Phrasal Verbs Konu Anlatımı

kitaplik2

 

Phrasal Verbs Konu Anlatımı  LYS  YDS

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

 

Act up: yaramazlık yapmak

Parents need to understand why the baby is acting up
Ebeveynlerin bebeğin neden yaramazlık yaptığını anlamaları gerekir

 

İngilizce Ders Kitabımızda (yani sitemizde) İngilizce Phrasal Verbs’ler hakkında aşağıdaki
yazımızı yayınlamıştık. Sizler için Bir Phrasal Verb listesi oluşurabilmek için, İngilizce
phrasal verbslerin (English Phrasal Verbs) anlamlarını İngilizce Türkçe olarak burada
yayınlayacağız. Amacımız, İngilizce Ders Kitabımıza gelen misafirlerimize her gün 1 phrasal verb öğretmek ve her gün burada yayınlayacağımız çalışmayla, zaman içerisinde sizlerin kullanabileceği phrasal verbs sözlüğü ( phrasal verbs (pdf) dictionary) oluşturmak.

 

Deyimsel Fiil  

Günümüz İngilizcesi’nde sıklıkla kullanılırlar. İleri düzeyde bir İngilizce konuşabilmek için vazgeçilmezdirler. İngilizce öğrenen pek çok kişi tarafından  İngilizce’de en zorlu      konulardan biri olarak kabul edilse de, biz biraz ilgi ve çalışmayla üstesinden gelinebileceğini düşünüyoruz. Sanırız, Phrasal Verb’leri öğrenirken yapılacak en doğru şey,  aynı diğer fiileri öğrenirken yaptığımız gibi, onları bir cümle içinde anlamaya çalışmaktır. Şimdi isterseniz konuya biraz daha yakından bakalım.

Deyimsel fiiller bir fiil(verb), bir edat (preposition) ya da bir zarf(adverb)’dan oluşurlar.
Deyimsel fiillerde sözcüklerin tek tek anlamı olsa da, asıl anlamı, bu sözcüklerin tamamından oluşan deyimsel anlamı meydana getirir. Aşağıdaki örneğe bakalım.

Back down

Kelime kelime anlamlarına baktığımızda;

Back: geri, arka, geri geri gitmek
Down: aşağı, aşağıda

Anlamlarına gelmekte, ancak, deyimsel bir fiil olarak anlamının “Vazgeçmek” olduğunu görüyoruz.

Intransitive Verbs ( Geçissiz Fiiller) Nedir ?

Bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz için geçişisiz fiilin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Bu tür fiiller nesne almayan fiillerdir. Passive (Edilgen) yapı olarak kullanılmazlar.
Bu tür fiiller ile cümle kurabilmemiz için bir özne ve bir fiil yeterlidir.

Burcu laughed ( Burcu güldü)
The man disappeared( Adam gözden kayboldu )

Bazı Phrasal Verb’lerde anlam kelimelerin gerçek anlamlarıyla da oluşabilir.

She walked across the living room (walk ve across kendi anlamlarında)

Geçişsiz Fiil+Zarf ile Oluşan Deyimsel Fiiller

Let’s stay inside the building till the storm blows over.                                                                             Will the economy bounce back unaided?

Geçişsiz Fiil+Zarf+Edat ile Oluşan Deyimsel Fiiller

He gets on with all his neighbours

Transitive Verbs ( Geçişli Fiiller ) Nedir ?

Kendilerinden sonra nesne alan fiillerdir.

He wants a new bicycle

Geçişli Fiil+Zarf ile Oluşan Deyimsel Fiiller

Not one of my friends backed me up!

Geçişli Fiil+Edat ile Oluşan Deyimsel Fiiller

His doctor tried to wean him off the drug
Doktoru onu uyuşturucudan vazgeçirmeye çalıştı

Geçişli Fiil+Zarf+Edat ile Oluşan Deyimsel Fiiller

His teacher pulled him up on his spelling
Öğretmeni ona imlası(hecelemesi) için kızdı

Separable ve Inseparable Phrasal Verbs Nedir ?

Inseparable Phrasal Verbs (Ayrılmayan Deyimsel Fiiller)

Bu tür fiiller transitive (geçişli) olabilen fiillerdir ve
direct object alabilirler. Ancak bu direct object deyimsel
fiillerin arasında bulunamaz.

Separable Phrasal Verbs (Ayrılabilen Deyimsel Fiiller)

Bu tür fiiller transitive (geçişli) fiillerdir ve direct object alabilirler.                                                     Direct object, fiili, zarfı ya da edatı ayırabilir.

If the vase is broken, we can take it back
If it is broken, we can take back the vase

Yukarıdaki iki cümleninde anlamı aynı.

put on your shoes
put your shoes on

Inseparable Phrasal Verbs (Ayrılamayan Deyimsel Fiiller)

Bu tür deyimsel fiiller geçişli olabilir ve direct object (dolaysız tümleç)
alabilirler ancak bunu deyimsel fiilin ortasında kullanamazlar. Direct
object deyimsel fiillerin ortasında kullanılırsa anlam tamamen değişebilir.

My aunt promised to look after the child
My aunt promised to look the child after X

She takes after her father.
She takes her father after. X

 

YDS KONU ANLATIMI

LYS KONU ANLATIMI

YDS-LYS  TEST

TÜM TESTLER