Past Perfect Tense

kitaplik

 

Past Perfect Tense Konu Anlatımı   YKS-  YDS

 

 

Dilimizde bu zamanın karşılığı yoktur. Geçmişte gerçekleşmiş olan iki olaydan, önce gerçekleşen eylemin ifadesinde bu zaman kullanılmaktadır. İlk gerçekleşen olaydan sonra gerçekleşen ikinci olayın ifadesi Simple Past Tense ile yapılır. Bu zamanın yardımcı fiili bütün öznelerde Had’dir. Fiil 3. halde bulunmalıdır.

When I arrived home, my wife had gone.
Eve geldiğimde, eşim gitmişti

Yukarıda iki eylem bulunmaktadır. Birincisi benim
eve gelmem ikincisi ise eşimin gitmesi. Bu iki eylemden
eşimin gitmesi benim eve gelmemden daha önce gerçekleşmiştir.
Bu sebeple daha önce gerçekleşen olay için Past Perfect Tense
kullanılmıştır.

Olumlu Cümle
Affirmative

Özne+Had+V3+Nesne

I had visited                   (Ziyaret etmiştim)
You had visited            (Ziyaret etmiştin)
He had visited              (Ziyaret etmişti)
She had visited            (Ziyaret etmişti)
It had visited                 (Ziyaret etmişti)
We had visited             (Ziyaret etmiştik)
They had visited         (Ziyaret etmişlerdi)

Olumsuz Cümle
Özne+Had+Not+V3+Nesne

I had not visited            (Ziyaret etmemiştim)
You had not visited      (Ziyaret etmemiştin)
He had not visited        (Ziyaret etmemişti)
She had not visited     (Ziyaret etmemişti)
It had not visited          (Ziyaret etmemişti)
We had not visited      (Ziyaret etmemiştik)
They had not visited  (Ziyaret etmemiştiler)

Soru Cümlesi
Interrogative

Had+Özne+V3+Nesne

Had I visited ?          (Ziyaret etmiş miydim ?)
Had you visited?     (Ziyaret etmiş miydin ?)
Had he visited?       (Ziyaret etmiş miydi ?)
Had she visited t?  (Ziyaret etmiş miydi ?)
Had it visited?         (Ziyaret etmiş miydi ?) ?)
Had we visited?      (Ziyaret etmiş miydik ?)
Had they visited?   (Ziyaret etmiş miydiler ?)

Olumsuz Soru Cümlesi
Negative interrogative

Had+Özne+V3+Nesne

Had I not visited ?           (Ziyaret etmemiş miydim ?) Hadn’t I
Had you not visited?      (Ziyaret etmemiş miydin ?) Hadn’t you
Had he not visited?        (Ziyaret etmemiş miydi ?) Hadn’t he
Had she not visited t?   (Ziyaret etmemiş miydi ?) Hadn’t she
Had it not visited?          (Ziyaret etmemiş miydi ?) Hadn’t it
Had we not visited?       (Ziyaret etmemiş miydik ?) Hadn’t we
Had they not visited?   (Ziyaret etmemiş miydiler ?) Hadn’t they

Örnek Cümleler

I had never seen them, even in pictures
Onları hiç görmemiştim, resimlerde bile.

She showed us a side of Paris we had never seen before
Bize Paris’in daha önce hiç görmediğimiz bir bölümünü gösterdi

I knew Tokyo well because I had visited the city several times
Bu şehre daha önce bir çok kez gittiğim için Tokyo’yu iyi biliyordum

I had never been to a circus before
Daha önce hiç sirke gitmemiştim

I couldn’t get in because I had lost my key
Anahtarımı kaybettiğim için içeri giremedim

Had you ever visited him in his home?
Onu hiç evinde ziyaret etmişmiydin ?

Had you ever played hockey before ?
Daha önce hiç hokey oynamışmıydınız ?

This was quite a shock as he had never been to a tropical area
Hiç tropikal bir bölgede bulunmadığından bu tam bir şokdu

I was sleeping in the garden because I had lost my key
Anahtarımı kaybetmiş olduğumdan bahçede uyuyordum.

She was glad that she had had that conversation
O konuşmayı yapmış olduğundan dolayı memnundu
(Burada ilk “Had” yardımcı fiil, ikincisi sahip olmak
“Have” fiilinin past participle hali (3. Hali) )

Past Perfect Test 1

Past Perfect Test 1 Cevapları

Do-Does  mı  Am-is-are mı ?  (Çok önemli-Mutlaka Okuyun)                                                                 Past Continuous Tense                                                                                                                                            Present Perfect Continuous Tense                                                                                                                      Simple Past ve Present Perfect Nerede Kullanılır ?                                                                                      Past Perfect Continuous Tense