İNGİLİZCE SAATLER

 

iNGİLİZCE SAATLER

İngilizce eğitiminde gramer kuralları şüphesiz önemlidir. Ancak hayata ilişkin konular da en az gramer kuralları kadar önem taşır. Konuştuğumuz bir dilde günleri, ayları ya da zamanı ifade edemememiz büyük bir eksikliktir. İngilizcederskitabi.com’da saatler konusunu interaktif olarak anlatmaya çalıştık. İngilizce saatler konusu biraz üzerinde durarak rahatlıkla öğrenebilir.

1- 

2-

Tam Saatlerin İfadesi

“Clock” saat ifadesi sadece tam saatlerde kullanılır.

two o’clock- Saat iki.
It is two o’clock-Saat iki.

five o’clock- Saat beş.
It is five o’clock-Saat beş.

Gündelik Kullanımda Saatlerin İfadesi

Gündelik kullanımda saatler sayılarla olduğu gibi ifade edilir.

6:45 six forty-five

Gündelik kullanımda 0 kullanımında Zero değil O (Oğ şeklinde söylenir)
kullanılmaktadır.

10:05 Ten (Oğ) five

“Geçiyor” Past, “Kala ya da Var” ifadesi To ile yapılır.
İlk önce saat daha sonra dakika söylenir.

6:15 fifteen minutes past six
Altıyı çeyrek geçiyor- Altı on beş

6:45 fifteen minutes to seven
Yediye çeyrek var

“Çeyrek” ya da onbeş dakika A quarter ile de ifade edilebilir. Bir saate
“Çeyrek” yani onbeş dakika var ise “A quarter to”, bir saati “Çeyrek” yani
on beş dakika geçiyor ise ” A quarter past kullanılır.

What time is it? A quarter to five
Saat kaç ? Beş’e çeyrek var

A quarter past five
Beş’i çeyrek geçiyor