Object Konu Anlatımı

kitaplik2

 

 

Object (Nesne) cümle içinde öznenin yapmış olduğu eylemden doğrudan etkilenen                 cümlenin öğesidir. Cümle içinde nesneyi bulabilmemiz için “Ne”, “Kimi”, “Neyi”,                         “Nereyi” sorularını yükleme sormamız gerekir. İngilizce’de iki çeşit nesne bulunmaktadır.
Dırect Object ve Indirect Object. Önce object’in ne olduğuna bakalım cümle içinde.

Subject Verb Object

He sent a letter
Bir mektup gönderdi.

Fiilimize (Sent) Ne sorusunu yöneltelim. Ne gönderdi ?
Sorunun karşılığı olan a letter object(nesne) dir.
Dırect Object

Direct Object’i cümlede bulabilmek için “Whom” ve “What”
sorularını sorarız.
She explained her plan (Planını açıkladı)
What sorusunu sorduğumuzda Direct Object’in
her plan olduğunu görürüz.
Indirect Object

Indirect Object’i cümlede bulabilmek için “to Whom”,”for What”,
“for Whom” sorularını sorarız.
He sent her a package (Ona bir paket gönderdi)
to Whom (kime) sorusu ile Indirect Object’i buluyoruz.
Yani her.

he bought his wife a ring. (Eşi için bir yüzük aldı)
Burada for Whom (Kimin için) sorusu ile bulabiliriz