Sıfat İsimler

bookcase

 

İngilizce Sıfatları (Sıfat nedir ?) İngilizce sıfat cümleleri olarak anlatmış ve İngilizce
sıfat örneklerini vermiştik. İngilizce’de sıfat olarak kullanılan kelimeleri liste halinde
yakında yayınlayacağız. Sıfatları ve kelime türlerini daha iyi anlayabilmemiz için bu
konuyu hazırladık. Şimdi kısaca hatırlayalım.

İsimler kişileri, yerleri, kavramları, nesneleri,
duyguları tanımlayan, temsil eden sözcüklerdir.

Boy: Çocuk
Room: Oda
People: İnsanlar, halk

Bir sıfat ise isimleri türlü yönlerden betimleyen
sözcüklerdir.

Annoyed: Sinirli
Clean: Temiz
Crazy: Çılgın

AdjectiveNoun
Sıfatİsim
cleanroom
temizoda
crazy people
çılgın insanlar
annoyed boy
sinirli çocuk

Bu kısa hatırlatmadan sonra, isimlerin yine isimleri bir sıfat gibi betimleyebileceklerini
belirtelim. Bunlara Sıfat İsim (Adjectival Noun) denilmektedir.

Stone bridge                                                                                                                                                                 Taş köprü

Iron door                                                                                                                                                                       Demir kapı

Race car                                                                                                                                                                         Yarış arabası

English teacher
İngilizce öğretmeni

An art exhibition
Sanat gösterisi

Diğer ismi niteleyen sıfat isimler daima
niteledikleri isimden önce gelirler.

a race car : yarış arabası
a car race : araba yarışı
football shoes: futbol ayakkabısı

Sıfat isimler çoğunlukla tekildir

race cars (yarış arabaları)          races car, races cars

 

TEOG KONU ANLATIMI

YDS KONU ANLATIMI

LYS KONU ANLATIMI

YDS-LYS  TEST

TÜM TESTLER