Can-Can’t

 

 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

Can/Can’t Konu Anlatımı

 

İngilizcederskitabi.com‘da Can Konu Anlatımı interaktif testlerle desteklenerek anlatılmıştır.Can/Can’t kullanımı İngilizce’de oldukça yaygındır. Can kullanımını bir yeteneğin ifadesi, olasılık, olanaksızlık, bir konu için izin alıp verme, talimat, istek cümlelerinin ifadesinde, bir teklifte bulunma ve davet cümlelerinde görebiliriz. Başlangıç seviyesindeki en önemli konuların başında geldiğini söyleyebiliriz. Can/Can’t cümlelerine çalışırken dikkat etmeniz gereken şeylerle başlayalım.

 

Can Olumlu Cümle

Olumlu cümlede ilk başta özne bulunur. Can özneden hemen sonra getirilir. Can’den sonra cümleki fiil bulunmalı ve fiil yalın halinde (1.Hali) olmalıdır. Dikkat etmemiz gereken şey Can’den sonra gelen fiilin “ING” almaması, 2. ve 3. halinde olmamasıdır. Öğrencilerin sınavlarda Can sorularında en çok puan kaybetmesinin sebebi bunlardır.

I can wait (bekleyebilirim)
You can be my friend (arkadaşım olabilirsin)
We can do it (bunu yapabiliriz)
They can tell the truth (gerçeği söyleyebilirler)
I can write your name on the list (ismini listeye yazabilirim)

Can Olumsuz Cümle

I can not wait (bekleyemem)
You can not be my friend (arkadaşım olamazsın)
We can not do it (bunu yapamayız)
They can not tell the truth (gerçeği söyleyemezler)
I can not write your name on the list (ismini listeye yazamam)

Can Olumlu Soru

Can I wait (bekleyebilir miyim ? )
Can I be your friend (arkadaşın olabilir miyim ? )
Can we do it (bunu yapabilir miyiz ? )
Can you tell the truth (gerçeği söyleyebilir misin ? )
Can I write your name on the list (ismini listeye yazabilir miyim ?)

Can Olumsuz Soru

Can’t I wait (bekleyemez miyim ? )
Can’t I be your friend (arkadaşın olamaz mıyım ? )
Can’t we do it (bunu yapamaz mıyız ? )
Can’t you tell the truth (gerçeği söyleyemez misin ? )
Can’t I write your name on the list (ismini listeye yazamaz mıyım ?)

İhtimal

Can’in kullanım alanlarından birisi de ihtimal bildirmesidir.
İhtimal bildiren genel ifadelerde kullanılır.

Spring can be cold and snowy.
İlkbahar soğuk ve karlı olabilir.

These cheap toys can be dangerous for children
Bu ucuz oyuncaklar çocuklar için tehlikeli olabilir

Olanaksızlık

İhtimal bildiren cümlelerde kullanımının yanında bir şeyin
imkansız olabileceğini de Can ile ifade edebiliriz.

His story can’t be true
Hikayesi(anlattığı şey) gerçek olamaz

The thief can’t be far away
Hırsız uzaklaşmış olamaz

İzin Alma/Verme

Can I use your bike?
Bisikletinizi kullanabilir miyim ?

Can I use your cell phone for the day?
Gün boyunca cep telefonunuzu kullanabilir miyim?

You can use my laptop to do the search.
Araştırma yapmak için bilgisayarımı kullanabilirsin.

You can use my car whenever you need it.
İhtiyacınız olduğunda arabamı kullanabilirsiniz.

CAN/CAN’T TESTLERİ

DETAYLI CAN VE DİĞER MODALS ANLATIMI

Simple Past Tense Detaylı Anlatım

Simple Present Tense Detaylı Anlatım

Tüm Dersler Test

INGİLİZCE KONU ANLATIMI