Present Continuous Tense

kitaplik2

 

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE (İngilizce Şimdiki Zaman)  YKS  LYS  YDS

Dilimizdeki karşılığı Şimdiki Zaman’dır. İngilizce’de çok sık kullanılan zamanlardan biridir.
Bu sebeple mutlaka üzerinde durulması gerekir. Present Continuous Tense konu
anlatımında, bu zamanın hangi durumlarda kullanıldığını detaylı olarak anlattık. Ayrıca
konunun iyi anlaşılması için Present Continuous Tense Test’e çalışabilirsiniz.
Present Continuous Tense’i sitemizde (ingilizcederskitabi.com) detaylı olarak ele aldık
ancak akılda kalması açısından şu konunun altını çizmek istiyoruz. Present Continuous Tense kullanılan bir cümle bitmemiş bir eylemden bahseder. Yani cümle içinde geçen fiil henüz tamamlanmamıştır.

Kullanım

1-

2-

3- 

4-

Şu anda gerçekleşen durumlar

The kids are listening radio.
(Çocuklar radyo dinliyor.)
I’m running. (Koşuyorum.)
He is sleeping ( o uyuyor)

Tam şu anda değil ama yakın bir zaman dilimini içine alan durumlarda

Berk is studying for his exams this week.
(Berk bu hafta sınavlarına çalışıyor.)
We are working hard these days.
(Bu günlerde sıkı çalışıyoruz.)

Yakın gelecek zamandaki durumların anlatımında

(özellikle planlanmış)
I am seeing my dentist on Monday.
(Pazartesi dişçimle görüşeceğim)
They are going on holiday next week.
(Gelecek hafta tatile gidiyorlar.)

Sürekli tekrar eden durumlarda

It is always raining in Trabzon
Trabzon’da hep yağmur yağıyor
He is always working
O hep çalışıyor

She is always smiling
O hep gülümsüyor

he is always drinking
O sürekli içiyor

Değişen durumların anlatımı

She is getting better at solving the problems
Problem çözmede kendini geliştiriyor

I’m getting better at speaking English
İngilizce konuşmada daha iyiyim

The weather is getting chilly
Hava soğuyor

Rahatsız edici durumların anlatımı

She is always losing her keys
Sürekli anahtarlarını kaybediyor

He is always picking his nose
Sürekli burnunu karıştırıyor

My father is constantly asking me
Babam sürekli soru soruyor

 PRESENT CONTINUOUS TENSE Olumlu Cümle

Olumlu cümlelerde ilk önce özne, sonra Am-Is-Are
filin yalın halini (1. Hali), fiilin sonuna İng takısı ve
diğer bileşenler gelmektedir. Şu şekilde tanımlanabilir.

Özne+Am-Is-Are+V1+ing+Nesne

I am learning English now.
(Şimdi İngilizce çalışıyorum.)
She is sleeping.
(O uyuyor.)
We are reading our books.
(Kendi kitaplarımızı okuyoruz.)
They are watching television.
(Televizyon seyrediyorlar.)

I am working          (Çalışıyorum)
You are working    (Çalışıyorsun)
He is working          (Çalışıyor)
She is working        (Çalışıyor)
It is barking           ( köpek-havlıyor)
We are working      (Çalışıyoruz)
They are working  (Çalışıyorlar)

PRESENT CONTINUOUS TENSE Olumsuz Cümle

Olumsuz cümlelerde ilk önce özne, sonra Am-Is-Are,
“Not” olumsuzluk eki, filin yalın hali (1. hali), fiilin
sonuna İng takısı ve diğer bileşenler gelmektedir. Şu
şekilde tanımlanabilir.

Özne+Am-Is-Are+Not+V1+ing+Nesne

I am not learning English now.
(Şimdi İngilizce çalışmıyorum.)
she is not sleeping.
(O uyumuyor.)
We are not reading our books.
(Kendi kitaplarımızı okumuyoruz.)
They are not watching television.
(Televizyon seyretmiyorlar.)

Olumsuz
Negative

I am not working.          (Çalışmıyorum.)
You are not working.    (Çalışmıyorsun)
He is not working.         (Çalışmıyor)
She is not working.       (Çalışmıyor)
It is not working.            (Çalışmıyor)
We are not working.     (Çalışmıyoruz)
They are not working. (Çalışmıyorlar)

PRESENT CONTINUOUS TENSE Soru Cümleleri

Soru cümlesi ister olumlu ister olumsuz olsun ilk
olarak yardımcı fiili (Am-Is-Are) cümlenin başına
getirmekteyiz. Olumlu soru cümlesinde daha sonra
özne, fiil (V1)+ İng ve diğer bileşenler.

Am-Is-Are+Özne+V1+ing+Nesne

Am I working?          (Çalışıyor muyum ?)
Are you working?    (Çalışıyor musun ?)
Is he working?          (Çalışıyor mu ?)
Is she working?        (Çalışıyor mu ?)
Is it working?            (Çalışıyor mu ?)
Are we working?     (Çalışıyor muyuz ?)
Are they working? (Çalışıyorlar mı ?)

PRESENT CONTINUOUS TENSE Olumsuz Soru

Negative interrogative

Am I not working? (Çalışmıyor muyum ?)
Are you not working? (Çalışmıyor musun?)
Is he not working? (Çalışmıyor mu ?)
Is she not working? ( Çalışmıyor mu ?)
Is it not working? (Çalışmıyor mu ?)
Are we not working? (Çalışmıyor muyuz ?)
Are they not working? (Çalışmıyorlar mı ?)

Yardımcı fiili (Am-Is-Are) cümlenin başına getirmekteyiz.
Olumsuz soru cümlelerinde daha sonra
Özne, “Not” olumsuzluk eki, fiil (V1)+ İng ve diğer bileşenler

Am-Is-Are+Özne+Not+V1+ing+Nesne

İng Takısı
Fiillerin çoğunluğunda bir değişiklik olmaz ve sadece
İng takısı gelir.
work > working
play > playing
open > opening

Ancak bazı fiillerin sonuna ing takısı gelirken kurallar mevcuttur.
Fiilin sonu “e” ile bitiyorsa, “İng” takısı “e” kaldırıldıktan
sonra gelir.
come > coming ( E harfi kaldırılmış)
phone > phoning ( E harfi kaldırılmış)

Bu kural “e” den önce bir sesli harf daha bulunması
şartında uygulanmaz.
see > seeing
Fiilin sonu “ ie” bitiyorsa “İng” takısı “ie” kaldırıldıktan
sonra gelir.
lie > lying
tie > tying
Fiilin son hecesinde tek bir tane sesli varsa ve sonu
sessiz ile bitiyorsa son harf tekrar kullanılır.
tap > tapping
sit >sitting
Fiilin son hecesinde tek bir tane sesli varsa, sonu sessiz
ile bitiyorsa, iki ve ikiden fazla heceli sözcüklerin de
son harfi tekrar kullanılır.
forget > forgetting begin>beginning

Present Continuous Tense Örnek Cümleler

She is working at the moment
Şu anda çalışıyor

He is having his breakfast now
Şimdi kahvaltısını yapıyor

My father is sleeping
Babam uyuyor

Her mother is washing clothes today
Onun annesi bugün giysileri yıkıyor

He is living in Bursa
Bursa’da yaşıyor

He is walking every day
Her gün yürüyor

She is always forgetting your sandwiches
Hep senin sandviçlerini unutuyor

She is leaving at the end of this month
Bu ayın sonunda ayrılıyor

My grandfather is sleeping in my room
Dedem benim odamda uyuyor

I am shaving in front of the mirror in the morning
Sabahları aynanın önünde tıraş oluyorum

She is wearing a black blazer
O bir ceket giyiyor

The rain is falling heavily
Sağanak yağmur yağıyor

He is always smiling
O hep gülümsüyor

Why are you laughing at me?
Bana neden gülüyorsun ?

They are buying a new car
Yeni bir araba alıyorlar

They are not working in a farm
Çiftlikte çalışmıyorlar

He is sitting on a park bench
Parkta oturuyor

She is cleaning the window
Pencereyi siliyor

The baby is smiling happily
Bebek mutlu bir şekilde gülümsüyor

We are waiting for Godot to come
Godot’un gelmesini bekliyoruz

Her mother is waiting at the window
Annesi pencerede bekliyor

Non-progressive verbs Nedir ?

İngilizce’de bazı fiilleri Şimdiki Zaman formuyla kullanmamaktayız. Bu fiillere                             Non-progressive verbs (Şimdiki Zamanda kullanılmayan fiiller) denir. Neden
kullanılmaz gibi soru sorma lüksümüz yok çünkü bu İngilizce’nin evriminde bu                     şekilde gelişmiş. Bu fiilleri şimdiki zamanda kullanırsak ne olur ? İngilizce’yi
doğru konuşmamış oluruz. Bu sebeple aşağıdaki tabloda verilmiş olan fiilleri                             öğrenmemiz ve bu fiilleri şimdiki zaman ile kullanmamamız önemli.

Non-progressive Verbs Listesi

agree 
amaze
appreciate
appear
astonish
be
believe
belong
care
concern
consist
contain
cost
deny
depend
deserve
dislike
disagree
doubt
disagree
fit
forget
include
involve
impress
imagine
lack
matter
need
owe
own
possess
mean
please
promise
satisfy
surprise
appear
hear
see
seem
smell
sound
taste
know
like
love
hate
prefer
realize
recognize
remember
suppose
understand
want
wish
weigh

 

İng Takısının Kullanımında Kurallar

Eğer fiilin sonu E ile bitiyorsa fiilden
E kaldırılır ve yerine İng eklenir

LİVE LİVİNG
MAKE MAKİNG
TAKE TAKİNG

Eğer fiil L harfi ile bitiyorsa ve L
harfinden önce tek sesli harf bulunuyorsa
L harfi iki kez yazılmalıdır

MARVEL (hayret etmek) MARVELLİNG

Eğer fiilin sonu İE ile bitiyor ise
İE atılarak yerine Y eklenir

TİE TYİNG
DİE DYİNG
LİE LYİNG

Eğer fiilin son hecesinde bir sesli varsa ve
sonu sessiz ile bitiyor ise son harf tekrarlanır

BEGİN BEGİNNİNG
PREFER PREFERRİNG

Present Continuous Test 1                                                                                                                          Present Continuous Test 1 Cevapları

 

Ilgili Diğer Sayfalar

Do-Does mı Am-is-are mı ? (Çok önemli-Mutlaka Okuyun)
Past Continuous Tense
Simple Past Tense
Present Perfect Continuous Tense
Present Perfect Tense

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.