To-Infinitive (Mastar) Konu Anlatımı

 

To Infinitive Konu Anlatımı  TEOG- LYS – YDS

Uygun kelimeleri mouse ile tutup sürükleyerek uygun boşluklara bırakın.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7- 

8-

9-

10-

İnfinitive Konu anlatımından sonra İnfinitive Gerund (Gerund and Infinitive)
kavramlarının ne olduğuna bakacağız. İnfinitive Gerund deyince tam olarak ne                         anlamalıyız ? Gerund konu anlatımı ve Infinitive konu anlatımını aynı sayfada ele                     almamızın sebebi, birbirleriyle karşılaştırılarak konunun daha iyi anlaşılması.
İngilizce Ders Kitabımızda (yani sitemizde) konu anlatımının hemen altında Gerund                 Infinitive Exercises-Konu Testlerini çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. İngilizce Ders                 Kitabımızda konular ve testler belirli aralıklarla düzenli olarak güncelleniyor.

İngilizce’de iki çeşit mastar bulunmaktadır.                                                                                                   Bunlar bare infinitive ve to-infinitive full infinitive’ dir.

 BARE INFINITIVE (Infinitive without to)

I should rest
Dinlenmeliyim

Yukarıdaki ifadede modal verb “Should”
bulunmakta ve should’dan sonra bildiğiniz
gibi to kullanılmamakta. Bu tür kullanılan
mastarlara Infinitive without to denilmekte.

Bu tür mastarlar kendilerinden önce “to” almazlar.

I can not swim. ( Yüzemem)
You should sleep ( Uyumalısın)

You must listen to me
Beni dinlemelisin

I heard the doorbell ring
Kapı zilinin çaldığını duydum

TO-İNFİNİTİVE (FULL İNFİNİTİVE)

Infinitive with to

I want to help others
Diğerlerine yardım etmek istiyorum

Yukarıdaki cümlede iki tane fiilimiz
var. “Want” ve “Help”. Bu iki fiil arasında
mastarı gerçekleştirmek için “To” bulunmakta.
Bu tür mastarlara Infinitive with to diyoruz.

I want to go to Çanakkale
(Çanakkale’ye gitmek istiyorum
I hope to hear from you soon.
(Yakında senden haber almayı umuyorum.)

Infinitive After Question Words

I don’t know where to go.
(Nereye gideceğimi bilmiyorum.)
Do you know where to go ?
( Nereye gideceğini biliyor musun ?)

She doesn’t know what to do.
Ne yapacağını bilmiyordu

 Noun or Pronoun + Infinitive

I advised her to see a doctor.
(Ona doktora gitmesini tavsiye ettim.)
The teacher warned me not to be late.
(Öğretmen geç kalmamam için uyardı.)
I want you to leave me alone)
(Beni yalnız bırakmanı istiyorum)

 It is + Adjective +to-Infinitive

it is good to to be here
(Burada olmak güzel)
it is good to see you
(Sizi görmek güzel.)

Sometimes it is hard to believe it is real.
Bazen bunun gerçek olduğuna inanmak zor.

Be+Infinitive

Geleceğe yönelik bir öngürünün gerçekleşeceğini ifade ederken,
Resmi ifadelerde, yapılması gerekli olan eylemlerde ve yasaklama
içeren ifadelerin anlatımında To Be+Infinitive kullanılmaktadır.
Detaylı anlatım için buraya tıklayınız.

too+adjective+infinitive

Tea is too hot to drink
(Çay içmek için çok sıcak).
it is too late to apologize.
(Özür dilemek için çok geç.)

too + adverb + infinitive

She runs too slowly to catch the bus                                                                                                                 (Otobüsü yakalamak için çok yavaş koşuyor)

Adjective +enough + infinitive

I’m old enough to make my own decisions.
( Kendi kararlarımı verecek yaştayım.)
He is old enough to remember World War II.
(2.Dünya savaşını hatırlayacak kadar yaşlı)

Verbs Followed by An Infitinive

He agreed to help me
(Bana yardım etmeyi kabul etti)
He asked to leave
(Gitmeyi istedi)
They appear to be drunk
(Sarhoş görünüyorlar)

VERB+PRONOUN+INFINITIVE

The doctor advised him to sleep.
(Doktor ona uyumasını tavsiye etti.)
I convinced him to do a collaboration.
(Onu işbirliği yapmaya ikna ettim.)

INFINITIVE OF PURPOSE

I went to İstanbul to visit Topkapı Palace.
(İstanbul’a Topkapı Sarayı’nı gezmek için gittim.)
I bought some flowers to give my teacher.
(Öğretmenime vermek için çiçek aldım.)

Infinitive Yapıda Geçmiş Zaman

To Have+V3

The Agar-Quf structure is now 45 m tall, originally it is believed to have been over 80m high.
Şu anda 45m olan Agar-Quf yapısının başlangıçta 80m’nin üzerinde olduğu düşünülmektedir

She is believed to have been the daughter of the famous eleventh-century poet.
Ünlü onbirinci yüzyıl şairinin kızı olduğuna inanılmaktadır.

This man claims to have lost his memory.
Bu adam hafızasını kaybettiğini iddia ediyor.

INFINITIVE To Have+V3

Conditional yapılarda da kullanılır.

Geçmiş Zamanda Pişmanlık/Dilek
I would like to have met her.
(Onunla tanışmış olmayı isterdim.)
I would like to have seen the Taj Mahal.
(Taj Mahal’ı görmüş olmayı isterdim.)

PASSIVE INFINITIVE

The baby expected to be fed.
(Bebek doyurulmayı bekliyordu.)

I am expecting to be assigned to duty every day
I am expecting to be gifted with so much money
I am expecting to be called by him
I am hoping to be accepted for a place in a college
She loves to sing and She is hoping to be awarded a solo

Şimdi Gerund konusuna bakabiliriz.

Gerund Konu Anlatımı

Sözlük anlamı fiilden türetilmiş ve sonu
“Ing” ile biten kelimelerdir (İsim-Fiil)

I like reading (burada reading gerund)

Gerund’un Cümlenin Öznesi Olarak Kullanılması

Smoking Is Harmful To Your Health
Sigara içmek sağlığınıza zararlıdır

Smiling is a powerful form of communication
Gülümseme güçlü bir iletişim biçimidir.

Prefositions’lardan Sonra Kullanımı

we were shocked after hearing this news
Bu haberi duyduktan sonra şok olduk

I am good at swimming
Yüzmede iyiyimdir.

we were tired after flying from İstanbul
İstanbul uçuşundan sonra yorgunduk.

To Be Fiilinden Sonra Tamamlayıcı Olarak

One of his duties is cleaning the kitchen
Görevlerinden birisi mutfağı temizlemek
His favourite occupation is eating
En sevdiği iş yemek yemek

Sık Yapılan Hatalar

This sympathy does not allow us to take hard decisions against them
This sympathy does not allow us taking hard decisions against them X

He suggested us we buy another ticket
He suggested us to buy another ticket X

İnfinitive ve Gerund Örnek Cümleler

Reading is fun
Fishing is fun for the whole family
Eating less is more important than exercise
Working hard is the key to being successful
Listening others is an art
What he likes is sitting in the grass
Where did you learn how to cook?
What she likes is being alone
Where did you learn how to use a gun?
He asked to see it
Where did you learn how to speak French?
She asked to use the phone
She kept talking to her little girl
He plans to move to another place
I enjoy running and racing

Verbs Followed by Infinitive

agree- I agree to do my own laundry
aim-He aims to be the best in the class
appear-It appears that it is expensive
arrange
ask
attempt
be able
beg
begin
can’t bear
can’t stand
care
choose
claim
condescend
consent
continue
dare
decide
deserve
detest
dislike
expect
fail
forget
get
happen
have
hesitate
hope
hurry
intend
leap
leave
like
long
love
mean
neglect
offer
ought
plan
prefer
prepare
proceed
promise
propose
refuse
remember
say
shoot
start
stop
strive
swear
threaten
try
use
wait
want
wish
yearn

Ilgili Diğer Konular

TEOG KONU ANLATIMI

LYS KONU ANLATIMI

YDS KONU ANLATIMI

INFİNİTİVE GERUND TESTLERİ
Indirect Speech
The Causative
Wish Clauses
Modals

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.