Interrogative Pronouns Konu Anlatımı

Wh- Questions Wh- Soruları ve Cevapları

1-

2- 

3-

4-

 Wh- Questions Wh- Soruları (Soru Zamirleri)- İngilizce Soru Kelimeleri  TEOG  LYS

İngilizcederskitabi.com’da İngilizce soru cümleleri nasıl kurulur konusuna çalışabilirsiniz. İngilizce sorular ve cevapları, wh questions soru cevap örnekleri, Simple Present Tense wh questions soru cevap örnekleri, Present Continuous Tense wh soru cümleleri ve cevapları, whose ile ilgili soru cümleleri ve cevaplarının yanında ingilizce soru sorma ve evaplamanın püf noktalarını bulabilirsiniz. Şüphesiz eğer İngilizce konuşmak istiyorsak, bize yöneltilen soruları anlayabilmeli ve soruya görede cevap verebilmeliyiz.

Wh- Questions Wh- Soruları, soru sormamızı sağlayan zamirlerdir. Bu zamirler beş tanedir.İngilizce soru zamirlerini (Interrogative Pronouns) soru cümleleri oluşturabilmek için kullanmaktayız. Bu zamirler İngilizce’de çok yaygın olarak  kullanılmaktadırlar. Bize yöneltilen çoğu soruyu İngilizce soru zamirlerini öğrenmeden anlamamız mümkün değildir. Soru zamirlerini kullanarak soru yapabilmemiz için en önemli husus zamanları iyi biliyor olmamız gerekmektedir. Çünkü onların cümle içindeki kullanımları ve yardımcı
fiillerinin hangileri olduğuna, soru sorarken ihtiyaç duyarız. Şimdi Wh- Questions’ları (Wh- Soruları) İngilizce bir soru oluştururken nasıl kullandığımıza ve Wh- Questions’ların
(Wh- Soruları) cümle içindeki işlevlerine bakalım.

Which (hangi/si) bir tercih için kullanılır – Which way should we go?
What (Ne)  cansız nesneler için kullanılır- What is science ?
Who (Kim) kişiler için kullanılır-  Who are they?
Whom (Kime/Kimi) kişiler için kullanılır-  Whom should I pay
Whose (Kimin) kişiler için kullanılır- Whose house is this?

Whose shirt is this?
Bu gömlek kimin ?

Whose socks are these?
Bu çoraplar kimin ?

Who were you talking to?
(Whom ile aynı anlamdadır)

Kiminle konuşuyordun

Whom were you talking to?
(Whom daha resmidir)
Kimle konuşuyordun ?

Which one do you want?

Hangisini istiyorsun

Which car is yours?
Hangisi senin araban ?

What did you do this past weekend?

Geçen haftasonu ne yaptın

What do you want ?
Ne istiyorsun ?

What is it ?
Bu ne ?

İngilizce’de soru kelimelerinin nasıl kullanıldığına bakalım

Yes/No Questions

Bu tür soru tiplerine Yes/No ile cevap verilebilir. Soru yapabilmek için yardımcı fiil ya da modals kip yardımcılarını en başa getirmeliyiz.

He was hungry
Was he hungry ?

She is happy
Is she happy ?

He can play guitar
Can he play guitar ?

They were running towards that way
Were they running towards that way ?

She has finished high school
Has she finished high school ?

Information Questions (Bilgi Soruları)

Bu tür sorular

Where, Why, What, Whom, When, How, Why, Whose, Which
gibi soru kelimeleri ile başlar ve sorunun karşılığında
bilgi almaya çalışır. Soru kelimelerinden sonra yardımcı
fiil ya da modals kip yardımcıları gelmelidir.

Where did you grow up?
Çocukluğun nerede geçti

When have you seen her before?

Daha önce onu ne zaman gördünüz

How do you know that?
Bunu nerden biliyorsun

DETAYLI SİMPLE PRESENT ANLATIMI

TEOG KONU ANLATIMI

INGİLİZCE KONU ANLATIMI

SIKLIK ZARFLARI KONU ANLATIMI

TÜM TESTLER