İngilizce Testi Çöz

kitaplik2

İngilizce Test Çöz  İLK/ORTA/LİSE/LGS/YKS/YDS

 

İngilizcederskitabi.com‘da 2. Sınıf İngilizce Testlerinden başlayıp 8. Sınıf İngilizce Testleri, LGS, YKS, YDS  İngilizce Testlerini tek sayfa altında toplayıp, öğrenciler ve ingilizce öğrenmek isteyenler için bir çalışma kitabı haline getirdik. Testlerin tamamı  interaktif testlerden oluşmaktadır. İnteraktif İngilizce Testlerini çözmek klasik testlere göre daha eğlencelidir. İşaretlemiş olduğunuz test cevabının doğru olup olmadığını anında görebilirsiniz.

Aynı testleri değişik tarihlerde çözüp, verdiğiniz doğru cevapları not ederek karşılaştırın. Emin olmadığınız soruları kesinlikle cevaplamayın ancak soruyu not edin.
Unutmayın emin olmadığınız bir konu, mutlaka üzerinde tekrar durmanız gereken konudur.

Yaşı küçük öğrenciler için sitemizde hazırladığımız testlerde görselliği ön plana çıkardık. Bu interaktif testlerle (İngilizce Eğitici Oyunlar) öğrencinin hem kelime bilgisi hem de gramer konularını bir sözlüğe ya da kitaba ihtiyaç duymadan kendi kendine çalışabilmesini hedefledik. İngilizce Testi çözmek özellikle 4.Sınıf, 5. Sınıf, 6.Sınıf ve 7. Sınıf için kritik önemdedir çünkü  LGS  VE YKS sınavlarında başarının yolu test çözmekten geçiyor.

İngilizce sınıf testleri tamamı interaktiftir ve özgün sorular kullanılarak hazırlanmıştır. İngilizce 2. Sınıf ve 3. Sınıf testlerinde görsellik ön plana çıkarılmıştır. Öğrenci testleri çözerken sadece ünite konularına çalışmakla kalmaz, aynı zamanda İngilizce kelime bilgisini de artırır. İngilizce 4., 5., 6.,7. ve 8. Sınıf testlerinde temel İngilizce konularına ağırlık verilmiştir. 6.7.8. Sınıf soruları LGS sınavı ağırlıklı olarak hazırlanmıştır.

Lütfen çözmek istediğiniz konunun linkine tıklayınız

2 Sınıf İngilizce Test
3 Sınıf İngilizce Test
4 Sınıf İngilizce Test
5 Sınıf İngilizce Test
6 Sınıf İngilizce Test
7 Sınıf İngilizce Test
8 Sınıf İngilizce Test
9 Sınıf İngilizce Test
10 Sınıf İngilizce Test
11 Sınıf İngilizce Test
12 Sınıf İngilizce Test

İngilizce Zamanlar(Tenses) Testleri

İngilizce Zamanlar konusu, belki de İngilizce eğitiminde en önemli konuların başında yer alıyor. İfade edeceğimiz bir düşünceyi, o düşüncenin geçtiği veya geçmekte olduğu zaman dilimi içinde ifade edemezsek cümledeki anlam düşer. İngilizce zamanlar testlerimiz, bütün zamanları kapsayacak interaktif testlerden oluşuyor. Öğrencilerin özellikle Simple Present Testleri, Simple Past Tense testleri ve Present ve Past Continuous testleri üzerinde durmalarını tavsiye ederiz.

Simple Present Testleri

Tamamı interaktif ve daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış özgün testlerden oluşmaktadır. Simple Present Testlerini çözerken tavsiye edilen süre her soru için 1 dakikadır. Cevabından emin olmadığınız soruları not edip tekrar çözmenizi tavsiye ederiz. Simple Present Testleri olumlu ve olumsuz cümle, olumlu ve olumsuz soru cümlelerinden oluşmaktadır.

Simple Present Tense (Geniş Zaman) Test

Present Continuous Tense İngilizce’de en çok kullanılan zamanların başında gelmektedir. Present Continuous Tense testlerinin arkasından Past Continuous Tense testlerini çözmenizi tavsiye ederiz.

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Test

Simple Past Tense testleri neden önemlidir ? Çünkü İngilizcede kullanılan temel zamanlardan biridir. Simple Past Tense testlerinde başarıyı artırmanın en önemli göstergesi fiil çekimlerindeki başarıdır. Fiillerin 2. Halini mutlaka öğrenmemiz gerekiyor.

Simple Past Tense (Di’li Geçmiş Zaman) Test

Past Continuous Tense temel zamanlardan biridir. Diğer zamanlara göre kolay bir zaman olmakla birlikte, çoğu öğrenci bu zamanda zorluklar yaşamaktadır. Interaktif olarak hazırladığımız Past Continuous Tense testlerini çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz.

Past Continuous Tense Test

Present Perfect Tense kullanımında Simple Past Tense ile çoğunlukla karıştırılıyor ve iki Zamanın da iyi anlaşılması gerekiyor. Bu yüzden Present Perfect Tense testleri üzerinde durmamız gerekli. Bu iki zaman testlerini birlikte çözmenizi tavsiye ediyoruz.

Present Perfect Tense Test

Present Perfect Continuous Tense testleri özellikle intermediate ve advanced seviyedeki öğrencilerin üzerinde durması gereken zamanlardandır. İngilizce seviyesini ilerletmek isteyenlerin de bu testleri çözmesini tavsiye ediyoruz.

Present Perfect Continuous Tense Test

Past Perfect Tense testlerinin önemi, bu zamanın geçmiş zaman olarak, İngilizce’de sıklıkla kullanılan bir kaç zamandan biri olmasından kaynaklanıyor. Simple Past, Present Perfect ve Past Perfect bir çok sınavda öğrencilerin karşısına çıkmakta.

Past Perfect Tense Test
Past Perfect Continuous Tense Test
Simple Future Tense Test
Future Perfect Tense Test
Future Continuous Tense Test
Future Perfect Continuous Tense Test

İngilizce Sınav Testleri

YDS (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı), YKS Yabancı Dil ve Yabancı Lise İngilizce sınavlarına öğrencilerin hazırlanabilmesi için sitemizde hazırladığımız tamamı interaktif testlerden oluşmaktadır. Bu tür sınavların ismi değişebilir ancak unutmamak gerekir ki sonuçta test edilen  kişinin İngilizce Seviyesidir. Bu tür sınavlarda temel olarak ölçülmek istenilen iki konu öğrencinin kelime ve gramer bilgisidir.

YDS TESTLERİ

RELATİVE PRONOUNS TESTLERİ

Bilindiği gibi yeni sistemin adı YKS (İngilizce) oldu. Her ne kadar ismi değişmiş olsa da, İngilizce Dilbilgisi değişmiyor. YKS İngilizce sınavında başarının İngilizce Dilbilgisi yanında İngilizce Test çözmekten de geçtiğini unutmayalım.

İNGİLİZCE LYS TESTLERİ

İNGİLİZCE LGS TESTLERİ

Diğer İngilizce Konu Testleri

İngilizce’ye yeni başlayanlar ve öğrenciler için Articles Testleri, Nouns Testleri, Adjectives Testleri, Adverbs Testleri, Modals Testleri, Pronouns Testleri, Prepositions Testleri üzerinde önemle durmalarını tavsiye ediyoruz.

Subject Testleri
Causative Testleri
To-Infinitive-GerundTestleri
Indirect Speech (Dolaylı Anlatım) Testleri
Participes (Ortaçlar) Testleri
Wish Clauses Testleri
Modals (Kip Yardımcıları) Testleri
Phrasal Verbs Testleri
Articles (Tanımlıklar) Testleri
Nouns (İsimler) Testleri
Adjectives (Sıfatlar) Testleri
Adverbs (Zarflar) Testleri
Pronouns Testleri
Prepositions Testleri
Imperative Testleri
Conditional Sentences Testleri
Passive Voice Testleri

Question Tags Testleri

Conjunctions (Bağlaçlar)Testleri

Sıklık Zarfları İngilizce’de üzerinde önemle durulması gereken konulardan biridir. İnteraktif olarak hazırladığımız İngilizce Sıklık Zarfları (Adverbs of Frequency) Testlerinde cevabından emin olmadığınız soruları not edip, tekrar çözmenizi öneririz.

Possesive Pronouns Testleri

Have to/Has to Testleri

HAVE HAS TESTLERİ

Sıklık Zarfları (Adverbs of Frequency) Testleri

When While Testleri

This That These Those Testleri

Özellikle yeni başlayanlar ile 2. 3. 4. 5. 6. sınıfların Can/Can’t Testlerini çözmelerini tavsiye ederiz.

Can/Can’t Testleri 

SOME/ANY Testleri

There is/There are Testleri

Personal Pronouns Testleri

Be Going To ve Will Testleri

How Much/How Many Testleri

Sıfatlarda Karşılaştırma Testleri ( Comparative ve Superlative)

Possessive Adjectives Testleri

Was Were Testleri (5., 6., 7. Sınıflar için uygundur)

Am Is Are Testleri

Object Pronouns Testleri

Daha fazla özgün interaktif test çözmek isterseniz aşağıdaki linke tıklayarak çalışabilirsiniz. İngilizce interaktif testler değişik konularda hazırlanmış karışık testlerden oluşuyor.

İngilizce İnteraktif Testler

Testler güncellenmeye devam ediyor..

1-

2-

3-

Kelimeleri mouse ile tutup uygun görselin üstüne bırak

4-

Daha fazlası sayfanın en altında İngilizce Eğitici Oyunlarda

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

İngilizce Türkçe Sesli Hikayeler

İngilizce Eğitici Oyunlar