Few ve little

 

Few ve Little Arasında Ne Fark Var ?

 

 

Yeni başlayan pek çok kimse için kafa karışıklığı oluşturan Few ve Little kullanımını daha iyi anlatabilmek için konuyu bir tablo ile açıkladık. Little ve Few kullanımı cümleye olumsuz bir anlam katmaktadır. Anlamları açısından bunlar ” A little” ve ” A few” ile karıştırılmamalıdır. Little kullanımı dilimize “Hemen hemen hiç” olarak,  Few ise çok az olarak çevrilebilir. Aşağıdaki tabloda nasıl kullanılacaklarını açıkladık. Örneklerle konuyu daha iyi anlayabiliriz.

Few Little
sayılabilen ve çoğul isimlerde Sayılamayan isimlerde
I have few good friendsShe has little money to buy a new dress
I have few booksHe has little guilt
I have few neighboursWe have little time

she has little time for shopping
Alışveriş için hemen hemen hiç vakti yok

I have little energy
Nerdeyse hiç enerjim yok

At present, few cities have such lighting
Günümüzde, birkaç şehir böyle bir aydınlatmaya sahip

My family and I had few problems with health
Ailemin ve benim sağlıkla ilgili çok az sorunumuz oldu

 

TEOG KONU ANLATIMI

YDS KONU ANLATIMI

LYS KONU ANLATIMI

YDS-LYS  TEST

TÜM TESTLER

Ilgili Diğer Konular

The Imperative   Indirect Speech    The Causative

Wish Clauses   Modals   To-Infinitive