Conjunctions konu anlatımı

bookcase

1-

2-

3- 

4- 

Conjunctions Türkçe Konu Anlatımı-Ingilizce Bağlaçlar (YDS)

İngilizcederskitabi.com’da ingilizce bağlaçlar pdf, ingilizce bağlaçlar listesi ya da ingilizce bağlaçlar tablosu olarak değil, tek tek ele alarak anlattık. Conjunctions (bağlaçlar) kelimeleri, sözcük gruplarını (Phrase) ya da cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir. İngilizce daha anlamlı cümleler kurabilmek için İngilizce bağlaçlar konusunun iyi anlaşılması gerekmektedir. Bağlaçlar kendi içinde iki ana gruba ayrılmıştır. Bunlar, Coordinating Conjunctions (Yalın Bağlaçlar) ve Subordinate conjunctions (Yan tümce bağlaçları) dır. İngilizce bağlaçlar basit bir konu olarak görülse de aslında önemle ve sıklıkla üzerinde durulması gereken bir başlıktır. Sıklıkla kullanılan ingilizce bağlaçları öğrenmenin en iyi yolu onları sıklıkla kullanmaktır. Öncelikle, Coordinating Conjunctions (Yalın Bağlaçlar) olan both, and, so, yet, or, nor ve for’a bakalım.

Coordinating Conjunctions

ButAndSoYetOrNorFor

But (Ama-Ancak-Başka-Hariç-Oysa)

Ana cümlede anlatılan düşünceye zıtlık/çelişki İstisna olanın anlatımı. Sadece iki bağımsız cümleyi bağladığında But’dan önce virgül koymayı unutmayalım.

She didn’t say anything, but her expression was grim
Hiçbir şey söylemedi ama yüz ifadesi acımasızdı

He drinks nothing but water
O sudan başka birşey içmez

And (Ve)

Tümcede belirtilen açıklamalar arasındaki sıralama
Tümcede sebep sonuç ilişkisi
Tümcede bulunan anlamlar arasındaki zıtlığa vurgu
Tümcedeki sürpriz unsurunu vurgulamak
Tümcedeki koşulluluk

The old man became very distraught and he started to cry hysterically
Yaşlı adam büyük üzüntü duydu ve kontrolünü kaybederek ağlamaya başladı
we heard his voice and realized he was making phone calls
Onun sesini duyduk ve telefonla konuştuğunu anladık
He’s 68 years old and eats a lot for a skinny, old man.
O 68 yaşında, ve sıska, yaşlı bir adam için çok yiyor
He is tall and skinny
Uzunboylu ve sıska
love yourself and you will find it easier to love others
Önce kendini seversen, diğer kişileri sevmenin daha kolay olduğunu anlarsın

So (Bu nedenle, bu yüzden)

I was tired, so I went to bed
Çok yorgundum bu yüzden yattım

He was starting to get hungry so he decided to head back home
Acıkmaya başlıyordu bu yüzden eve dönmeye karar verdi

I was confused, so I spent a week observing my students in other classes.
Kafam karışmıştı, bu yüzden bir hafta boyunca öğrencilerimi diğer sınıflarda gözlemledim.

Yet ( Ancak, yine de, buna rağmen)

She is seventy-five, yet she still cooks regularly.
Yetmiş beş yaşında olmasına rağmen düzenli olarak yemek pişirir.

She is overweight, yet she continues to eat a lot of chocolate
Aşırı kilolu olmasına rağmen, aşırı çikolata yemeye devam ediyor.

Though he is old yet he can work hard.
O yaşlı olmasına rağmen yine de sıkı çalışabilir.

Or (Veya, ya da, yoksa)

Diğer bir olasılığın gösterilmesi, olumsuz cümlelerde iki yada daha fazla şeyden bahsederken, uyarı ya da öğüt verirken, iki sayı arasındaki yaklaşık niceliği betimlerken, aynı anlama gelen sözcükleri ifade ederken, bir şeyin neden doğru olduğunu söylerken,
zıt iki fikri anlatırken “Or” kullanmaktayız.

Would you like milk or cream with your coffee?
Kahvenizle krema ya da süt istermisiniz ?

Would you like milk or sugar in your coffee?
Kahvenizle süt ya da şeker istermisiniz ?

Nor ( Ne, ne de, de değil)
He was not married, nor was he engaged
Ne evli ne de nişanlıydı.

He did not eat anything, nor did he talk with anybody
Ne birşeyler yedi ne de birileriyle konuştu

For ( Nedeniyle, Çünkü, Zira, Dolayı)

He goes to the park every Saturday, for he loves being there
O her cumartesi o parka gider, çünkü orada olmaktan hoşlanıyor.

 

Subordinate conjunctions (Yan tümce bağlaçları) isimlerinden de anlaşılacağı
üzere bir Yan Tümce (Subordinate/Dependent Clause) den önce gelirler.

Subcordinating Conjunctions

afteriftill
althoughif onlyunless
asin order thatuntil
as ifnow thatwhen
as long asoncewhere
as thoughrather thanwhenever
becausesincewhereas
but thatso thatwherever
beforethanwhile
even ifthatwho
even thoughthoughwhy

Conjunction ( Bağlaç) Olarak After Kullanımı

Bir bağlaç olarak kullanıldığında After iki
cümleyi birbirine bağlar.

After I finished my work, I called him
İşimi bitirdikten sonra onu aradım

After I had my breakfast, I drove to the office
Kahvaltımı bitirdikten sonra işyerine gittim

Conjunction ( Bağlaç) Olarak Although Kullanımı
Although she was tired, she started to run.
Yorgun olmasına rağmen koşmaya başladı

Although she was tired she was not yet sleepy
Yorgun olmasına rağmen uykusu yoktu

Correlative Conjunctions

Either..... or
Neither..... nor
both...... and
Not only..... but also
Not...... but
As...... as

Either….Or…..  Kullanımı

You will either come willingly or I will tie and carry you from the house
He will either be unimaginative, or he’ll be creative
He will either do it or I shall beat him
You will either leave now or I will have security take you out of my office
We either stop it now or pretty soon the whole town will be ruined
You will either come back to İstanbul with me or sit here

 

Neither…  Nor…. Kullanımı

She neither cooks nor cleans
He neither sees, hears, nor understands
The old man neither ate a morsel nor drank a drop
she is neither in İzmir nor in Ankara
She will neither fear it nor flee from it
We will neither confirm, nor Deny
We will neither hamper nor assist them in any way

 

Both…. And…. Kullanımı

You are both crazy and very scary
Both EU and US are engaged in such projections
Both oil and gold are negatively correlated with the dollar
Both wages and salaries appear to have declined since the end of the war
Both wages and land rents will be higher in the city
Both inflation and unemployment are equally bad

Not only….. But also Kullanımı

He is not only tall but also strong
Cümleyi vurgulamak için aşağıdaki şekilde de kullanılabilir
Not only is he tall but also strong
She is not only clever but also beautiful
It is not only expensive, but also probably futuristic
It is not only difficult, but also desperate

Not….. But Kullanımı
its end is not happiness but virtue
The important thing in the Olympic Games is not winning but taking part
The greatest story in life is not winning but rising again every time we fall

As…. As  Kullanımı

This isn’t as fun as it looks
Life just isn’t as fun as it should be
Swimming isn’t as difficult as mountain climbing
Turkish isn’t as difficult as Chinese
The movie isn’t as funny as expected

TEOG KONU ANLATIMI

YDS KONU ANLATIMI

LYS KONU ANLATIMI

YDS-LYS  TEST

TÜM TESTLER