Future Perfect Continuous Tense

bookcase

 

Future Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı  YKS  YDS

 

Bu zamanı, geçmişte başlayan eylemin gelecekte, belirli bir olay ya da zamana kadar devam edeceğini ifade etmekte kullanmaktayız. Olumlu Cümle Özne, will, have, been ve sonrasında fiil sonuna ing eki almış durumda olmalıdır. İngilizce’de yaygın olarak kullanılmaz.

ÖZNE, WİLL, HAVE, BEEN+FİİL ( İNG)+ NESNE

Olumlu
Affirmative
I will have been waiting                 (Beklemekte olacağım)
You will have been waiting           (Beklemekte olacaksın)
He will have been waiting             (Beklemekte olacak)
She will have been waiting           (Beklemekte olacak)
It will have been waiting                (Beklemekte olacak)
We will have been waiting            (Beklemekte olacağız)
They will have been waiting         (Beklemekte olacaklar)

Olumsuz Cümle
Özne, will, not olumsuzluk eki, have, been ve sonrasında fiil sonuna ing almış durumda olmalıdır.
ÖZNE+ WİLL+NOT+ HAVE+BEEN+FİİL ( İNG)+NESNE

Olumsuz
Negative

I will not have been waiting            (Beklemekte olmayacağım)
You will not have been waiting     (Beklemekte olmayacaksın)
lie will not have been waiting        (Beklemekte olmayacak)
She will not have been waiting     (Beklemekte olmayacak)
It will not have been waiting          (Beklemekte olmayacak)
We will not have been waiting       (Beklemekte olmayacağız)
They will not have been waiting   (Beklemekte olmayacaklar)

Soru Cümlesi
Will başa getirilmeli, sonra özne, have, been, fiil ( ing) şeklinde olmalıdır.
WİLL+ÖZNE+HAVE+BEEN+FİİL (İNG)+NESNE

Will I have been waiting?           (Beklemekte olacak mıyım ?)
Will you have been waiting?     (Beklemekte olacak mısın?)
Will he have been waiting?       (Beklemekte olacak mı?)
Will she have been waiting?     (Beklemekte olacak mı ?)
Will it have been waiting?         (Beklemekte olacak mı ?)
Will we have been waiting?      (Beklemekte olacak mıyız ?)
Will they have been waiting?   (Beklemekte olacaklar mı ?)

Olumsuz Soru Cümlesi
Will başa getirilmeli, sonra özne, not olumsuzluk eki, have, been, fiil (ing) şeklinde olmalıdır.

WİLL+ÖZNE+NOT+HAVE+BEEN+FİİL (İNG)+NESNE

Olumsuz Soru
Negative interrogative

Will I not have been waiting?             (Beklemekte olmayacak mıyım ?)
Will you not have been waiting?      (Beklemekte olmayacak mısın ?)
Will he not have been waiting?         (Beklemekte olmayacak mı ?)
Will she not have been waiting?       (Beklemekte olmayacak mı ?)
Will it not have been waiting?           (Beklemekte olmayacak mı ?)
Will we not have been waiting?        (Beklemekte olmayacak mıyız ?)
Will they not have been waiting?     (Beklemekte olmayacaklar mı ?)

Future Perfect Continuous Tense’in Be Going To Formunda Kullanımı

I am going to have been living
I am not going to have been living
You are going to have been living
You are not going to have been living
Are you going to have been living?
We are going to have been living
We are not going to have been living
Are we going to have been living ?
They are going to have been living
They are not going to have been living
Are they going to have been living?
He is going to have been sleeping
He is not going to have been living
Is he going to have been living ?
Is she going to have been living ?

Future Perfect Continuous Tense Örnek Cümleler

By 2019, we will have been living here for 10 years
2019 yılında, burada on senedir yaşıyor olacağız

Next month I will have been studying English for two years
Gelecek ay, iki senedir İngilizce çalışıyor olacağım

I will have been cooking for two hours by the time he arrives
o gelene kadar ki iki saatte ben yemek yapıyor olacağım

He will have been working here for five years in May
Mayısta, beş yıldır burada çalışıyor olacak

By the end of next month, she will have been learning to play the violin for two years
Gelecek ayın sonunda, o iki yıldır keman öğrenmeye çalışıyor olacak

He will have been preparing for many months for the big event
O aylardır büyük yarışmaya hazırlanıyor olacak

In 2030, the Social Security system will celebrate its 95th anniversary, and the 401(k) system will have been operating for 50 years
2030’da Sosyal Güvenlik sistemi 95. yıldönümünü kutlayacak ve 401 (k) sistemi 50 yıldır faaliyet gösteriyor olacak.

Future Perfect Continuous Tense Test 1

Future Perfect Continuous Tense Test 1 Cevapları

Ilgili Diğer Konular

Do-Does  mı  Am-is-are mı ?  (Çok önemli-Mutlaka Okuyun)                                                                 Simple Present Tense                                                                                                                                            Present Perfect Continuous Tense                                                                                                                      Simple Past ve Present Perfect Nerede Kullanılır ?                                                                                      Past Perfect Continuous Tense