Nouns Konu Anlatımı

 

1-

2-

3-

4-

5-

 

 

Nouns Konu Anlatımı

İsimler (Nouns) bir dil için temel yapı taşıdır denilebilir. Her hangi bir                                           dildeki sözcüklerin çoğu isimdir. İngilizce Ders Kitabımızda (yani
sitemizde) bu konuyu anlatırken İngilizce’de önemli bir yer teşkil eden                                           Countable Nouns (Sayılabilen İsimler), Uncountable nouns
(Sayılamayan İsimler), Irregular Nouns ve Possesive Nouns konularının                                   üzerinde özellikle duracağız. Konunun hemen altında (countable-
uncountable exercises) hazırlayacağımız testleri çözerek konuyu                                                       pekiştirebilirsiniz. Countable-Uncountable (exercises) testleri belirli                                                 aralıklarla güncellenecektir.

Nouns konu anlatımına başlayabiliriz. Türkçe dilbilgisindeki karşılığı İsim’dir
Kişileri, yerleri, kavramları, nesneleri, duyguları tanımlayan, temsil eden
sözcüklerdir.

Bir Kelimenin Noun (isim) Olduğunu Nasıl Anlarız ?

Eğer bir article’i ( A-an-the) takip ediyor ise, çünkü her zaman olmamakla birlikte isimler (nouns) bir article’den sonra gelir, çoğul halde kullanılıyor ise ( Sayılamayan isimler çoğul yapılamaz ama bunları da any, some gibi cümlelerden çıkartabiliriz) bir article’den sonra bir sıfat görüyor isek ( a boring game ) onun isim olduğunu söyleyebiliriz.

İsimler başlığı altında inceleyebileceğimiz pek çok konu bulunmakta. Gendered nouns yani Cinsiyete Dayalı isimler bunlardan biri.

actor                        actress
bridegroom          bride
brother                   sister
bachelor                spinster
boy                           girl
dad                          mum
duke                        duchess
man                         woman
emperor                empress
father                     mother
grandfather         grandmother
uncle                      aunt
king                         queen
man                        woman
nephew                 niece
policeman            policewoman
prince                    princess
husband               wife
sir                            madam
son                          daughter
count                     countess
wizard                   witch
waiter                    waitress
widower               widow

İsimleri Nasıl Çoğul Yapabiliriz ? Plural Nouns

Genel olarak isimlerin sonuna
“s” eklenerek onları çoğul yapmamız mümkündür.

book – books (kitap, kitaplar)
car-cars (araba-arabalar)
apple-apples (elma-elmalar)

Eğer bir ismin sonu sh, -ch, -s, -ss, -x, -o Şeklinde
bitiyor ise, sonuna “es” getirilmek koşuluyla çoğul
yapılır.

bus – buses (otobüs-otobüsler)
box – boxes (kutu-kutular)
potato – potatoes

Sonu harfi y olup, y den once sessiz gelen isimler y
düşürülüp “ies” eklenerek çoğul hale getirilir.

city-cities (şehir-şehirler)
fly-flies (sinekler)
baby-babies (bebek-bebekler)

Düzensiz Çoğullar (Irregular Plural Nouns)

Çoğul halleri düzensiz olan isimlere örnek olarak
şunlar verilebilir. Bunların sonuna “s” ya da “es” gelmez

man-men (adam-adamlar)
woman-women (kadın-kadınlar)
child-children(çocuk-çocuklar)
foot-feet(ayak-ayaklar)
knife-knives (bıçak-bıçaklar)
wife-wives (eş, eşler)

Sonu “f” ve “fe” ile biten isimler “f” ve “fe” düşürülerek
“ves” eklenerek çoğul yapılırlar.

knife-knives (bıçak-bıçaklar)
wife-wives (eş, eşler)
thief-thieves (hırsız-hırsızlar)

Bazı isimler daima çoğul olarak kullanılmaktadır.
jeans (kot pantolon), glasses (gözlük), trousers (pantolon)

Countable ve Uncountable Nouns Nedir ?

COUNTABLE NOUNS (Sayılabilen İsimler)

Sayılabilen isimleri tanımamız kolaydır.
elephant (fil), cat (kedi), dog (köpek), box (kutu)
Bu tür isimler hem tekil hem de çoğul olabilirler. Bu tür
isimlerle birlikte some, any, a few ve many gibi miktar
belirten kelimeler (quantifiers) kullanılabilir.

UNCOUNTABLE NOUNS (Sayılamayan İsimler)
Sayılamayan isimler, parçalara ayırıp bölemeyeceğimiz
kavramlar ve maddelerdir. Sayılamayan isimleri genellikle
tekil olarak kullanmaktayız.

Art (sanat), love (aşk), happiness (mutluluk),
information (bilgi), travel (seyahat), advice (tavsiye),
news (haber), music.

Sayılamayan isimlerle “a” ve “an” kullanılmamaktadır.

Her mood changed dramatically as she heard this news
Her mood changed dramatically as she heard these news

One of my friends was waiting for me
One of my friend was waiting for me

I need some stationary
I need some stationaries

Bronchitis is most commonly caused by a viral infection
Bronchitis are most commonly caused by a viral infection

I did my homework
I did my homeworks

Uncountable Nouns (Ayrıca Çoğul Yapılamazlar)

air
travel
traffic
milk
water
art
bread
beef
salt
poetry
oil
sugar
dirt
beauty
rain
cheese
mail
honey
knowledge
rice
education
tea
humuor
sunshine

İsimlerde (Nouns) Kıyaslama

Sayılabilen İsimlerSayılamayan İsimler
moremore
fewerless

Yukarıdaki tabloda detaylarını verdiğimiz şekilde İsimlerle kıyaslama
yapmak için “More”, “Less” ve “Fewer” kullanmaktayız.

There was more rain than usual.
Her zamankinden daha fazla yağmur vardı.

I have more problems than you
Senden daha çok problemim var

There are fewer cats than dogs in the yard
There are less cats than dogs in the yard
Bahçede köpeklerden daha az kedi var

He drinks less beer than he used to.
He drinks fewer beer than he used to.
Eskisinden daha az bira içiyor.

Uncountable nouns (Sayılamayan isimler) ve Fiil Uyumu

Çoğu Uncountable nouns tekil fiil alır.

Gravity is an important force.
Yerçekimi önemli bir güçtür.

Information is power
Bilgi güçtür

New research shows that lifetime cardiovascular health is
linked to physical activity in youth.
Yeni araştırma, ömür boyu kardiyovasküler sağlığın gençlikteki
fiziksel aktiviteyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Çoğunun tekil fiil aldığını söylemiştik, ancak sıvılar ve bazı materyaller,
sayılamayan isim olsalar da çoğul fiil alır.

Most cleaning powders are suitable for use on aluminum.
Çoğu temizlik tozu alüminyum ile kullanıma uygundur.

Abstract nouns (soyut isimler) genellikle uncoutable’dır. Ancak
bazıları hem countable hem de uncountable olarak kullanılabilir.

I had a nice time when I went for a trip to Çanakkale (Countable)
I just thought we didn’t get enough time together tonight. (Uncountable)

Bir ölçü için kullanılan isimler çoğul olarak gözükse de tekil fiil alır.

Forty dollars,  two hundred kilometers

The forty dollars is yours

One or two hundred kilometers is nothing to them.

Abstract Nouns(Soyut İsimler) Nedir ?

Duyu organlarımızla algılayamadığımız, yani dokunamadığımız,
göremediğimiz ve sadece düşünce yoluyla varlıklarından haberdar
olduğumuz isimlere Abstract Nouns(Soyut İsimler) denir. Örneğin
Liberty(özgürlük). Özgürlüğün var olup olmadığını sadece düşünebiliriz.
Duyu organlarımızı kullanarak onun hakkında var ya da yok diyemeyiz.

Anxiety kaygı
Being oluş
Anger öfke
Beauty güzellik
Charity hayırseverlik
Beliefs inanç
Adventure macera
Confusion karışıklık
Chaos kaos
Despair umutsuzluk
Beauty güzellik
Comfort konfor
Communication iletişim
Birthday doğumgünü
Fear korku
Freedom özgürlük
Happiness mutluluk
Brilliance parlaklık
Culture kültür
Curiosity merak
Career kariyer
Pain ağrı
Liberty özgürlük
Hate nefret
Courage cesaret
Deceit aldatma
Democracy demokrasi
Childhood çocukluk
Pleasure zevk
Luxury lüks
Indifference ilgisizlik
Dedication ithaf
Energy enerji
Friendship arkadaşlık
Death ölüm
Satisfaction memnuniyet
Misery sefalet
Joy sevinç
Determination kararlılık
Failure başarısızlık
Interest faiz
Future gelecek
Sensitivity duyarlılık
Nervousnes sinirlilik
Grief keder
Generosity cömertlik
Faith inanç
Knowledge bilgi
Holiday tatil
Stress stres
Openness açıklık
Love aşk
Honesty dürüstlük
Motivation motivasyon

Değişmeyen Çoğul İsimler

Bazı isimlerin tekil ve çoğul halleri aynıdır.

barracks (kışla)
deer (geyik)
fish (balık)
sheep (koyun)

Nouns Test Çöz

 

DETAYLI ADVERBS( ZARFLAR) ANLATIMI

DETAYLI ADJECTİVES (SIFATLAR) ANLATIMI

DETAYLI İN-ON- AT ANLATIMI

TEOG KONU ANLATIMI

TÜM TESTLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.