İngilizcede eşsesli sözcükler

Okunuşu Benzer Sözcüklerdeki Tehlike !

İngilizce’de okunuşları benzer olan kelimeler
vardır. Bunları kullanırken dikkat etmek gerekir.
Bu kelimelere eşsesli (homophones) sözcükler
diyoruz.

Accept this rose
Bu gülü kabul edin

These dogs are all male except black one
siyah olanın dışındaki köpekler erkek

This condition affects people during specific times
Bu durum belirli zamanlarda insanları etkiler

significant effect on inflation
enflasyon üzerinde önemli bir etki

advise your new email address
email adresinizi bildirin

What advice do you have for people studying English ?
İngilizce çalışan insanlara ne tavsiye edersiniz ?

Is this conscious behavior?
Bu bilinçli bir hareket mi ?

I have a clear conscience
Vicdanım rahat

its tail is long
Onun kuyruğu uzun

It’s a long road (it is)
Bu uzun bir yol

Lead is a metal element that is solid at room temperature
Kurşun, oda sıcaklığında katı olan bir metaldir.

The road leads you to the village
You sizi köye götürür

gold is more expensive than silver
altın gümüşden daha pahalıdır

I was still young then
O zamanlar hala gençtim

devam edecek..