The Causative Konu Anlatımı

kitaplik1

 

The Causative Konu Anlatımı   LYS – YDS

 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

 

İngilizcederskitabi.com‘da Causative konu anlatımı dışında, passive causative ve causative exercises-testleri de konu anlatımının hemen sonunda bulabilirsiniz. Her ne kadar ileri düzey İngilizce konularından biri olarak düşünülsede Ettirgen (Causative) yapı tüm öğrenciler içinde önemli bir konudur ve biraz ilgi gösterilerek geliştirilebilir. İngilizce Ders Kitabımızda Causative konu anlatımının dışında, konu için hazırladığımız testler de belirli aralıklarla güncelleniyor.

Özne+have/make/let/get+yapan kişi ya da şey+Fiil+Nesne

Ettirgen yapının nasıl olduğunu cümlenin ögeleri ile tek tek sıralayacak olursak, yukarıdaki yapıyı görürürüz. Cümlenin en başında bir öznemiz bulunmalı. Daha sonra Causative fiillerinden birini kullanmalıyız. Causative fiilinden sonra ise eylemi yapan
kişi ( berber vb.) cümlede yer almalıdır. Eylemi yapan kişinin yaptığı fiil ve son olarak cümlemizdeki nesne yer alır. Causative yapının bir active ya da passive cümle şeklinde olabileceğini unutmayalım. Her biri Causative bir yapı oluştursalar da aralarında ufak farklar bulunmaktadır.

Have bir düzenleme, görev ya da yükümlülük
Get cesaret verme ve ikna
Make zorlama, ısrar ve gereklilik
Let ise izin verme ifadelerinde kullanılır

 

Ettirgen Yapı

Dilimizde “ettirgen çatı” olarak bilinen causative “bir eylemi yaptırmak”, “birisine bir eylemi yaptırmak” anlamlarına gelmektedir. Causative yapıyı gerçekleştirebilmek  için ihtiyacımız olan fiiller şunlardır.

Have-  Let – Get – Make

HAVE SOMEBODY DO SOMETHING

Bir Causative Verb olarak Have, eylemin yapılmasının,
eylemi yaptıran tarafından daha çok rica edici ya da
istekte bulunan bir şekilde gerçekleştirildiğini bildirir.

Have+Eylemi yapan kişi+V1

Have him call me ( Onun beni aramasını sağla)
Have a mechanic check the engine
(Tamirciye motoru kontrol ettirin.)
Have your secretary record the patient’s problem
Sekreterinize hastanın problemini kayıt ettirin

HAVE /GET SOMETHING DONE

Have/Get+nesne+V3

They will have their car fixed.(Arabalarını tamir ettirecekler.)
He will get his car fixed ( Arabasını tamir ettirecek)

My mom will have the carpet cleaned next week
Annem gelecek hafta halıyı temizletecek

MAKE SOMEBODY DO SOMETHING

Bir Causative Verb olarak Make, eylemin yapılmasının,
bir izin verme ya da istekden daha çok, eylemi
yaptıran tarafından daha mecbur edici bir şekilde
gerçekleştirildiğini bildirir.

Make+Eylemi yapan kişi+V1

The teacher made him tell all about himself in English.
(Öğretmen,  İngilizce olarak kendisi hakkında konuşturttu.
He always makes me laugh.                                                                                                                                 ( O beni hep güldürür.)

GET SOMEBODY TO DO SOMETHING

Get+Eylemi yapan kişi+Infinitive

Bu yapıda, zorlama yerine ikna söz konusudur.
How do Italian parents get their children to sleep ?
( İtalyan ebeveynler çocuklarını nasıl uyutuyor ?)
How can parents get their children to sleep on time ?
(Ebeveynler çocukları nasıl zamanında uyutabilir ?)

LET SOMEBODY DO SOMETHING
Let+Eylemi yapan+V1

Bir Causative Verb olarak Let, eylemin yapılmasının, eylemi
yaptıran tarafından izin verilme şeklinde gerçekleştirildiğini
bildirir.

My parents never let me go out.
Annem ve babam dışarı çıkmama asla izin vermezler.
My parents never let me do anything fun.
Annem ve babam asla eğlenceli bir şey yapmama izin vermez.

Zamanlara Göre Causative

Causative yapıdaki cümlerin de şüphesiz cümle içinde bir zaman formları bulunur. Zamanlara göre causative yapı kullanabilmemiz için, öncelikli olarak İngilizce zamanlar konusunu iyi biliyor olmamız gerekiyor. Zamanlara göre causative formlarını aşağıda şekilde kullanarak, uygun zamanlarda cümle kurabilirsiniz.

Simple Present                                      HAVE +Object+V3
Simple Past                                             HAD +Object+V3
Present Continuous                             am,is,are+ having +Object+V3
Past Continuous                                    was-were+having +Object+V3
Present Perfect                                      HAVE+HAD+Object+ V3
Past Perfect                                             HAD+HAD +Object+V3
Future                                                        WILL HAVE+Object+ V3
Future Perfect                                        WILL HAVE HAD +Object+V3
Future Continuous                               WILL BE+Having+Object+ V3
Future (going to)                                   Am,is, are, going to+Have+Object+ V3
Would, Should                                       Would, Should+Have +Object+V3

THE CAUSATIVE-SORU CÜMLELERİ

How often do you have your car serviced?
(Arabanı ne sıklıkla kontrol ettirirsin ?)
Did you have your hair cut ?
(Saçını kestirdin mi ?)
Are you having your house painted ?
(Evinizi boyatıyor musunuz ?)
How often should I have my eyes checked?
(Gözlerimi ne sıklıkla kontrol ettirmeliyim ?)
Have you ever had a tooth filled ?
(Hiç dolgu yaptırdınız mı ?)

Causative Verb ile Passive Cümle

Bu yapıda eylem fiilinin past participle olduğuna
dikkat etmeliyiz.
I had my car fixed at a friend’s shop
She had her hair cut
I had the tap fixed
My mother had the windows cleaned

THE CAUSATIVE ÖRNEK CÜMLELER

He had his car cleaned
Arabasını temizlettirdi

They made me stand up
Beni ayağa kaldırdılar

Have your secretary call Burcu’s number instead of mine
Sekreterine benim telefonum yerine Burcu’nun telefonunu arattır

My father made me sit in a car
Babam beni bir arabaya oturttu

My teacher made me look at life from a different perspective
Öğretmenim hayata değişik bir açıdan bakmamı sağladı

I don’t let my kids play video games
Çocuklarımın video oyunları oynamasına izin vermem

I don’t let my family read it
Ailemin bunu okumasına izin vermem

My parents made me feel special
Ailem kendimi özel hissettirdi

Her parents made her clean her room
Ailesi ona odasını temizletti

He had his secretary call a taxi
Sekreterine taksi çağırttı

I had my haircut
saçımı kestirdim

My mom made me stay in my room all day
Annem bütün gün beni odamda tuttu

The news made him cry
Haber onu ağlattı

None of them made her happy
Bunların hiçbiri onu mutlu etmedi

What made her cry?
Onu ağlatan şey ne ?

They made him promise to be on time
It made him feel strong
He made him promise to not give up
I have to get someone to drive me around
She has to get someone out here to fix the windows
It made him feel proud
He has to get someone to stop that truck
I had my car towed to his house
I will not let you turn away
I will not let you push me around any longer

YDS KONU ANLATIMI

LYS KONU ANLATIMI

YDS-LYS  TEST

TÜM TESTLER

Ilgili Diğer Konular

The Imperative                                                                                                                                                            Indirect Speech                                                                                                                                                      Wish Clauses                                                                                                                                                                Modals                                                                                                                                                                            To-Infinitive

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.