Noun Clause Konu Anlatımı

kitaplik2

 

 

Noun Clause (İsim Cümlecikleri)
Konu Anlatımı

Noun Clause Nedir ?

Noun Clause (İsim Cümleciği) cümlede bir isim şeklinde görülen cümleciktir. Noun Clause’lar genellikle İngilizce’de Wh-words diye anılan Why, What, When, Where, Who, Which ve How kelimeleri ile başlar. Bunların dışında bir bağlaç olarak “That” de sıklıkla kullanılır. Noun Clause cümlenin öznesi olabileceği gibi, cümlenin nesnesi olarak da kullanılabilir. Bunların dışında onları cümlede tamamlayıcı (complement) bir rol üstlenirken de görebiliriz. Onları cümle içinde ayırdedebilmemizdeki önemli bir nokta da onların ana cümleye anlam bakımından bağımlı olmaladır. Bu yönüyle Noun clause’lar
bağımlı (dependent clause) cümleciklerdir.

Kullanımları şu şekildedir

Eylemin Öznesi olarak

What she said made him so angry
Söylediği onu çok öfkelendirdi

what he said surprised me
Söylediği beni şaşırttı

What the man said was very indistinct
Adamın söylediği çok belirsizdi

what I had for breakfast was omelette
Kahvaltıda yediğim şey omletti

Eylemin Nesnesi olarak

I didn’t know that he was in İstanbul
Onun İstanbul’da olduğunu bilmiyordum

I didn’t know that she was famous
Onun meşhur olduğunu bilmiyordum

I don’t know where they live
Nerede yaşadıklarını bilmiyorum

I don’t know where the post office is
Ptt’nin nerede olduğunu bilmiyorum

 

YDS KONU ANLATIMI

LYS KONU ANLATIMI

LYS YDS TEST