Question Tags Konu Anlatımı

kitaplik2

 

1-

2-

3-

4- 

5-

6-

7-

8-

9-

Question Tags Nedir ?

İngiliz dilinde sıklıkla kullanılan Question Tags,
cümlenin sonuna getirilen kısa sorulardır. Konuşmacı,
konu hakkında bir şeyin doğru ya da yanlış olmasını,
Question Tags kullanarak doğrulayabilir.

You are hungry, aren’t you? Açsın, değil mi ?

Yukarıdaki cümlede konuşmacı, karşısındaki kişinin aç
olduğunu tahmin etmektedir ancak yinede karşıdaki kişinin
bunu teyit etmesi için question tags kullanmıştır. Tüm
zamanlarda ve modals kip yardımcıları ile Question Tags
soruları oluşturmak mümkündür.

Question Tags Konu Anlatımı

Question Tags takıları cümlenin sonuna getirilerek cümleye “….. Değil mi ?” anlamı verir. Bunu yapabilmek için yardımcı fiillere, ya da modals kip yardımcılarına ihtiyacımız vardır. İngilizce’de Zamanları, Yardımcı Fiilleri ve Modals Kip Yardımcılarının ( Can, Could, Should v.b) kullanımlarını bilmeden bu konuda başarılı olmak mümkün değildir. Cümle olumlu ise sonuna olumsuz, olumsuz ise olumlu bir yapı getirilir. Question tags exercises (testler) çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. İngilizce Ders Kitabımızda konu anlatımının hemen altında Question tags exercises bulabilirsiniz.

it is a beautiful day, isn’t it?
Güzel bir gün, değil mi ?

You know her, don’t you?
Onu tanıyorsun, değil mi ?

He is in the office, isn’t he?
O ofiste, değil mi ?

You are hungry, aren’t you?
Açsın, değil mi ?

she will be back, won’t she?
Geri dönecek, değil mi ?

He will be there, won’t he?
Orada olacak, değil mi ?

You didn’t know her, did you?
Onu tanımıyordun, değil mi ?

they haven’t been there, have they?
Orada değiller di, değil mi ?

I have told you, haven’t I
Sana söyledim, değil mi ?

He has a flat in Paris, hasn’t he ?
Paris’te bir dairesi var, değil mi ?

Cümlenin öznesi olarak (cümlenin başında)
” This, That, Everything, Something, Nothing”
kullanılıyor ise tag bölümünde “It” kullanılır.
Ancak tag bölümünde it kullanılırken zamana
dikkat edilmelidir.

This is true, isn’t it?
Bu doğru, değil mi ?

That is beautiful, isn’t it?
Şu güzel, değil mi ?

Everything will be alright, won’t it?
Herşey düzelecek, değil mi ?

Something‘s wrong, isn’t it?
Yanlış olan bir şey var, değil mi ?

Nothing is wrong, is it
Yanlış olan bir şeyler yok, değil mi ?

Nothing went wrong, did it?
Hiç bir şey ters gitmedi, değil mi ?

Eğer özne olarak nobody, somebody, everybody, no one,
someone ya da everyone kullanılmış ise tag bölümünde
“They” kullanılır”.

Nobody called for me, did they ?
Beni kimse aramadı, değil mi ?

Nobody was hurt, were they?
Kimse yaralanmadı, değil mi ?

Somebody did it, didn’t they?
Birileri bunu yaptı, değil mi ?

Somebody stole it, didn’t they?
Birileri onu çaldı, değil mi ?

Nobody lives here, do they?
Burada hiç kimse yaşamıyor, değil mi ?

Everybody likes him, don’t they ?
Onu herkes sever, değil mi ?

Anybody could solve this problem, couldn’t they ?
Bu problemi herkes çözebilir, değil mi ?

Somebody should clean up that mess, shouldn’t they ?
Biri bu pisliği temizlemeli, değil mi?

There is/There are yapısında tag bölümünde
yine “There” kullanılır.

There isn’t a post-office here, is there ?
Burada bir ptt yok, değil mi ?

There are a lot of people here, aren’t there ?
Burada çok insan var, değil mi ?

Emir Cümlelerinde Question Tags Kullanımı

Olumlu ya da olumsuz emir cümlelerinin hepsinde
Will you, Would you, Could you ve Won’t you” takıları kullanılabilir.

Shut up, will you?
Çeneni kapa, tamam mı

Shut up, won’t you?
Çeneni kapa, tamam mı

Shut up, would you?
Çeneni kapa, tamam mı

Don’t laugh at me, will you?
Bana gülme, tamam mı

Let’s Cümlelerinde Question Tags Kullanımı

Bu yapıda tag bölümü “Shall We” şeklindedir.

Let’s go swimming, shall we ?
Yüzmeye gidelim, olur mu

Let’s sleep now, shall we?
Şimdi uyuyalım, olur mu

Question Tags’de Never-Rarely-Hardly-Barely-Scarely Kullanımı

Cümlenin içinde bu zarfların kullanımı cümleye olumsuz anlam katar.
Bu yüzden içinde bu zarfların kullanıldığı cümleleri negatif cümle
şeklinde düşünmemiz ve tags bölümlerini de buna göre tamamlamamız
gerekiyor.

He never went to college, did he ?

They can rarely visit each other, can they ?

You hardly believe me, do you?

She was barely three years old

It’s barely worth mentioning, is it

You could scarcely walk there, could you?

 

QUESTİON TAGS TESTLERİ

TEOG KONU ANLATIMI

YDS KONU ANLATIMI

LYS KONU ANLATIMI

TÜM TESTLER