Sıfatlarda Karşılaştırma Comparatives ve Superlatives

 

1-

2-

 

Sıfatlarda Karşılaştırma Comparatives ve Superlatives Konu Anlatımı

İngilizcederskitabi.com‘da Sıfatlarda karşılaştırma konusunu detaylı olarak anlatmaya çalıştık ve konunun daha iyi anlaşılabilmesi için interaktif testlerle destekledik. İngilizce eğitiminde sıfatlar ve sıfatlarda karşılaştırma önemli. Önemi günlük dilde sıklıkla kullanılıyor olmasından ileri geliyor. İngilizce düzensiz sıfatlar, İngilizce tek heceli sıfatlar örnek cümlelerine de sitemizde çalışabilirsiniz.

Comparative Adjectives ( Karşılaştırma Sıfatları)

Comparative Adjectives ( karşılaştırma sıfatları) cümle içinde iki ismi (noun) karşılaştırırken kullanılır. Cümlenin başında özne (noun) yer alır. Daha sonra fiil ve Comparative Adjective (smaller, larger v.b) gelir. Yapılan kıyaslamayı belirtmek için “Than” kullanılır ve cümlenin sonunda nesne (object) olarak bir isim yer alır.

This building is taller than that building.
Bu bina şu binadan daha uzun.

Cümlemizde yer alan “Taller(daha uzun)” comparative adjective’dir.

Aslı can swim faster than Berk but slower than Burcu.
Aslı Berk’den daha hızlı yüzebilir ama Burcu’dan daha yavaş yüzer.

SUPERLATIVE ADJECTIVES

Superlative Adjective bir grup içinde en üstteki nitelikler (En pahalı araba, en geniş ev, en başarılı öğrenciler) hakkında kıyaslama yaparken kullanılır.

The Ferrari Sergio isn’t the most expensive car on our list.
The Ferrari Sergio listemizdeki en pahalı araba değil.

It is the biggest home we have ever lived in
Şimdiye kadar yaşadığımız en büyük ev bu.

İngiilizce Sıfatlar Karşılaştırma Cümleleri

His house is larger than average
Evi ortalamadan büyük

Seven is smaller than eight
Yedi sekizden küçük

A plane is faster than a bird.
uçak bir kuşdan daha hızlıdır.

This car is more expensive than mine.
Bu araba benimkinden daha pahalı.

It is harder than you think
Düşündüğünden daha zor

The problem is easier than it looks
Problem göründüğünden daha kolay

 

Comparatives ve Superlatives Detaylı Anlatım

Comparatives ve Superlatives Test Çöz

DETAYLI SİMPLE PRESENT ANLATIMI

TEOG KONU ANLATIMI

INGİLİZCE KONU ANLATIMI

SIKLIK ZARFLARI KONU ANLATIMI

TÜM TESTLER