Çocuklar İçin İngilizce

zoo

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuklar İçin İngilizce Eğitimi

Günümüzde bilinçli anne babalar çocuklarının geleceğinde İngilizce eğitiminin ne denli büyük bir öneme sahip olduğunu bilmektedir. Çocuklar için İngilizce Eğitimi hakkındaki bu
yazıyı hazırlarken, eminimiz ki yaklaşan yeni eğitim yılı için çocuklarını özel okula yazdırmak isteyen çoğu ebeveyn, okul seçimlerinde ağırlıklı olarak İngilizce eğitimini düşünüyor. Çocuklar için İngilizce eğitiminde yaş önemlidir, bu eğitimde, çocuk yaşı ne kadar düşük olursa, başarı şansı o denli yüksektir. Çocuklar için İngilizce eğitimi sayfamızda ağırlıklı olarak Türkçe okunuş ve anlamlarıyla kısa hikayelere yer vereceğiz. İngilizcederskitabi.com ekibi olarak şans tanınan her çocuğun İngilizce’yi öğrenebileceğinden eminiz.

Aslı goes to the zoo. She sees a lion and an ostrich.

Aslı goos tu dı zu. Şi siiz e layın end en ostriş

Aslı hayvanat bahçesine gider. O bir aslan ve devekuşu görür

They are friends. Onlar arkadaştır

Dey ar firendz.

Kelimeler: Türkçe okunuşları parantez içinde

Go: gitmek (go)

Zoo: hayvanat bahçesi (zu)

See: görmek (si)

Lion: aslan (layın)

Ostrich: devekuşu (ostriş)

They: Onlar (dey)

Friend: Arkadaş (firend)

lion2

 

The ostrich runs and the lion roars.

Dı ostriş rans end dı layın rors

Devekuşu koşar ve aslan kükrer

 

 

Run: koşmak

Roar: kükremek

An ostrich can run faster than a horse.

Bir devekuşu bir attan daha hızlı koşabilir

Faster: daha hızlı

Horse: at

 

elephant

She sees an elephant. (Şi siiz en elefınt)

O bir fil görür

The elephant has a long trunk. (Dı elefınt hez e long trank)

Filin uzun bir hortumu vardır

Elephant (elefınt): fil

Trunk (trank): Fil hortumu

Long(long): uzun

 

 

polar bear

 

Aslı sees a polar bear. (Aslı siiz e polır beer)

Aslı bir kutup ayısı görür

A polar bear is strong. (A polır beer iz strong)

Bir kutup ayısı güçlüdür

Polar bear(polır beer): kutup ayısı

Strong (strong) : güçlü

 

 

 

rabbit
Aslı sees a rabbit  (Aslı siiz e rabit)

Aslı bir tavşan görür.

The rabbit has soft fur. (Dı rabit hez soft för)

Tavşanın yumuşak tüyleri vardır

 

Rabbit (rabit) : tavşan

Soft (soft) : yumuşak

Fur(för) : kürk, post

 

 

gorilla2

 

 

Aslı sees a gorilla. (Aslı siiz e gorila)

Aslı bir goril görür
The gorilla is hungry. Goril aç (Dı gorila iz hangıri)

and she is eating a  banana. (Şi iz iiting e benana)

ve o bir muz yiyor

Gorilla (gorila): goril

Hungry: (hangri) : aç

Eat (iit): yemek

Banana(benena): muz

She (şi): O ( bayan)

 

gorilla2

 

Is she hungry ? (İz şi hangıri)

O aç mı ?

Is she eating a banana ?

(İz şi iiting e benana)

O muz yiyor mu ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunuşları kırmızı renk

Berk is walking. He sees a dog. The dog wags its tail. Berk likes the dog.

Berk iz volking. Hi siiz e dog. Dı dog vegs its teyl. Berk layks dı dog
Berk yürüyor. O bir köpek görür. Köpek kuyruğunu sallar. Berk köpeği sever.

It has no collar. Berk takes it home. He washes the dog. He names him “Funny.”

İt hez no kalır. Berk teyks it hom. Hi vaşız dı dog. He neyms him fani
Köpeğin tasması yoktur. Berk onu eve götürür. Köpeği yıkar. Ona Funny ismini koyar.

He takes Funny to the vet. Funny is healthy. Berk walks Funny every day.

Hi teyks fani tu dı vet. Fani iz helti. Berk valks funi every dey.
O Funny’i veterinere götürür. Funny sağlıklıdır. Berk Funny’i her gün yürütür.

They love each other.
Birbirlerini severler
Dey lav iiç adır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is Christmas. Berk gives Aslı a toy. The toy is in the box. The box is green. Yılbaşı zamanı. Berk Aslı’ya bir oyuncak verir. Oyuncak kutudadır. Kutu yeşildir.
Aslı sees the toy. It is a doll. The doll’s dress is pink. The doll speaks. Aslı oyuncağı görür. Bu oyuncak bir bebektir. Oyuncak bebeğin elbisesi bembedir. Oyuncak bebek konuşur.
“Good Morning” it says. The doll’s dress is very fine. Aslı likes the gift. Günaydın der oyuncak bebek. Oyuncak bebeğin elbisesi çok hoştur. Aslı hediyeyi beğenir.
She hugs her brother. Berk smiles. Kardeşini kucaklar. Berk gülümser.

Berk sits in the car. His dad turns on the radio. A song plays. He taps his feet.
Berk arabada oturur. Babası radyoyu açar. Bir şarkı çalar. Ayaklarını yere vurur.
He sways his head. His dad laughs at him. He likes the song too. The song is over.
Başını sallar. Babası ona güler. Babası da şarkıyı sever. Şarkı biter.
The radio plays a different song. He does not like the new song. He sits quietly.
Radyo başka bir şarkı çalır. O yeni şarkıyı sevmez. Sessizce oturur.

 

İngilizce Eğitici Oyunlar

DETAYLI SİMPLE PRESENT ANLATIMI

TEOG KONU ANLATIMI

INGİLİZCE KONU ANLATIMI

SIKLIK ZARFLARI KONU ANLATIMI

TÜM TESTLER