Passive Voice

bookcase

 

Passive Voice Konu Anlatımı LYS  YDS

Edilgen Çatı

Türkçe karşılığı edilgen çatıdır. Bir cümlenin edilgen bir yapıya dönüştürülebilmesi için mutlaka bir nesnenin cümlede olması zorunluluktur. Bu yapıda eylemin kim tarafından gerçekleştirildiğinin fazla önemi yoktur. Önemli olan eylemin gerçekleşmesidir. Edilgen yapılarda Intransitive (Arrive, come, seem, sneeze, sleep, go, happen vb.) fiiller kullanılmamaktadır. Fiil mutlaka V3 olarak kullanılmalıdır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için önce etken çatının ne olduğuna bir göz atalım.

Berk washes the car. (Etken Yapı)
Bu cümlede yıkama eylemini yapan Berk, car ise
yapılan eylemi alan konumundadır. Bu cümleyi
edilgen bir yapıya dönüştürdüğümüzde;

The car is being washed
( Araba yıkanıyor.)
Eğer eylemi kimin yaptığını belirtmek istiyorsak
by (tarafından) kullanabiliriz. Yani,

The car is being washed by Berk
(Araba Berk tarafından yıkanıyor.)

Traffic Rules must be obeyed at all times.
(Trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır)
Cappadocia has been visited by many tourists.
(Kapadokya bir çok turist tarafından ziyaret edildi.)

Passive Voice Yapıda Zamanlar

Simple Present Tense Özne+am,is,are+V3
Simple Past Tense Özne+was, were+V3
Present Continuous Özne+am,is, are+being+V3
Past Continuous Özne+was, were+being+V3
Present Perfect Özne+have,has+been+V3
Past Perfect Özne+had+been+V3
Be going to Özne+am,is, are going to+be+V3
Future Özne+will+be+V3
Should Özne+should+be+V3
Could Özne+could+be+V3
Would Özne+would+be+V3
Must Özne+must+be+V3
Used to Özne+used to+be+V3
Has to Özne+has to+be+V3
May Özne+may+be+V3
Can Özne+can+be+V3
Might Özne+might+have been+V3

The office is cleaned every day. (Ofis her gün temizlenir.)
The car was repaired. (Araba tamir edildi.)
The car is being washed ( Araba yıkanıyor.)
The problem can be easily fixed.
(Sorun kolayca tespit edilebilir.)
Instructions will be given to you by doctor.
( Talimatlar dokturunuzca size verilecek.)
The castle might have been built in the 11th century.
(Kale, 11. yüzyılda inşa edilmiş olabilir.
The main tower may have been used by the castle’s constable. (Ana kule, kalenin yöneticisi tarafından kullanılmış olabilir.)
The production problem has been solved.
( Üretim sorunu çözüldü.)
Bad memories can be erased (Kötü anılar silinebilir).
People must be warned that there are snakes in the area. (Bölgede yılanlar olduğu için, insanlar uyarılmalı)
The report has to be finished by tomorrow.
(Rapor yarına kadar bitirilmeli)
Something should be done about climate change.
(İklim değişikliği konusunda bir şeyler yapılmalı)

The Passive with Get

Daha çok günlük kullanımda “Be” yerine kullanılmaktadır.
His bike was stolen (Bisikleti çalındı)
His bike got stolen (Bisikleti çalındı)
The door was broken down by police.
The door got broken down by police.
(Kapı, polis tarafından kırıldı)

Questions in Passive ( Passive voice da soru cümleleri)

Passive voice (Simple Present)

To be (Am-is-are) fiilini cümlenin başına getirerek
cümleyi soru formuna dönüştürüyoruz.Eğer cümlede
bir soru kelimesi varsa bu to be fiilinden önce
getirilmelidir.

Why am I punished for the thing that I did not do intentionally?
Kasıtlı olarak yapmadığım bir şey için neden cezalandırılıyorum ?

Where is the production done?
Üretim nerede yapılıyor ?

what food is grown in the gardens?
Bahçelerde ne tür yiyecekler yetişir ?

What type of test is done ?
Ne çeşit testler yapılıyor ?

Are grapes grown in Ankara ?
(Ankara’da üzüm yetiştirilir mi ?)

Why are grapes grown in İzmir ?
(Neden İzmir’de üzüm yetiştiriliyor ?)

What is known about global warming ?
( Küresel ısınma hakkında ne biliniyor ? )

Passive Voice’da Simple Present Tense

E-mail is sent from one computer to another over the Internet
E-mail internet üzerinden bir bilgisayardan diğerine gönderilir

The medicine is taken in this way two times during the day
İlaç günde iki kez bu şekilde alınır

The snake is captured by hand
Yılan el ile yakalanır

The hat is knitted in two pieces
Şapka iki parça olarak örülür

The oven is heated to about 300° F
Fırın yaklaşık 300 F dereceye kadar ısıtılır

 

Passive Voice’da Present Continuous Tense
Why are the rainforests being destroyed?
Yağmur ormanları neden tahrip ediliyor?

An item is being deleted
Bir öğe siliniyor

I am afraid that is being misunderstood so often
Korkarım bu sıklıkla yanlış anlaşılıyor

The book is being translated into Turkish
Kitap Türkçe’ye tercüme ediliyor

The game is being watched by everyone
Maç herkes tarafından izleniyor

Some animal habitats are being destroyed by development
Bazı hayvanların yaşama alanları gelişmeyle tahrip ediliyor

Modals ile Passive Voice Cümle Kurulumu

Finger foods should be added at about 9 months of age
Bebek dokuz aylıkken katı gıdalar eklenmelidir

The renal function test should be watched and investigated
Böbrek fonksiyon testi izlenmeli ve araştırılmalıdır.

The equipment must be carried in closed tool boxes or bags
Ekipman kapalı alet kutularında veya torbalarda taşınmalıdır

Repair and maintenance work must be carried out properly and without delay
Bakım ve onarım çalışmaları düzgün ve gecikmeksizin yapılmalıdır

Bones may be broken during contact sports such as rugby
Ragbi gibi temas sporları yaparken kemikler kırılabilir

Specific areas might be closed for restoration
Belirli alanlar restorasyon için kapalı olabilir

Passive Anlam veren Fiiller

İngilizce’de bazı fiiller cümleye passive anlam yükleyebilir.

This book reads well.
Bu kitap iyi okunuyor.

The Iphone7 is selling like crazy.
Iphone7 çok satılıyor.

Greece faces a crisis
Yunanistan bir krizle karşı karşıya

Passive Voice  Cümle Örnekleri

The leaves were blown by the wind
Yapraklar, rüzgar tarafından alıp götürüldü

After the air is cleaned, it is either heated or
cooled depending on the condition in the room

Hava temizlendikten sonra, odadaki koşullara
bağlı olarak ya ısıtılır ya da soğutulur

The air is cleaned by removal of particulate matter
Partikül maddeler uzaklaştırılarak, hava temizlenir

The egg is boiled in water containing salt
Yumurta, tuz içeren suda kaynatılır

There is no industry standard as to how much salt is added to butter
Tereyağına ne kadar tuz ekleneceği hakkında bir endüstri standartı yoktur

New measures will be taken to increase safety
Güvenliği artırmak için yeni tedbirler alınacak

New measures was taken in July 1985
1985’de yeni tedbirler alındı

My wallet was stolen!
Cüzdanım çalındı

The office is being cleaned
Ofis temizleniyor

Your invitation has been sent
Davetiyeniz gönderildi

This information will be sent to all invitees
Bu bilgi tüm davetlilere gönderilecek

 

YKS İNGİLİZCE KONU ANLATIMI

YDS KONU ANLATIMI

YDS-YKS  TEST

TÜM TESTLER