Present Perfect Tense

kitaplik2

 

Present Perfect Tense Konu Anlatımı TEOG  LYS  YDS

Aşağıdaki yardımcı fiilleri uygun olan öznelerin yanına sürükleyip bırakın

1-

2-

3- 

 

Dilimizde bu zamanın karşılığı yoktur. Özellikle İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar için biraz kafa karışıklığına sebep olabilir. Karışıklığa sebep olmasının sebebi, bu zamanın Simple Past Tense ile karıştırılmasındandır. Bu zamanı,eylemin daha önce belirtilmeyen bir tarihte gerçekleştiğini ifade etmek için kullanırız. Zamanın kesinliği önemli değildir.
Önemli olan eylemin gerçekleşmesidir. Bu sebeple bu zamanı kullanırken hiçbir zaman iki yıl önce, dün, geçen hafta gibi kesinlik gösteren zaman ifadeleri kullanmamaktayız. Kullanacağımız zaman ifadeleri belirsiz olmalıdır (hiç, hiçbir zaman, bir kez, birçok
kez, birkaç kez, daha önce, şimdiye kadar, zaten henüz- ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet). Örnekler yaparak daha yakından inceleyelim.

Kısa bir zaman önce bitmiş olayların anlatımını Present
Perfect Tense ve Just kullanarak yapmaktayız.

She has just called me
Demin/biraz önce beni aradı.

I have just arrived home.
Eve daha yeni geldim.

Fiil eğer geçmişte başlıyor ve cümle ile ilgili süreç devam ediyorsa

He has been a teacher for years.
(Yıllardır öğrenmenlik yapıyor.)

Cümleden öğretmenlik yapmaya yıllar önce başlandığı ve halende yapılmakta olduğu       anlaşılmaktadır

I have known him for 5 years
Onu 5 yıldır tanıyorum

Deneyim

I have been to Italy.
(İtalya’da bulundum.)
I have seen that movie many times.
(O filmi bir çok kez izledim.)

I have never painted a portrait
Hiç portre çalışmadım

Değişim

You have grown since the last time I saw you.
(Seni son gördüğümden beri büyümüşsün.)
Service has really improved.
(Hizmet gerçekten gelişti
The internet has changed many aspects of our lives
İnternet hayatımızı bir çok açıdan değiştirdi

Başarı
I have passed the English exam.
(İngilizce sınavını geçtim.)
Scientists have built a giant laser.
(Bilimadamları dev bir lazer yaptı.)

The scientists have proved that stress can change the bacteria levels
in the gut which can have significant impact on our immunity.
Bilimadamları, bağışıklık sistemimizde önemli bir etkiye sahip olan,
bağırsaklardaki bakteri seviyesinin stres yoluyla değişebileceğini
ispat etti.

Tamamlanmamış Eylemler
The snow hasn’t stopped.
(Kar durmadı.)
Aslı has not finished her homework yet. (Aslı henüz
ödevini bitirmedi.)
Şimdi son olarak şu iki cümleye bakalım.
She has crashed her car again.
(Arabasıyla kaza yaptı.)
She crashed her car last year.
(Geçen sene arabasıyla kaza yaptı.)
Birinci cümle bize daha yakın bir haberi vermektedir.
İkinci cümle (Simple Past) ise daha eski bir haberi bildirir.

Olumlu Cümle
Affirmative

Özne, yardımcı fiiller have-has, fiilin 3. hali, cümlenin
diğer bileşenleri.
Özne+have-has+V3+Nesne

I have arrived                  (Geldim)
You have arrived            (Geldin)
He has arrived                (Geldi)
She has arrived              (Geldi)
It has arrived                    (Geldi)
We have arrived             (Geldik)
They have arrived         (Geldiler)

Olumsuz Cümle
Negative

Özne, yardımcı fiiller have-has, not (olumsuzluk eki),fiilin 3. hali, cümlenin                                 diğer bileşenleri.

Özne+have-has+Not+V3+Nesne

I have not arrived            (Gelmedim)
You have not arrived      (Gelmedin)
He has not arrived          (Gelmedi)
She has not arrived        (Gelmedi)
It has not arrived             (Gelmedi)
We have not arrived       (Gelmedik)
They have not arrived  (Gelmediler)

Soru Cümlesi
Interrogative

Yardımcı fiiller have-has, özne, fiilin 3. hali, cümlenin diğer bileşenleri.
Have-has+Özne+V3+Nesne

Have I arrived                 (Geldim mi)
Have you arrived           (Geldin mi)
Has he arrived                (Geldi mi)
Has she arrived              (Geldi mi)
Has it arrived                  (Geldi mi)
Have we arrived            (Geldik mi)
Have they arrived         (Geldiler mi )

Olumsuz Soru Cümlesi
Negative interrogative

Yardımcı fiiller have-has, özne, not (olumsuzluk eki) fiilin 3. hali, cümlenin diğer bileşenleri.
Have-has+Özne+Not+V3

Have not : ( Haven’t)  Has not : ( Hasn’t)
Have I not arrived?                     Haven’t I arrived?
Have you not arrived?              Haven’t you arrived?
Has he not arrived?                   Hasn’t he arrived?
Has she not arrived?                 Hasn’t she arrived?
Has it not arrived?                     Hasn’t it arrived?
Have we not arrived?               Haven’t we arrived?
Have they not arrived?            Haven’t they arrived?

There’den sonra Has Been-Have Been Kullanımı

There’den sonra have been ya da has been kullanırken dikkat
etmemiz gereken şey, daha sonra gelecek ismin tekil ya da
çoğul oluşudur. Tekil isimlerle daima Has been ve çoğul
isimlerle de daima Have been kullanmaktayız.

Aşağıdaki boşluklara uygun olanı sürükleyip bırakın

Present Perfect ile Simple Past Tense Arasındaki Fark Nedir ?

Present Perfect ile Simple Past Tense’in kullanımları tamamen farklıdır.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız

Örnek Cümleler

We have met him before
Onunla daha önce karşılaştık

She has moved to Canada.
Kanada’ya taşındı

I have been to Japan twice
İki kez Japonya’da bulundum.

I have never been to Japan
Japonya’da hiç bulunmadım

We have seen that film before
Bu filmi daha önce izledik

Have you ever seen an elephant before ?
Daha önce hiç fil gördünüz mü ?

Have you understood your faults?
Hatalarınızı anladınız mı ?

Have you ever seen an ant?
Hiç karınca gördünüz mü ?

I have never seen a lion
Hiç aslan görmedim

I have never read a book that has changed my life
Hiç hayatımı değiştiren bir kitap okumadım

He has never read a book in his life
Hayatında hiç kitap okumadı

Have you not ever suffered from any emotional problems in the past?
Geçmişte hiç duygusal bir problem yaşamadınız mı ?

Have you not ever made a mistake in your life ?
Hayatınızda hiç hata yapmadınız mı ?

The plane has just arrived
Uçak şimdi indi

The boss has signed the cheque
Patron çeki imzaladı

Present Perfect Test 1
Present Perfect Test 1 Cevapları

İlgili Diğer Konular

Do-Does mı Am-is-are mı ? (Çok önemli-Mutlaka Okuyun)
Past Continuous Tense
Present Perfect Continuous Tense
Past Perfect Tense