Intensifiers Konu Anlatımı

intensifiers

 

Intensifiers (Pekiştiriciler) Konu Anlatımı

Intensifiers’i (Pekiştiriciler) sıfat ve zarflardan önce onlara vurgu yapmak ve anlamı güçlendirmek için kullanmaktayız.

He speaks very slowly
Çok yavaş konuşur

it is very expensive
Çok pahalı

it is very dangerous, isn’t it?
çok tehlikeli, değil mi ?

Very much ve So much cümle sonuna gelebilir
I liked the cake very much
Kek çok hoşuma gitti

He doesn’t talk so much
Çok fazla konuşmaz

The movie was so good
Film çok güzeldi

it was such a splendid day
Böyle muhteşem bir gündü
I have never had such a tasty sauce
Bu kadar lezzetli bir sos yememiştim

it was so early that none of the workers had yet come to my uncle’s farm
O kadar erkendi ki işçilerin hiç biri amcamın çiftliğine daha gelmemişti.

he talked so slowly that his lips barely moved
O kadar yavaş konuşuyordu ki dudukları neredeyse hiç hareket etmiyordu

The lecture was too boring for me to listen to it
Ders benim için dinlenemeyecek kadar/çok sıkıcıydı

He tried to jump it, but he was not fast enough
Atlamaya çalıştı, ama yeterince hızlı değildi

We don’t have enough money
Yeterince paramız yok

Indeed olumsuz cümlelerde kullanılmaz

He was very tired indeed
Gerçekten çok yorgundu.

At all olumlu cümlelerde kullanılmaz

I didn’t like him at all
Ondan hiç hoşlanmadım

Intensifiers (Pekiştiriciler), Strong Adjectives dediğimiz anlamca zaten güçlü olan sıfatlarla
genelde kullanılmaz.

enormous: çok büyük
terrible: berbat
brilliant: çok akıllı
awful: çok kötü
certain (kendinden) emin
excellent: mükemmel
perfect: mükemmel
wonderful: harika
splendid : muhteşem
gorgeous : muhteşem
delicious: çok lezzetli
huge : dev gibi
tiny : çok küçük

Devam edecek

Ilgili Diğer Konular

Sıfat İsim

Object Konu Anlatımı

Nouns Konu Anlatımı

Adverbs Konu Anlatımı

Pronouns Konu Anlatımı

Prepositions Konu Anlatımı

Adverbial Phrases