Future Continuous Tense

 

Dilimizde bu zamanın karşılığı “Gelecekte Şimdiki Zaman”dır. Bu zamanı gelecekte gerçekleşecek bir durumu ve bu durumun belirli bir süreye kadar devam edeceğini ifade etmek için kullanmaktayız.

FUTURE CONTINUOUS TENSE Konu Anlatımı  YKS  YDS

-İçinde bulunan andan sonraki tamamlanmamış ve
devam edecek olayların ifadesinde

-Geleceğe yönelik tasarılarda

-Geleceğe yönelik öngörüde ve tahminde bulunma

-Soru formu ile geleceğe yönelik bilgi edinme

-Gelecekte gerçekleşecek olayları anlatırken

-“Still” ile hali hazırda olan ve gelecekte bir süre devam edecek eylemlerde

Olumlu Cümle
Affirmative

Özne+Will+Be+Fiil+İng+Nesne

I will be waiting                (Bekliyor olacağım)
You will be waiting          (Bekliyor olacaksın)
He will be waiting            (Bekliyor olacak)
She will be waiting          (Bekliyor olacak)
It will be waiting               (Bekliyor olacak)
We will be waiting           (Bekliyor olacağız)
They will be waiting.      (Bekliyor olacaklar)

Olumsuz Cümle
Negative

Özne+Will+Not+Be+Fiil+İng+Nesne

I will not be waiting.                 (Bekliyor olmayacağım.)
You will not be waiting.           (Bekliyor olmayacaksın.)
He will not be waiting.             (Bekliyor olmayacak.)
She will not be waiting.           (Bekliyor olmayacak.)
It will not be waiting.                (Bekliyor olmayacak.)
We will not be waiting.             (Bekliyor olmayacağız.)
They will not be waiting.         (Bekliyor olmayacaklar.)

Soru Cümlesi
Interrogative
Will+Özne+Be+Fiil+İng+Nesne

Will I be waiting?                 (Bekliyor olacak mıyım?)
Will you be waiting?           (Bekliyor olacak mısın?)
Will he be waiting?             (Bekliyor olacak mı?)
Will she be waiting?           (Bekliyor olacak mı?)
Will it be waiting?               (Bekliyor olacak mı?)
Will we be waiting?            (Bekliyor olacak mıyız?)
Will they be waiting?         (Bekliyor olacaklar mı?)

Olumsuz Soru
Negative interrogative

Will+Özne+not+Be+Fiil+İng+Nesne

Will I not be sleeping?           ( Bekliyor olmayacak mıyım?)
Will you not be waiting?      ( Bekliyor olmayacak mı?)
Will he not be waiting?        ( Bekliyor olmayacak mı?)
Will she not be waiting?      ( Bekliyor olmayacak mıyım?)
Will it be not waiting?          ( Bekliyor olmayacak mı?)
Will we be not waiting?       ( Bekliyor olmayacak mıyız?)
Will they not be waiting?    ( Bekliyor olmayacaklar mı?)

Future Continuous Tense Örnek Cümleler

I will be cooking when you get back
Sen döndüğünde ben yemek pişiriyor olacağım

I will be sleeping when she arrives home tonight.
O bu gece eve geldiğinde uyuyor olacağım

I will be sleeping when he returns
O döndüğünde uyuyor olacağım

I do not know where I will be working when my current assignment ends
Şimdiki görevim bittiğinde nerede çalışıyor olacağımı bilmiyorum

We will be having our dinner in about an hour
Bir saate kadar yemek yiyor olacağız

Soon I will be driving my own car
Yakında kendi arabamı sürüyor olacağım

the nuclear plant will be closing permanently
Nükleer tesis kalıcı olarak kapatılıyor olacak

we will be closing the store in just ten minutes
On dakika içinde dükkanı kapatıyor olacağız

GDP will be rising much more rapidly this year.
GSYH bu yıl çok daha hızlı artıyor olacak.

Future Continuous Tense Test 1

Future Continuous Tense Test 1 Cevapları

Simple Future Tense                                                                                                                                              Future Perfect Tense                                                                                                                                              Present Perfect Continuous Tense                                                                                                                      Simple Past ve Present Perfect Nerede Kullanılır ?                                                                                      Past Perfect Continuous Tense