Simple Future Tense

kitaplik1

 

Simple Future Tense Konu Anlatımı   TEOG  LYS  YDS

 

Dilimizde bu zamanın karşılığı “gelecek zaman”dır. Bütün özneler için yardımcı fiil Will’dir. Fiil daima yalın halinde bulunmalıdır. Bu zaman daima gelecek zamanda yapılacak bir eylemin ifadesinde kullanılır.

Simple Future Tense Kullanımı (İngilizce Gelecek Zaman)

-Gelecekteki bir olayı tahmin ederken

-Shall I soru kalıbı ile öneride bulunma

-Shall we soru kalıbı ile teklifte bulunma

-Shall I soru kalıbı ile tavsiye isteme

-You will formu ile emir verme

-Will you formu ile davette bulunma

-Ani kararların ifadesinde

-Yapılacak bir iş için gönüllü olma

-Negatif kullanımı ile isteksizliği belirtme

Olumlu Cümle                                                                                                                                                       Affirmative

Özne+Will+V1+Nesne

I will go                 (Gideceğim)
You will go           (Gideceksin)
He will go             (Gidecek)
She will go           (Gidecek)
It will go               (Gidecek)
We will go            (Gideceğiz)
They will go        (Gidecekler)

Simple Future Olumsuz Cümle
Negative

Özne+Will+Not+V1+Nesne

I will not go                 (Gitmeyeceğim)
You will not go           (Gitmeyeceksin)
He will not go             (Gitmeyecek)
She will not go           (Gitmeyecek)
It will not go                (Gitmeyecek)
We wiil not go             (Gitmeyeceğiz)
They will not go         (Gitmeyecekler)

Simple Future Soru Cümlesi
Interrogative

Will+Özne+V1+Nesne

Will I go?             (Gidecek miyim?)
Will you go?       (Gidecek misin?)
Will he go?         (Gidecek mi ?)
Will she go?       (Gidecek mi ?)
Will it go?           (Gidecek mi ?)
Will we go?        (Gidecek miyiz ?)
Will they go?     (Gidecekler mi ?)

Simple Future Olumsuz Soru Cümlesi
Negative interrogative

Will+Özne+Not+V1+Nesne
Won’t+Özne+V1
Yukarıdaki iki ifade de aynı anlamdadır.

Will I not go?             (Gitmeyecek miyim ?) Won’t I
Will you not go?       (Gitmeyecek misin ?) Won’t you
Will he not go?         (Gitmeyecek mi ?) Won’t he
Will she not go?       (Gitmeyecek mi ?) Won’t he
Will it not go?           (Gitmeyecek mi ?) Won’t she
Will we not go?        (Gitmeyecek miyiz ?) Won’t we
Will they not go?     (Gitmeyecekler mi ?) Won’t they

Shall Kullanımı

Daha çok resmi yazışmalarda görülür. Genellikle I ve We öznelerinde kullanılır

Shall’in resmi yazışmalar dışında İngilizce’de sıklıkla
kullanılan formu ise “Shall I ve Shall we” dir. “Shall I
ve Shall we cümleleri karşıdaki kişinin fikrini almakta,
öneri ve tekliflerde kullanılmaktadır.

Shall I close the door? (Kapıyı kapatayım mı ?)
Shall I call your parents (Annenleri arayayım mı?)
Shall we visit your father? (Babanı ziyaret edelim mi ?)
What shall we have for dinner tonight? (Akşam yemeğinde ne yiyelim ?)

Be going to

İngilizce’de gelecekle ilgili düşünce, öngörü ve planlarda
“Be going to” kalıbı sıklıkla kullanılır. Be going to
kullanırken konuşmacı genellikle konuşma yapılmadan
önce kararını vermiştir.

Tomorrow I am going to visit my mother.
I am going to call the police.
She is going to study music
China is going to construct radioactive waste disposal facilities

Future Tense (Gelecek Zaman) Örnek Cümleler

They will visit your home at least twice a year.
Evinizi yılda en az iki kere ziyaret edecekler.

I will call you tomorrow
Seni yarın arayacağım

I will go shopping tomorrow
Yarın alışverişe çıkacağım

He will go to Paris next year
Gelecek sene Paris’e gidecek

I will make a payment next month
Gelecek ay ödeme yapacağım

Life will go on
Hayat devam edecek

This disagreement will go on in the future
Bu anlaşmazlık gelecekte de devam edecek

I will write a letter on your behalf
Sizin adınıza bir mektup yazacağım

When will you send me the photographs of our engagement?
Nişan fotoğraflarımızı ne zaman bana göndereceksin ?

When will you send them?
onları ne zaman göndereceksin ?

When will you give me back the letter?
Mektubu bana ne zaman geri vereceksin ?

When will you marry ?
Ne zaman evleneceksin ?

Simple Future Test 1

Simple Future Test 1 Cevapları

Ilgili Diğer Sayfalar

Do-Does  mı  Am-is-are mı ?  (Çok önemli-Mutlaka Okuyun)                                                                 Past Continuous Tense                                                                                                                                            Present Perfect Continuous Tense                                                                                                                      Past Perfect Tense                                                                                                                                                      Future Perfect Tense