Articles Nedir ?

kitaplik1

ARTİCLES KONU ANLATIMI TEOG  LYS  YDS

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

İngilizce Ders Kitabımızda (yani sitemizde) The Articles konu anlatımını okuyup, daha             sonra konunun hemen altında bulunan Articles Exercises-testlere çalışarak konuyu                 pekiştirebilirsiniz. İngilizce Ders Kitabımızda Articles konu anlatımını (the articles)                   hazırlarken, düzgün bir İngilizce konuşabilmek için aslında çok önemli olan İngilizce               articles’lerin üzerinde öğrencilerin yeterince durmadığını düşündük. The articles
(İngilizce’de “a,  an, the”) nın kullanımına geçmeden önce, İngilizcede “the,  a,  an                     nerelerde kullanılır, İngilizcede “the,  a,  an” kullanıldığı yerler nelerdir ve kaç tanımlık           vardır ona göz atalım. Bu konuyu öğrenmenin en iyi yolu kelimeleri bağlı oldukları article     ile birlikte kullanmaktır.

Zero Article Ne Demek ? Tanımlıklar Nedir ? İngilizcede Kaç Çeşit Tanımlık Vardır ?

İngilizce’de üç tanımlık bulunmaktadır. Bu tanımlıklar şunlardır: “a”, “an” ve “the”.             Bunları da kendi aralarında iki gruba ayırmaktayız. Belirli (definite) ve belirsiz (indefinite) tanımlıklar. Ayrıca, tanımlık gerektirmeyen ifadeler vardır. Bunlara zero article denilmektedir. İsterseniz şimdi Articles konu anlatımına geçelim.

Indefinite Article
(Belirsiz Tanımlık)

Belirsiz tanımlıklar “a” ve “an” dir.
Türkçe karşılıkları  bir” anlamına gelmektedir. Belirsiz tanımlıkları
sayılabilen tekil isimlerin başına getirerek kullanmaktayız.
Peki hangi isimler “a”, hangi isimler “an” alacak ?
Genel olarak şu formülü kullanabiliriz. Sessiz harfle
başlayan isimler “a”, sesli harfle başlayanlar için “an”
kullanabiliriz.

a man
a university
an apple
an elephant
an octopus
an umbrella
an hour
an issue
an orange
a stamp,
a desk
a TV
a cup
a book
a pencil
a dozen
a gallon
a girl
a friend
a factory
an engineer
an athlete
a policeman
a banana                                                                                                                                                                       a car
a movie
a chair
a dog
an eye
an hour
a designer
a table
a problem

DEFINITE ARTICLE
(Belirli Tanımlık)

Belirli tanımlık olarak “the” kullanılır. Her türlü (tekil
ya da çoğul) isim için kullanılabilir.

The tanımlığı için hatırlamamız gereken kuralları genel
olarak şu şekilde sayabiliriz. Ülke, şehir, kasaba, köy
isimlerinden önce, kıta isimlerinden önce, dağ ve göl
isimlerinden önce kullanılmaz. Denizler ve ırmaklar
için (the Atlantic Ocean (Atlantik Okyanusu), the Nile
(Nil Nehri), coğrafi olarak belirleyici yerlerde
(the Equator (Ekvator), the South Pole (Güney Kutbu),
coğrafi bölgelerde the Middle East (Orta Doğu), çöl
(the Sahara-Sahra Çölü) ve orman (the Amazon
Amazon Ormanları) isimlerinde, gazete isimlerinde
(the Washington Post) kullanılmalıdır.

Sayılamayan isimler ve çoğul sayılabilen
isimlerde article kullanılmaz

Curiosity kills the cat
Kediyi merak öldürür

Vegetables are healthy
Sebze sağlıklıdır

Hastalık isimlerinde genellikle articles kullanılmaz

Curing cancer is possible
Kanseri tedavi etmek mümkündür.

Genel sağlık durumlarında kullanılan articles’lar

a sore throat (boğa ağrısı)
a cold (soğukalgınlığı)
a heart attack (kalp krizi)
a headache (baş ağrısı)

Bazı Article’lerde okunuş esastır

an hour
an honor
an honest businessman
an heir

Örnekler

How much does a pound (450 gr) of tomatoes cost?
Bir pound domates kaç lira ?

Hawks can fly 160 miles an hour
Şahinler saatte 160 mil uçabilir.

This is the first day of our holiday
Bu tatilimizin ilk günü

She will pay the next time
Gelecek sefer o ödeyecek

The following rule is applicable
Aşağıdaki kural geçerlidir

The most expensive car in the world
Dünyadaki en pahalı araba

The euro is a common currency
Euro ortak para birimidir

İsimden Önce Gelen Sıfat ve Articles

Eğer ismi kendinden önce tanımlayan bir sıfat varsa, articles
ismin değil sıfatın önüne getirilir. Kural sıfatın ilk harfine
(okunuşuna) bakılarak uygulanır

an intelligent boy
zeki bir çocuk

a silent struggle
sessiz bir mücadele

a nonsense explanation
saçma bir açıklama

an impatient client
sabırsız bir müşteri

Fetch me the white rose                                                                                                                                   Bana beyaz olan gülü getirin

Some/Most/All Of İfadelerinde Article Kullanımı

Some/Most/All Of ifadelerinden sonra gelen çoğul
isimlerin önüne “The” article’i kullanılmalıdır

some of the fruits

some of the books

some of the dogs are white

most of the children

most of the painters

most of the inspectors

all of the books

all of the cars

all of the beds in the house

 

Zero Article Konu Anlatımı

Articles kullanıldığı yerleri anlattık a-an-the örnek cümleler
hazırladık. Peki Zero article ne demek ? İngilizce’de article
kullanılmayan durumlar vardır. Zero article cümlede bir article
(A-An-The) kullanılmaması durumudur. Peki hangi durumlarda bir
tanımlık kullanmamalıyız.

1- Çoğul ve sayılamayan isimlerle
Cars, people, dogs, rice

2- Soyut isimlerle
Happiness, education, beauty, curiosity

3- Özel isimlerle
Turkey, İstanbul, Ankara, İzmir, Berk
Pluto, Esenboğa Airport

4- Sokak ve Cadde İsimlerinde
İstiklal Street, Bağdat Street

5- Yabancı Dil isimlerinde
German, English, Russian

6- Gün ve Ay isimlerinde
Sunday, October, Tuesday, June

7- Bilimsel isimlerde
Mathematics, History, Physics

8- Spor ve Oyunlarla ilgili isimlerde
Basketball, football, dart

9- Öğün isimlerinde
Dinner, lunch, breakfast

10- Bir isimle birlikte kullanılan sayılarla
Room 1005, platform 7, page 72

11- Hareket ve Taşıma

on foot, by car, by bus, by plane

ARTİCLES KONU TESTLERİ

 

İlgili Diğer Konular

Object Konu Anlatımı

Nouns Konu Anlatımı

Adjectives Konu Anlatımı

Adverbs Konu Anlatımı

Pronouns Konu Anlatımı

Prepositions Konu Anlatımı

Adverbial Phrases

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.