İngilizce Türkçe Çeviri

İngilizce Türkçe çeviri yaparken en önemli konu şüphesiz İngiliz dilinin dilbilgisine hakim olmak. Bu konuda ne kadar yetkinsek yapacağımız çeviride de o kadar başarılı oluruz. Çoğumuz Türkçe-İngilizce ya da İngilizce-Türkçe çeviri yaparken, doğal olarak anadilinden başka (yani Türkçe’den) referans alabileceği bir dil olmadığı için Türkçe’nin kurallarıyla düşünür. Burada temel sorun her dilin kendine özgü kuralları olmasıdır ve genellikle biri için düşünülen kuralların diğeri için geçerli olmamasıdır. Aşağıdaki cümleyle açıklamaya çalışalım.

This story is about one of Marcel’s November holidays.
Bu hikaye, Marcel’in Kasım tatillerinden biri hakkındadır.

Renklerden iki dilin yapısı arasındaki farklılıkları görebiliyoruz.                                                           Dikkat ederseniz “About ” (hakkında) İngilizce’de cümlenin  ortasında                                             kullanılırken Türkçemizde cümlenin en sonunda yerini aldı.  Aynı çeviriyi                                       İngilizce’den Türkçe’ye yaparsak cümlenin dizilimi farklı, Türkçe’den                                               İngilizce’ye yaparsak yine farklı. Çeviriyi hangi dilden yapacak olursak                                             olalım bir konu ön plana çıkıyor. Hem anadilimiz Türkçe’nin yapısını                                             hem de İngiliz Dili’nin yapısını iyi bilmemiz gerekiyor.  İngilizce sözlük                                         kullanma alışkanlığınızı artırdığınız kadar Türkçe sözlük içinde aynı şey                                       geçerli. En önemli konulardan birisi de İngilizce Zamanları çok iyi biliyor                                     olmamız gerektiği (Menüde Zamanlar başlığı altında hepsi mevcut).

Simple Present Tense  Present Continuous Tense Simple Past Tense                                                Past Continuous Tense  Present Perfect Tense Past Perfect Tense                                                      Simple Future Tense  ( Bu zamanlar en çok kullanılanlar, üzerlerine                                                   tıklayarak o zamana çalışabilirsiniz )

İngilizce Zamanları bilmediğimizde, bir cümleyi çevirirken en önemli                                               şeyi yani zamanını çeviremeyiz. Aşağıdaki örnekle açıklayalım.

The story starts at three o’clock on a Tuesday afternoon.                                                                       Hikaye bir Salı günü, öğle vakti, saat üçte başlar.

Burada fiili “Start” başlar diye çevirebilmemiz için, bu cümlenin                                                 Simple Present Tense (Geniş Zaman) ‘ da ifade edildiğini biliyor                                                         olmamız gerekli. Çünkü bu fiil “başlayacak”, ” başladı” da olabilirdi.

I slept well yesterday
Dün iyi uyudum

Bu cümledeki “Slept” fiilini uyudum diye
çevirebilmemiz için, Slept’in Sleep fiilinin
2. hali olarak (Simple Past) kullanıldığını ve
bunun dilimizde Di’li geçmiş zamana denk
geldiğini biliyor olmamız gerekiyor.

İngilizce Türkçe Konu Anlatımı

İngilizce metinleri anlayabilmemiz ve konuşabilmemiz için
sitemizde bütün gramer konularını İngilizce Türkçe konu anlatımı
şeklinde hazırladık.Bunları desteklemek için konu ile ilgili
testleri de unutmadık.

Konu anlatımına başlamak için tıklayınız