Past Continuous Tense

kitaplik

 

 

Past Continuous  ( past progressive) Tense Konu Anlatımı TEOG  LYS  YDS

 

Past Continuous Tense Kullanımı

Daha önceki bir zaman diliminde başlamış olan ve konuşmanın geçtiği
anda bitmemiş olan olayların anlatımında kullanılır. Daha basit
bir anlatımla geçmişte bitmemiş bir olayın anlatımında kullanıldığını da
söyleyebiliriz. Geçmiş zamanda kurulmuş bir cümlenin detaylarının
anlatılmasında da Past Continuous Tense’i kullanabiliriz.

When we arrived it was raining cats and dogs
Biz vardığımızda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu

Past Continuous Tense’in kullanıldığı bir başka yer, bitmemiş bir
eylemi yarıda kesen ifadelerin anlatımıdır

He was having a shower when the telephone rang.
O telefon çaldığında duş alıyordu.

Yine bir başka kullanım alanı, cümlede geçen fikir değişikliklerinin ifade
edilmesidir.

He was going to remodel his house, but he’s decided to remodel his car.

Son olarak, wonder ile kibar rica cümlelerinde Past Continuous Tense’in
kullanıldığını söyleyebiliriz.

I was wondering if you could help me.
Acaba bana yardım edebilir misiniz ?

Dilimizdeki karşılığı “Şimdiki Zamanın Hikayesi” dir. Geçmişte belirli bir zamandaki eylemleri ifade ederken kullanılmaktadır. Eylem o andan önce başlamış ve o anda henüz bitmemiştir. Dinleyici, konuşan kişinin genellikle hangi zaman için konuştuğunu bilir.
Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek verelim. Dün sabah 10’da basketbol oynamaya gittim. 12’ye kadar oynadım. Dün saat 10 ile 12 arasındaki arasındaki bu eylemi (basketbol oynamak) anlatırken The Past Continuous Tense kullanılmaktadır. Bu zaman ile yukarıdaki ifade şu şekilde olacaktır.

Dün sabah 9’da basketbol oynuyordum.

Geçmişte eylemleri eşzamanlı devam eden durumların ifadesinde kullanılır.
While Berk was sleeping,  Aslı was watching television.
(Berk uyuyorken, Aslı televizyon izliyordu.)

Dikkat edilirse The Past Continuous Tense yapıya sahip
iki cümle bulunmakta (Berk was sleeping ve Aslı was watching television.)

Past Continuous Olumlu Cümle
Affirmative

Özne, Was-Were, fiilin yalın hali (V1) ve fiilin
sonuna İng takısı getirilmektedir.
Özne+Was-Were+V1+İng+Nesne

I was sleeping.               (Uyuyordum)
You were sleeping.       (Uyuyordun)
He was sleeping.           (Uyuyordu)
She was sleeping.         (Uyuyordu)
It was sleeping.             (Uyuyordu)
We were sleeping.        (Uyuyorduk)
They were sleeping.    (Uyuyordular)

Past Continuous Olumsuz Cümle
Negative

Önce özne, Was-Were, Not (olumsuzluk eki), fiilin yalın
hali (V1) ve fiilin sonuna İng takısı getirilmektedir.

I was not sleeping.                (Uyumuyordum)
You were not sleeping.        (Uyumuyordun)
He was not sleeping.            (Uyumuyordu)
She was not  sleeping.         (Uyumuyordu)
It was not sleeping.               (Uyumuyordu)
We were not sleeping.         (Uyuyorduk)
They were not sleeping.     (Uyumuyorlardı)

Past Continuous Olumlu Soru

Olumlu ve olumsuz soru cümlelerinde ilk önce Was-
Were başa getirilmektedir. Sonra özne, fiilin yalın hali
(V1), ing takısı ve cümlenin diğer bileşenleri gelir.
Was-Were+Özne+Fiil V1+İng

Was I sleeping ?              (Uyuyor muydum ?)
Were you sleeping ?     (Uyuyor muydun ?)
Was he sleeping ?          (Uyuyor muydu?)
Was she sleeping ?        (Uyuyor muydu ?)
Was it sleeping ?            (Uyuyor muydu ?)
Were we sleeping ?      (Uyuyor muyduk ?)
Were they sleeping ?   (Uyuyor muydular?)

Past Continuous Olumsuz Soru
Negative Interrogative

İlk önce Was-Were başa getirilmektedir. Sonra özne,
not (olumsuzluk eki) fiilin yalın hali (V1), ing takısı ve
cümlenin diğer bileşenleri gelir.
Was-Were+Özne+Not+Fiil V1+İng+Nesne
Wasn’t-Weren’t Özne+Fiil V1+İng
(Yukarıdaki iki ifade aynıdır.)

Was I not sleeping ?                     Wasn’t I sleeping ? Uyumuyor muydum?
Were you not sleeping ?            Weren’t you sleeping ? Uyumuyor  muydun?
Was he not sleeping ?                 Wasn’t he sleeping ? Uyumuyor  muydu?
Was she not not sleeping ?       Wasn’t she sleeping ? Uyumuyor  muydu?
Was it not sleeping ?                   Wasn’t it sleeping ? Uyumuyor muydu?
Were we not sleeping ?              Weren’t we sleeping ? Uyumuyor  muyduk?
Were they not sleeping ?          Weren’t they sleeping ? Uyumuyor  muydular?

Örnek Cümleler

Who was making the noise?
Gürültüyü kim yapıyordu ?

they were making the noise
Onlar gürültü yapıyordu.

Where was he running to?
O nereye doğru koşuyordu ?

He was running to the store
Dükkana doğru koşuyordu

He was getting angry
Sinirleniyordu

she was feeling better
Kendini daha iyi hissediyordu

I was selling cars
Araba satıyordum

He was selling a lot of cow’s milk
O çok süt satıyordu
she was talking to her mom
O annesiyle konuşuyordu

What was I talking about?
Ne hakkında konuşuyordum ?

The old lady was talking very loud
Yaşlı bayan çok yüksek sesle konuşuyordu.

Who was the old lady talking to?
Yaşlı bayan kiminle konuşuyordu ?

she was waiting for him when he came in at five o’clock
(O) Saat beşte içeri girdiğinde (o) onu bekliyordu

Where were you waiting, exactly?
Tam olarak nerede bekliyordun ?

Past Continuous Tense Test 1                     Past Continuous Tense Test 1 Cevapları

Ilgili Diğer Konular

Do-Does  mı  Am-is-are mı ?  (Çok önemli-Mutlaka Okuyun)

Present Continuous Tense

Simple Past Tense

Present Perfect Tense