran too.
Yoğurtu severim. Ayranı da
I love yogurt. I also love ayran.
Yoğurtu severim. Ayranı da
You can go with them too.
Sen de onlarla gidebilirsin.
She was also at the party
O da partideydi.
He was also from an intellectual family.
o da entellektüel bir aileden geliyordu.
she was also from Canada.
O da Kanadalıydı.

 

DETAYLI SİMPLE PRESENT ANLATIMI

DETAYLI SİMPLE PAST ANLATIMI

DETAYLI SIKLIK ZARFLARI  ANLATIMI

INGİLİZCE KONU ANLATIMI

TÜM TESTLER