Conditional Sentences

 

 

 

İNGİLİZCE KOŞUL/ŞART CÜMLELERİ (IF CLAUSES) YKS-  YDS

Türkçe’deki karşılığı koşul cümleleridir. Bir durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, başka bir duruma bağlı ise koşul cümleleri kullanılır. Bu cümleler iki temel yapıdan oluşmaktadır. Bunlar if cause (koşul cümleciği) ve main clause (temel cümle)dir. İngilizce şart cümleleri type 0 ve şart cümleleri type 1 örnek cümlelerine, 7.sınıf ingilizce şart cümleleri konusuna çalışan öğrenciler de çalışabilir. Bunların yanında sayfamızda If clause mixed type’a da yer vereceğiz.

THE ZERO CONDITIONAL

Zero conditional cümlelerde If ve When birbirinin yerine kullanılabilir.
Birbirlerinin yerine kullanılabilir olmasının nedeni mantıksal sonucun
değişmeyeceğidir. Bu yüzden If ya da When kullanmak önemli değildir.

Type 0 Kullanımı

If Simple Present+Simple Present

Zero Conditional’lar genel doğruların anlatımında, şimdi ve her zaman gerçekleşecek doğru ve mümkün olan durumların ifadesinde kullanılır.

if you work hard, you pass the exam
Eğer çok çalışırsan sınavı geçersin

if you heat a gas, it expands
Eğer gazı ısıtırsanız, gaz genişler

If it rains, it gets cold
Yağmur yağarsa, hava soğur

If she leaves now, she can get there on time
Şimdi yola çıkarsa oraya zamanında varır

if you don’t drink enough water, you get sick
Yeterince su içmezseniz, hastalanırsınız

If you sweat too much, you dehydrate
Çok terlerseniz, vücudunuz susuz kalır

If you solve your problem, you have an identity
Kendi problemlerinizi çözerseniz, kişiliğiniz gelişir

Conditional Sentence (IF CLAUSES) Type 1

IF SİMPLE PRESENT/+FUTURE TENSE

İçinde bulunan zaman ya da gelecekte gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olan olasılıkların anlatımında kullanılır.

if I find his address, I’ll send him a letter.
Adresini bulabilirsem ona bir mektup göndereceğim

If they don’t leave, I will call the police.
Gitmezlerse polis çağıracağım.

If it rains, we will postpone the picnic
Yağmur yağarsa pikniği erteleyeceğiz

I will tell you if you give me some money
Biraz para verirsen, söyleyeceğim.

If you marry me I will be a princess
Eğer benimle evlenirsen bir prenses olurum

If you hide a toy under a cloth, a 9-month-old baby will find the toy
Bir oyuncağı bir giysinin altına saklarsanız, 9 aylık bebek oyuncağı bulacaktır

 

Conditional Sentence (IF CLAUSES) Type 2

IF SİMPLE PAST WOULD

Bu yapıyı, şu an ya da gelecekte olması çok mümkün görünmeyen ( varsayımsal) durumların anlatımında kullanmaktayız.

if I had a lot of money, I wouldn’t live here.
(Çok param olsaydı, burada yaşamazdım.)

If it rained, you would get wet.
( Yağmur yağsaydı, ıslanırdın.)

if you called him, he would be there for you
Onu arasaydın senin için oraya gelirdi

 

Conditional Sentence (IF CLAUSES) Type 3

IF PAST PERFECT WOULD HAVE V3

Gerçekleşmemiş (Geçmişte kalmış)  ve gerçekleşmesi imkansız durumların anlatımda kullanılır.

If it had rained, we would have cancelled the meeting.                                                                        Eğer yağmur yağmış olsaydı, toplantıyı iptal etmiş olacaktık.

If we had saved our money, we would have bought that home now.                                                 ( Paramızı biriktirseydik,  şimdi bir evimiz olurdu.)

If he had listened to me, he would have had more income
Beni dinlemiş olsaydı daha çok gelir elde ederdi

If you had trusted me, this never would have happened
Bana güvenmiş olsaydın bu asla olmazdı.

 

MIXED CONDITIONALS NEDİR ?

Bazı cümlelerde, If cümleleri, belirli If cümle kalıplarında olmayabilir.
Şart cümlesinin iki parçası farklı zamanlarda görülebilir. En yaygın
olarak kullanılanı If Clause cümlesinde kullanılan Type 3 conditional ve
ana cümlede kullanılan Type 2 formudur.

 

If I had gone to school that weekend, I wouldn’t have had the accident.
O haftasonu okula gitmiş olsaydım, kaza geçirmezdim.

If we didn’t have to work for them it wouldn’t be so difficult
Eğer onlar için çalışmamak zorunda kalmasaydık bu kadar da zor olmazdı

If she were cleverer she would be a very dangerous woman
Eğer daha akıllı olsaydı, çok tehlikeli bir kadın olurdu.

Conditional Sentence Örnek Cümleler

If she doesn’t hurry she’ll be late for work
Eğer o acele etmez ise, işe geç kalacak

if he doesn’t hurry, he’s going to miss the bus
Eğer o acele etmez ise, otobüsü kaçıracak

if you heat a gas, it will expand
Eğer gazı ısıtırsanız, genişleyecektir

if you drop something, it will fall to the ground
Eğer bir şeyi bırakırsanız, yere düşecektir

Ilgili Diğer Konular

YDS KONU ANLATIMI

LYS KONU ANLATIMI

YDS-LYS  TEST

TÜM TESTLER