Present Perfect Continuous Tense

kitaplik2

 

Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı YKS  YDS

 

 

Dilimizde bu zamanın karşılığı yoktur. Bu zamanda eylem geçmişte başlamalı ve                       konuşmanın geçtiği anda devam etmelidir. “Son günlerde, bu günlerde, on dakikadan         beri, çarşamba gününden beri (recently, lately, for ten minutes, since wednesday) gibi           ifadeler bu zamanla birlikte kullanılabilir. Geçmişte başlayan ve yeni biten (Yakın Geçmiş) eylemleri ifade etmek için de bu zamanı kullanabiliriz. Örneğin, iki saatlik bir koşunun ardından, yoruldunuz ve artık dinleniyorsunuz (koşma eylemi yeni bitmiş) “İki saatten beri koşmaktayım.” derken. Bu zaman ayrıca geçici eylem ve durumların ifadesinde de kullanılmaktadır (Beş aydan beri Ankara’da yaşamakta (Devamlı olarak  Ankara’da yaşamayacak).

Olumlu Cümle
Özne+Have-Has+ been+ Fiil+İng+Nesne

I have been waiting              (Beklemekteyim)
You have been waiting        (Beklemektesin)
He has been waiting            (Beklemekte)
She has been waiting          (Beklemekte)
It has been waiting               (Beklemekte)
We have been waiting         (Beklemekteyiz)
They have been waiting     (Beklemekteler

Olumsuz Cümle
Özne+Have-Has+ Not+been+ Fiil+İng+Nesne

I have not been waiting          (Beklememekteyim)
You have not been waiting    (Beklememektesin)
He has not been waiting        (Beklememekte)
She has not been waiting      (Beklememekte)
It has not been waiting           (Beklememekte)
We have not been waiting     (Beklememekteyiz)
They have not been waiting (Beklememekteler)

Soru Cümlesi
Have-Has+ Özne+been+ Fiil+İng+Nesne

Have I been waiting?          (Beklemekte miyim ?)
Have you been waiting?   (Beklemekte misin ?)
Has he been waiting?        (Beklemekte mi ?)
Has she been waiting?      (Beklemekte mi ?)
Has it been waiting?          (Beklemekte mi ?)
Have we been waiting?    (Beklemekte miyiz ?)
Have they been waiting? (Beklemekteler mi ?)

Olumsuz Soru Cümlesi
Have-Has+ Özne+Not+been+ Fiil+İng+Nesne
Haven’t- Hasn’t+ Özne+been+ Fiil+İng+Nesne
Yukarıdaki iki ifade aynıdır.

Have I not been waiting?               (Beklememekte miyim ?) Haven’t I
Have you not been waiting?        (Beklememekte misin ?) Haven’t you
Has he not been waiting?             (Beklememekte mi ?) Hasn’t he                                                           Has she not been waiting?           (Beklememekte mi ?) Hasn’t she
Has it not been waiting?               (Beklememekte mi ?) Hasn’t it
Have we not been waiting?         (Beklememekte miyiz ?) Haven’t we
Have they not been waiting?      (Beklememekteler mi ?) Haven’t they

Örnek Cümleler

we have been watching them very carefully
Onları çok dikkatli bir şekilde izlemekteyiz/izliyoruz

He has been talking to her father
Babası ile konuşmaktaydı

I have been explaining how to use the rifle
Tüfeğin nasıl kullanılacağını açıklamaktaydım/açıklıyordum

She has been explaining how it was to me
Bana nasıl olduğunu açıklamaktaydı/açıklıyordu

She has been waiting for him since 3 o’clock
Saat 3 den beri onu bekliyordu/bekliyor

He has been having problems with insomnia
Uyku sorunu yaşamakta/yaşıyor

He has been having a series of heart attacks
Bir kaç tane kalp krizi geçirdi

What have you been doing?
Neler yapıyordun ?

I have been feeling worthless
Kendimi değersiz hissetmekteyim/hissediyorum

I have been feeling happy
Kendimi mutlu hissetmekteyim/hissediyorum

I have been feeling better since returning from İstanbul
İstanbul’dan dönüşümden beri daha iyi hissetmeyteyim/hissediyorum

Present Perfect Continuous Test 1 

Present Perfect Continuous Test 1 Cevapları

Ilgili Diğer Konular

Do-Does  mı  Am-is-are mı ?  (Çok önemli-Mutlaka Okuyun)                                                                 Past Continuous Tense                                                                                                                                            Past Perfect Tense                                                                                                                                          Simple Past ve Present Perfect Nerede Kullanılır ?                                                                              Present Perfect Tense