Indirect Speech

kitaplik2

 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

İngilizce Ders Kitabımızda Reported Speech (Direct Indirect Speech) konusunda                       başarılı olabilmemiz için öncelikle zamanları çok iyi şekilde öğrenmemiz gerektiğine             vurgu yapmak istiyoruz. İngilizce Ders Kitabımızda Reported Speech (Direct Indirect               Speech) konusuna çalışırken sizin de göreceğiniz gibi, dolaylı anlatıma çevirirken                     cümleleri, zamanlar değişime uğramaktadır. Bunun kolay anlaşılması için bir tablo                 hazırladık.  Zaman değişimi tablosunun hemen altında değişen zarflara ilişkin tabloyu           da görebilirsiniz.

Reported Speech (Direct Indirect Speech)Dolaylı Anlatım   LYS – YDS

Dolaylı Anlatım’a bir düşünce ya da eylemi, diğer kişi ya da kişilere
aktarırken ihtiyaç duyuyoruz.

Direct speech: “I like tea.

Reported speech: He said he liked tea

İlk cümlede kişi , ben çay severim diyor. Bunu üçüncü bir kişi yada kişilere anlatırken şu şekilde yapıyoruz. O çay sevdiğini söyledi.

Say ve tell kullanıldığında kişinin söylediği cümlenin zamanı değiştirilmez.

I like tea.     He says he likes tea.

Aşağıdaki zamanlar şu şekilde değiştirilmelidir.

 

Simple Present Simple Past
Present Continuous Past Continuous
Present Perfect Past Perfect
Simple Past S. Past/P.Perfect
P.Perfect Continuous Past Perfect Continuous
Future Conditional
Am/is/are going to Was/were going to
Past Continuous Past Perfect Continuous
Can Could
Would Would
Should Should
Ought to Ought to
Might Might
Must Must/Had to
May Might
Have to Had to

Simple Past Tense’in değişimi listede verilmiştir ancak istenirse aşağıdaki şekilde de (zaman değiştirilmeden) kullanılabilir.

I broke my leg

He said that he broke his leg

“I speak Chinese” Berk said. Berk, “ Çince konuşurum” dedi.

He said (that) he spoke Chinese. Çince konuştuğunu söyledi.

“ I bought a new oven” she said. ( O, “Yeni bir fırın aldım” dedi.

She said that she bought a new oven. Veya, She said that she had bought a new oven.

(Yeni bir fırın aldığını söyledi.)

Aslı said “ I have slept”. (Aslı, “uyudum” dedi.)

Aslı said that she had slept. (Aslı, uyumuş olduğunu söyledi.)

“I will watch this movie” he said. ( O, “ Bu filmi izleyeceğim” dedi.)

He said that he would watch that movie. ( O filmi izleyeceğini söyledi.)

“ I am living in Ankara” she said. ( O, “ Ankarada yaşıyorum” dedi.)

She said that she was living in Ankara. ( Ankara’da yaşadığını söyledi.)

“You may sit down” the doctor said. ( Doktor, “ Oturabilirsiniz” dedi.)

The doctor said that I might sit down. (Doktor oturabileceğimi söyledi.)

Aslı said “ I am angry”   (Simple Present) (Aslı, “ Kızgınım” dedi.)

Aslı said that she was angry  ( Simple Past) ( Aslı kızgın olduğunu söyledi.)

Berk said “ I am looking for my wallet” ( Berk, cüzdanımı arıyorum dedi.)

Berk said that he was looking for his wallet. (Berk cüzdanını aradığını söyledi.)

She said “ I visited Bodrum last year” (O, “Geçen sene Bodrum’u ziyaret ettim” dedi.)

She said that she had visited Bodrum the previous year.                                                                         ( O önceki sene Bodrum’u ziyaret ettiğini söyledi.)

He said “ I will close the window” (O, “ Pencereyi kapatacağım” dedi

He said that he would close the window. ( O, pencereyi kapatacağını söyledi.)

Questions Forms In Reported Speech

Dolaylı Anlatımda Soru Cümleleri

Where do you live ? ( Nerede yaşıyorsun ?)

He asked me where I lived.  (Nerede yaşadığımı sordu:)

Do you speak Chinese ( Çince konuşur musun ?)

She asked me if I spoke Chinese. ( O, bana Çince konuşup konuşamadığımı sordu.)

Where are you from ? (Nerelisin ?)

He asked me where I am from. (Nereli olduğumu sordu)

* Imperative Clauses In Reported Speech

Dolaylı Anlatımda Emir Cümleleri

Help me. (Bana yardım edin.) The old woman asked me to help her.                                                 (Yaşlı kadın ona yardım etmemi istedi

Sit down. (Oturun) The teacher told me to sit down.                                                                                 Öğretmen oturmamı söyledi

Listen carefully (Dikkatli bir şekilde dinleyin)

He told me to listen carefully                                                                                                                   Dikkatli bir şekilde dinlememi söyledi

Stop singing ( şarkı söylemeyi kes)

He told me to stop singing                                                                                                                             Şarkı söylemeyi kesmemi söyledi

My teacher said to me “Get out of the room”
My teacher ordered me to get out of the room

 

Rules for  The Changes of Adverbs Indirect Speech                                                                                         Dolaylı Anlatımda Zarfların Değişimi

 

Now Then/at that time
Today Yesterday/That day
Yesterday The day before
Tonight That night
Tomorrow The following day, the next day
Last week The previous week
This That
These Those
Here There
Now Then
The next day The following day

 

She said, “I will buy a tablet tomorrow

She said that she would buy a tablet the next day.

Berk said, “ I saw Aslı yesterday”.

He said that he had seen her the day before.

Reported Speech’de Öneri

Reported Speech’de yapılan öneriyi aktarırken “Suggested” or “Recommended” fiillerini kullanmaktayız.

You should take a shower

He suggested that I took a shower

He recommended that I took a shower

He suggested taking a shower

 

Ilgili Diğer Sayfalar

The Imperative                                                                                                                                                            The Causative                                                                                                                                                              Wish Clauses                                                                                                                                                                Modals                                                                                                                                                                            To-Infinitive

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.