Be Supposed To

kitaplik2

Be Supposed To Kullanımı ve Konu Anlatımı

İngilizcede kafa karışıklığına sebep olan ifadelerden birisi de Be Supposed To kullanımıdır. Be supposed to ifadesini İngilizcede Geniş Zaman ve  Geçmiş Zaman cümlelerinde kullanmaktayız.  Be supposed to daha çok bir yükümlülük anlatırken, kullanım açısından benzeri olan “Should” yapılması gereken bir eylemi anlatır. Cümle içinde Be supposed to fonksiyonu Modal Verbs’lere benzer. Özellikle İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar için Have to, ought to ve be supposed to kullanımı zorlayıcı olabilir. Bunların cümle içindeki anlamları yakın görünse de birbirlerinden farklıdır.

To be supposed to yapmanız gereken bir yükümlülükten ya da insanların
sizden yapmanızı beklediği bir şeyden bahsederken kullanılmaktadır.
Cümlede “Supposed to” öncesinde “To Be” fiili” mutlaka kullanılmalıdır.

1-

2- 

3- 

4- 

5-

I am supposed to help her
Ona yardım etmem gerekiyor

I am supposed to go to Bodrum next weekend
Gelecek haftasonu Bodrum’a gitmem gerekiyor

You are supposed to be silent
Sessiz olmanız gerekiyor

You are not as strong as you are supposed to be
Olman gerektiği kadar güçlü değilsin

you are supposed to be there
Orada olman gerekiyor
she is supposed to take care of herself
Kendine dikkat etmesi gerekiyor

She is supposed to be rich
Zengin olması gerekiyor

Berk waits because he is supposed to wait
Berk bekliyor çünkü beklemesi gerekiyor

We are supposed to be there
Orada olmamız gerekiyor

They are supposed to sit at home
Evde oturmaları gerekiyor

Pedestrians are supposed to have priority at any signed crosswalk whether or not there is a stop sign or light.
Dur levhası ya da ışığı olsun ya da olmasın, yayalar herhangi bir yaya
geçidinde öncelik sahibidir.

 

Be Supposed To Olumsuz Cümle

I am not supposed to say this
Bunu söylememem gerekiyor

I am not supposed to believe in you
Sana inanmamam gerekiyor

He is not supposed to explain anything
Hiçbir şeyi açıklamaması gerekiyor

She is not supposed to go there
Oraya gitmemesi gerekiyor
We are not supposed to talk to you
Seninle konuşmamamız gerekiyor

They are not supposed to operate heavy machinery
Ağır iş makinesi kullanmamaları gerekiyor

You weren’t supposed to do that
Bunu yapman gerekmiyordu

 

Be Supposed To ile Soru Cümleleri
Are you supposed to make this decision?
Bu kararı almanız gerekiyor mu ?

What are you supposed to do?
Ne yapmanız gerekiyor ?

How many calories are you supposed to eat if you’re on a diet?
Diyetteyseniz ne kadar kalori almanız gerekiyor ?

Is he supposed to get married?
Onun evlenmesi gerekiyor mu ?

When is she supposed to get here?
Buraya ne zaman gelmesi gerekiyor ?

Why are you supposed to behave in a particular way?
Neden belirli bir şekilde davranmanız gerekiyor?

Have to ve To be supposed to Arasındaki Fark

Have to bir zorunluluğu bildirir. Cümlede belirtilen durum
için başka seçenek yoktur. Supposed to ise cümlede bir şeyi
yapmanın en iyi durum olduğunda tercih edilir. Supposed to
ayrıca sosyal kurallar ve beklentiler için kullanılmaktadır.

You have to have a driving licence in order to drive without breaking the law.
Yasayı ihlal etmeden araba kullanabilmek için bir ehliyete sahip olmanız zorunludur.

Yukarıdaki cümlede bir kişinin ehliyet almasının zorunluluğundan bahsedilmekte, bu
yüzden cümlede have to kullanılmış.

A son is supposed to help his father
Bir erkek çocuğun babasına yardım etmesi gerekiyor.

Yukarıdaki cümlede ise bir zorunluluktan ziyade toplumsal bir beklenti ifade ediliyor.
Çocuk babasına yardım etmek zorunda değildir ama ondan beklenilen yardım etmesidir.

 

YDS KONU ANLATIMI

LYS KONU ANLATIMI

YDS-LYS  TEST

TÜM TESTLER