Future Perfect Tense

kitaplik2

 

Future Perfect Tense Konu Anlatımı  LYS  YDS

 

 

Bu zamanı, eylemin bilinen bir zamandan daha önce gerçekleşmiş olacağını ifade etmek için kullanmaktayız. Ayrıca, gelecekteki bir süreç öncesinde eylemin gerçeklemiş olacağını ifade etmek için de bu zamanı kullanabiliriz (Örn. Taşınacağım gün, bu evde altı senedir oturmuş olacağım.). Örnekte gelecekteki süreç taşınma sürecidir. O evden taşınılacağı gün, o evde altı senedir oturuluyor olması eyleminin tamamlanmış olacağını göstermektedir.

Önce özne, sonra will have ve fiilin 3. hali getirilmelidir.

Özne+Will+Have+V3+Nesne

Olumlu Cümle
Affirmative

I will have received                (Almış olacağım)
You will have received          (Almış olacaksın)
He will have received            (Almış olacak)
She will have received          (Almış olacak)
it will have received               (Almış olacak)
We will have received           (Almış olacağız)
They will have received       (Almış olacaklar)

Olummsuz Cümle
Negative

Önce özne, sonra will, not, have ve fiilin 3. hali getirilmelidir.
Özne+Will+Not+Have+V3+Nesne

I will not have received              (Almış olmayacağım)
You will not have received        (Almış olmayacaksın)
He will not have received          (Almış olmayacak)
She will not have received        (Almış olmayacak)
It will not have received             (Almış olmayacak)
We will not have received          (Almış olmayacağız)
They will not have received      (Almış olmayacaklar)

Soru Cümlesi                                                                                                                                                         Interrogative                                                                                                                               

Önce will, sonra özne, have ve fiilin 3. hali getirilmelidir.
Will+ Özne +Have+V3+Nesne

Will I have received ?                     (Almış olacak mıyım ?)
Will you have received ?              (Almış olacak mısın ?)
Will he have received ?                 (Almış olacak mı ?)
Will she have received ?               (Almış olacak mı ?)
Will it have received ?                   (Almış olacak mı ?)
Will we have received ?                (Almış olacak mıyız?)
Will they have received ?             (Almış olacaklar mı ?)

Olumsuz Soru Cümlesi
Negative interogative

Önce will, özne, sonra not , have ve fiilin 3. hali getirilmelidir.
Will+ Özne +Not+Have+V3

Will I not have received?                  (Almış olmayacak mıyım?)
Will you not have received?            (Almış olmayacak mısın?)
Will he not have received?              (Almış olmayacak mı?)
Will she not have received?            (Almış olmayacak mı?)
Will it not have received?                (Almış olmayacak mı?)
Will we not have received?             (Almış olmayacak mıyız?)
Will they not have received?          (Almış olmayacaklar mı?)

Future Perfect Tense Örnek Cümleler

By the time they arrive I will have finished our work
Onlar gelene kadar işimi bitirmiş olacağım

In the evening, he will have arrived there
Gece yarısı oraya varmış olacak

By the end of the evening, we believe we will have arrived at the truth
İnanıyoruz ki akşama kadar doğruya ulaşmış olacağız

We foresee that by 2017 we will have solved this issue
2017 yılına kadar bu sorunu çözmüş olacağımızı öngörüyoruz

I think we will have solved the problem if we manage that.
Sanırım bunu halledersek bu problemi çözmüş olacağız

By the time the bus arrives, I will have waited for two hours
Otobüs gelene kadar iki saat beklemiş olacağım

I think by the end of this month I will have sold the land
Sanırım, ayın sonuna kadar araziyi satmış olacağım

By 2019, the university will have sent 10 members of the teaching staff on Erasmus exchange programmes.
2019 yılına kadar üniversite Erasmus değişim programlarına 10 öğretim elemanı göndermiş olacak.

Future Perfect Tense Test 1

Future Perfect Tense Test Cevapları

Ilgili Diğer Konular

Do-Does  mı  Am-is-are mı ?  (Çok önemli-Mutlaka Okuyun)                                                                 Past Continuous Tense                                                                                                                                            Present Perfect Continuous Tense                                                                                                                      Simple Past ve Present Perfect Nerede Kullanılır ?                                                                                      Past Perfect Continuous Tense