Relative Clauses Konu Anlatımı

bookcase

Relative Clauses Nedir ?

İlgi zamirleri (relative pronouns) Who, which, that, whose, where
ve when ile başlayan ilgi cümlecikleridir. Bu ilgi zamirleri
genellikle kendilerinden önce gelen ismi tanımlamak için kullanılır.

It was a day when I was with my family.
Ailemle birlikte olduğum bir gündü.

1-

2-

3- 

Relative Clauses (İlgi Cümlecikleri) Konu Anlatımı

Adjective Clauses (Sıfat Cümlecikleri)

Relative Clauses’ı iki cümleyi tek cümle haline getirebilmek, bağlamak için kullanmak-tayız. Relative Clauses bize bir konu hakkında daha fazla bilgi verirler. İki tür Relative Clauses bulunmaktadır, Defining ve Non-defining.

I bought a tablet
Bir tablet satın aldım

it is supposed to have 32 GB of internal storage
32 Gb dahili hafızası olması gerekiyor

I bought a tablet that is supposed to have 32 GB of internal storage

(Üzerinde) 32 Gb dahili hafızası olması gereken Bir tablet satın aldım

 

Defining Relative Clause
Tanımlayan İlgi Cümlecikleri

Birisi ya da bir şey hakkında bilgi verirken kullanmaktayız.
Defining relative clause genellikle bilgi verdiği isimden
hemen sonra gelir.

Defining relative clause oluştururken, “Who, Which, Whose, Whom
ve that” kullanmaktayız. insanlar için “Who”, eşyalar için ise
“Which” i kullanıyoruz. “That” ise hem insanlar hem de eşyalar
için kullanabilmekteyiz.

he is the man who shot Mr.Simpson
O, Bay Simpson’u vuran adamdır.
Eğer “who shot Mr.Simpson” u cümleden çıkartırsak,
kimin Bay Simpson’u vurduğu hakkında bilgimiz olamaz.

He has a daughter who is a teacher
Öğretmen olan bir kızı var

She doesn’t like the man who works in the kebab shop
Kebap salonunda çalışan adamdan hoşlanmıyor

Relative Pronouns as a Subject

Relative pronoun cümlenin öznesi olarak kullanıldığında,
öznenin tekrar kullanılmaması gerektiğini unutmayalım.

The man who works in a bank…
The man who he works in a bank

The elephant which escaped from a circus…
The elephant which it escaped from a circus

the woman who called me was angry
Beni arayan hanım çok sinirliydi

the woman who I talked to was so clever
Konuştuğum kadın çok akıllıydı

The film which we watched yesterday was very interesting
Dün izlediğimiz film çok ilginçti

 

Relative Pronouns as an Object

İlgi cümleciği tarafından tanımlanan isim ana cümlede nesne olarak yer alıyor ise “Who, Whom, Which, That” zamirleri bu isim için kullanılabilir. Relative pronoun cümlenin nesnesi olarak kullanıldığında, nesnenin tekrar kullanılmaması gerektiğini unutmayalım.

The taximan took me to a hotel which/that he recommended
Taksici beni kendi önerdiği otele götürdü

She met a man who is a wonderful doctor
Harika bir doktor olan bir adamla tanıştı

She met a man who he is a wonderful doctor

Relative pronoun cümlenin nesnesi olarak kullanıldığında, relative pronouns kullanılmayabilir.

You shouldn’t believe everything you read on the internet

RELATİVE PRONOUNS TESTLERİ

YDS KONU ANLATIMI

YDS TEST

LYS KONU ANLATIMI