İngilizce Basit Hikayeler ve Türkçeleri

 

 

İngilizce Basit Hikayeler ve Türkçeleri

İngilizce basit hikayeleri Türkçeleriyle sitemizde (ingilizcederskitabi.com)
yayınlıyoruz. İngilizce hikaye kitapları okumak, öğrenilen İngilizce konularının
pekiştirilmesi için idealdir. Unutmayalım bir dil için en güzel kaynak o dilde
yazılan kitaplardır. İngilizce hikaye kitapları, özellikle İngilizce’ye yeni
başlayanlar için öğretici oldukları kadar eğlencelidir de.

The Wise Judge (Akıllı Hakim)

Two women were brought before the King.
İki kadın kralın huzuruna geldi
Both these women had a quarrel over a single baby.
Her iki kadın da bir bebek için kavga ediyorlardı
Each woman was saying that she was the baby’s mother.
İkisi de çocuğun annesi olduğunu söylüyordu.

One lady said, “Oh King! I am the baby’s mother”.
Bebeğin annesi benim sevgili Kral dedi biri.

The other lady said, “Oh King! Believe her not.
Ona inanmayın sevgili kral dedi diğeri
She is not the mother. I am the mother of the child”.
O bebeğin annesi değil. Bebeğin annesi benim

The King was confused. After a deep thought he said,
Kralın kafası karışmıştı. Derin derin düşünüp şöyle dedi
“Cut the baby into two and give one part to each mother”.
Bebeği ortadan ikiye ayırıp, her iki anneye yarısını verin
One woman was silent. The other cried “Oh King! Let she have the baby.
Kadınlardan biri suskundu. Diğeri  ” Çocuğu ona verin,
Let the baby live”. The king gave the child to the crying mother.
Çocuğun yaşamasına izin verin” diye haykırdı. Kral çocuğu haykıran anneye verdi.

MORAL : Truth always triumphs.
Çıkartılacak Ders: Doğru her zaman kazanır.

Hikayedeki Kelimeler:

confused: kafası karışmış

silent: sessiz

crying: ağlayan

 

Clever Thief

Deven was a clever thief. He robbed the rich and gave all to the sick and the needy.
Devan akıllı bir hırsızdı. Zenginleri soyuyor ve aldıklarının hepsini hasta ve
ihtiyaç sahiplerine veriyordu.
The other thieves were jealous of him. They planned to get rid of him.
Diğer hırsızlar onu kıskanıyorlardı. Ondan kurtulmaya karar verdiler
They challenged to steal the King’s Pyjamas.
Bunu sağlamak için kralın pijamalarını çalmaya davet ettiler.

Deven accepted the challenge. After that he prepared to execute the new challenge.
Deven bu meydan okumayı kabul etti. Sonra bu yeni meydan okumaya hazırlandı
He charted out a plan to steal the King. He prepared himself mentally to carry out
a plan.
Sonra kralı soymak için bir plan hazırladı. Bu planı gerçekleştirmek için kendini
zihinsel olarak hazırladı.
He went to the King’s Palace. He found the King sleeping. He opened a bottle of red
Kralın sarayına gitti. Kralı uyurken buldu. Bir şişenin içindeki kırmızı
ants on the bed. The King was badly bitten.
karıncaları yatağın üstene bıraktı. Kral karıncalar tarafından kötü şekilde sokuldu
He cried for help. The servants rushed in.
Kral bağırarak yardım istedi. Hizmetçiler içeriye koştu.
They pretended to look for ants. Deven removed the King’s Pyjamas and escaped.
Hizmetçiler karıncaları aradılar. Deven kralın pijamalarını alıp kaçtı
Other thieves were dumpfounded.
Diğer hırsızların şaşkınlıktan ağızları açık kaldı

They accepted Deven their leader.
Deven’ı liderleri olarak kabul ettiler

 

A friend in need is a friend indeed.

A friend in need is a friend indeed.

Once upon a time there lived a lion in a forest. One day after a heavy meal.
Bir zamanlar bir ormanda bir aslan yaşarmış. Birgün, ağır bir yemekten sonra
It was sleeping under a tree. After a while, there came a mouse and it started
Bir ağacın altında uyuyordu. Bir süre sonra fare geldi ve aslanla oynamaya başladı.
to play on the lion. Suddenly the lion got up with anger and looked for those
Aslan aniden öfkeyle uyandı ve bu güzel uykusunu bölen fareye baktı
who disturbed its nice sleep. Then it saw a small mouse standing trembling with
Sonra aslan korkuyla titreyerek ayakta duran küçük bir fare gördü
fear. The lion jumped on it and started to kill it. The mouse requested the lion
Aslan farenin üstüne atladı ve onu öldürmek için hareket etti. Fare aslandan
to forgive it. The lion felt pity and left it. The mouse ran away.
onu bağışlamasını istedi. Aslan ona acıdı ve onu bıraktı. Fare
uzaklaştı

On another day, the lion was caught in a net by a hunter. The mouse came there
Bir başka gün, aslan bir avcının ağına yakalandı. Fare oraya geldi
and cut the net. Thus it escaped. There after, the mouse and the lion became
ve ağı kesti. Böylece aslan kurtuldu. Ondan sonra aslan ve fare arkadaş oldu
friends. They lived happily in the forest afterwards.
Sonra ormanda birlikte mutlu bir şekilde yaşadılar.

 

Beg Your Pardon Mrs Hardin
One afternoon, a little boy had lost his kitten. He looked
under his bed. He looked all over his house. But still there
was no puppy. Finally, he looked for his puppy in the garden.
After a few hours, he still could not find the puppy.

Bir öğle üzeri, küçük bir çocuk sahip olduğu kedi yavrusunu
kaybetmişti. Yatağının altına baktı. Evin her tarafına baktı.
Ama hala kedi yavrusu ortalıkta yoktu. Sonunda kedi yavrusunu
bahçede aradı. Bir kaç saat sonra kedi yavrusunu bulabildi.

The little boy was tired and was about to give up. Then he saw
his neighbour, Mrs Hardin.

Küçük çocuk yorgundu ve vazgeçmek üzereydi. Sonra komşusu Bayan
Hardin’i gördü.

“I beg your pardon, Mrs Hardin. Is my puppy in your garden?”
asked the little boy.
Afedersiniz bayan Hardin. Yavru kedim sizin bahçenizde mi ?
diye sordu küçük çocuk.
“Oh yes, she is. She is chewing on a mutton bone,”
replied Mrs Hardin.

Ah evet bahçede. Koyun kemiğini kemiriyor diye cevapladı
bayan Hardin.

The little boy climbed the fence and saw his puppy chewing on
a mutton bone. He was so happy that his puppy was not lost but
had only gone to his good neighbor’s house to eat.

Küçük çocuk çite tırmandı ve koyun kemiğini kemiren kedi yavrusunu
gördü. Kedi yavrusunun kaybolmadığı ve iyi niyetli komşunun evine
sadece yemek yemek için gittiği için çok mutlu oldu.

Moral of the story : Hikayeden çıkartılacak ders
Do not give up searching for something you have lost too soon.
Kaybettiğiniz bir şeyi aramaktan hemen vazgeçmeyin

İngilizce sesli hikayeler ve Türkçeleri için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Hikaye 1
Hikaye 2

İngilizce Basit Hikayeler ve Türkçeleri

Çocuklar İçin Basit Hikayeler