Simple Present Tense (Geniş Zaman)

 

Simple Present Tense Videolu Konu Anlatımı YKS/ YDS

İngilizce Geniş Zaman

Simple Present Tense ve diğer tüm konulara çalışabileceğiniz Konu Anlatımlı kitabımız çıktı. Mağaza bölümünden sipariş verebilir, kitap hakkında sormak istediğiniz detayları iletişim bölümümüzdeki mail adresine yazabilirsiniz.

 

 

 

 

 

İngilizcederskitabi.com’da Simple Present alıştırmalar ve cevaplarını bulabilirsiniz. Simple Present anlatımını basit anlatımın yanında detayları ile de çalışabilirsiniz. Simple Present boşluk doldurma soruları interaktif bir şekilde hazırlanmıştır. Soru cümleleri, soru yapısı, cümleler, cümle yapısı, ekleri kolay anlaşılacak bir şekilde anlatmaya özen gösterdik.
Simple Present ile en çok kullanılan fiiller ile fiil cümleleri de sitemizde yer aldı. Yine bu zamanda have/has kullanımı ile ilgili cümleler ile olumsuz cümleler Simple Present kuralları içinde gösterildi. Olumlu, olumsuz soru cümleleri ve cevaplarını Simple Present metinleri halinde ele aldık. Ayrıca öğrencilerin kafalarında oluşan Simple Present nedir, ne demektir vb. benzeri tüm soruların cevaplarını tek tek ele aldık. Olumlu cümleler, olumsuz
cümleler, olumlu olumsuz soru cümleleri ve cevapları, örnek cümleler, örnek sorular özet, pdf şeklinde, paragraf örnekleri, s takısı gibi kullanımların hepsi tek tek anlatıldı. Konunun pekişmesi için Simple Present şarkı, test ve cevaplarını da unutmadık. Uzun cümleler, uzun konu anlatımı, uygulama, yardımcı fiilleri, yapısı, yds zaman ifadeleri, zaman ekleri ve son olarak zaman zarfları detaylı olarak anlatılan konular arasındadır.

Dilimizdeki karşılığı Geniş Zaman’dır. Hobi, günlük olayların anlatımı, planlanmış bir olay veya sık sık tekrar eden durumların anlatımında bu zamanı kullanmaktayız. Geniş Zaman’da bir cümle oluşturabilmemiz için bir özne, bir fiil ve nesne kullanırız. Ancak sadece bir özne ve fiil de bu zamanla bir cümle kurmak için yeterlidir. İngilizce öğrenmek isteyenlerin mutlaka üzerinde durması gereken bir zamandır.   Şimdi Present Simple Tense İngilizce’de nasıl kullanıldığına bakalım.

I (Özne) walk (yürümek fiili)
I walk : Yürürüm

I (Özne) watch (izlemek fiili)
I wacth : İzlerim

Detaylara başlamadan önce bu zamanın hangi
durumlarda kullanıldığına bakalım.

Alışkanlık şeklinde gerçekleşen eylemler

Gündelik alışkanlıklarımızı ifade ederken

I have breakfast at 6:30
Kahvaltıyı 6:30’da yaparım
I drink milk every day
Her gün süt içerim
I eat breakfast every day
Her gün kahvaltı yaparım
he always takes the bus to school
O daima okula otobüsle gider

Gündelik olayların anlatımı

Sürekli tekrar eden günlük eylemleri antalırken

I water my flowers every day.                                                                                                                                Çiçeklerimi hergün sularım.                                                                                                                                  I brush my teeth every day                                                                                                                                      Her gün dişimi fırçalarım
I wake up at 6 o’clock everyday morning
Her sabah 6’da kalkarım

İçinde bulunan anı bildiren durumlarda

Konuşmanın geçtiği zaman dilimine ait ifadelerde

Berk is very happy.(Berk çok mutlu) I am too tired. (Çok yorgunum)                                                  I am twenty years old  (Yirmi yaşındayım)
I am late (Geç kaldım)
He is busy (O meşgul)

 

Gelecek bir zaman için planlanmış, bir tarifeye bağlı durumlarda

(Bu şekilde kullanımların dilimize şimdiki zaman
olarak çevrildiğine dikkat edelim.)

The plane arrives tomorrow morning
Uçak yarın sabah gelir

The last train leaves at 9:30
Son tren 9:30 da kalkıyor

Bir gerçeği ifade ederken

Bilimsel gerçekler hakkında konuşurken

The moon revolves around the earth.
Ay dünyanın etrafında döner
Ankara is the capital city of Turkey
Ankara Türkiye’nin başkentidir

Kişinin sık sık unuttuğu ya da genellikle yapmadığı durumların ifadesinde

She always forgets her password.
Her zaman şifresini unutur.
He never keeps his promise.
(O asla sözünü tutmaz.)

Bilimsel olarak herkes tarafından kabul edilen ifadeler

Water boils at 100 degrees celsius.
Su 100 santigrat derecede kaynar
There are twelve months in a year
Bir yılda on iki ay vardır

The earth turns from left to right.
Dünya soldan sağa doğru döner.
The Earth turns from West to East.
Dünya Batı’dan Doğu’ya doğru döner.
The land moves on plates.
Yeryüzü tabakaların üzerinde hareket eder.
The South Pole has a desert environment ( Burada has yardımcı fiil değildir)
Güney Kutbu çöl ortamına sahiptir.

Genellemeler

Genelleme yaparken kullanılan ifadelerin anlatımında

Dogs hate cats.
Köpekler kedilerden nefret eder
Birds are better than flowers
Kuşlar çiçeklerden daha iyidir

Hikaye, masal, fıkra anlatımı, atasözleri ve gazete başlıklarında

A man goes to his psychiatrist and says,
“My mom is crazy. She thinks she is a book!”
(Adam psikiyatriste gider ve “ Annem çıldırmış.
Kendisinin bir kitap olduğunu düşünüyor!” der.
Barking dogs seldom bite.
(Havlayan köpek ısırmaz.)
Barcelona beats Real Madrid.
(Barcelona, Real Madrid’i yendi.)

Gazete başlıklarında Simple Present Tense’in Geçmiş
Zaman olarak dilimize çevrilmesine dikkat edelim.

İngilizce’de Yardımcı Fiil Nedir ?

Zamanları öğrenebilmemiz için bu konu çok önemli.  Aşağıda yardımcı fiillerin bir listesini vermemizin sebebi, diğer zamanlarla birlikte bu zamanda da sıklıkla onlara ihtiyaç duymamız. Her hangi bir zamanın işleyişini öğrenmek, diğer zamanları öğrenirken size çok yardımcı olacaktır. Tek yapmanız gereken o zamanın yardımcı fiillerini kullanmak.

Am Is Are Was Were Do Would
Does Did Has Have Had Could
May Might Must Will Shall Should

Yardımcı Fiiller Bize Ne Anlatır?

Daha önce yardımcı fiiller, cümledeki anlamın detaylarını
açıklamakta yardımcı olurlar demiştik. Aşağıdaki
cümlelerle bunun nasıl gerçekleştiğine bir göz
atalım.

He does not like pizza.

Bu cümledeki does sonrasında gelen “ not“ kelimesi
bize cümlenin olumsuz bir yapıda olduğunu anlatmaktadır.
Kullanılan yardımcı fiilden (Does), cümlenin
Geniş Zaman (The Simple Present Tense) olduğu anlaşılıyor

Does he like pizza ?

Bu cümlenin başında kullanılan yardımcı fiil bize
cümlenin bir soru cümlesi olduğunu gösteriyor.

Does he not like pizza ?

Bu cümlenin başında kullanılan yardımcı fiil bize
cümlenin bir soru cümlesi olduğunu gösteriyor, ayrıca
“He” den sonra gelen not ile cümlenin olumsuz soru
cümlesi olduğunu anlıyoruz.

Simple Present Tense’de Yardımcı Fiil Nerede Kullanılır ?

Onlara olumsuz cümleler ile olumlu ve olumsuz soru cümlelerinde ihtiyacımız vardır.            The  Present Simple Tense’e ait iki adet yardımcı fiil bulunmaktadır. Bunlar Do ve Does’dır. Ancak, Geniş zamanın I am a student  ifadesinde olduğu gibi, yani To Be fiili şeklinde  de kullanılabildiğini unutmayalım ! Simple Present Tense to be fiili ile kullanılıyor ise do ve does kullanılmaz.

Peki hangi yardımcı fiili hangi öznede kullanacağız ?

I              Do
You        Do
He          Does
She        Does
It             Does
We          Do
They      Do

Şimdi, bu zamanı öğrenebilmemiz için cümle
çeşitlerine bir göz atalım.

1) Olumlu – Affirmative
2) Olumsuz – Negative
3) Soru – Interrogative
4) Olumsuz Soru – (Negative interrogative)

Simple Present Tense (Geniş Zaman)Olumlu Cümle

İçinde herhangi bir olumsuzluk eki bulunmayan cümlelerdir. İngilizce’de bir cümleyi olumsuz yapabilmek için “ Not “ kullanılır. Şimdi örnek cümleler yaparak bu zamanı öğrenmeye başlayalım. Aşağıda siyah olarak gösterilenler öznelerimiz. ” Run” ise cümleyi oluşturmak için kullandığımız fiilimiz.

I run (koşarım)
You run (koşarsın)
He runs (koşar)- Fiil değişti acaba neden ?
She runs (koşar)- Fiil değişti acaba neden ?
it runs (koşar)- Fiil değişti acaba neden ?
We run (koşarız)
They run (koşarlar)

Simple Present Tense (Geniş Zaman)Olumsuz Cümle
Negative

Anlam olarak bir olumsuzluğa sahip cümledir.
özneden sonra yardımcı fiil ve “Not” olumsuz
eki eklenerek olumsuz cümleyi elde edebiliriz.
Mavi olanlar yardımcı fiil.

I do not run (koşmam)
You do not run (koşmazsın)
He does not run (koşmaz)- Bunların yardıcı fiili farklı. İlginç !
She does not run (koşmaz)-Bunların yardıcı fiili farklı. İlginç !
It does not run (koşmaz)-Bunların yardıcı fiili farklı. İlginç !
We do not run (koşmayız)
They do not run (koşmazlar)

Simple Present Tense (Geniş Zaman)Soru Cümlesi
Interrogative

Soru anlamına sahip, karşılığında cevap bekleyen cümlelerdir.
Aşağıdaki cümlelerin ve çekimlerin sıkıcı olduğu gerçeğini
kabul etmekle birlikte, konuyu anlayabilmemiz için bu gerekli.
Soru yapabilmek için yardımcı fiilleri en başa yerleştiriyoruz.
Mavi olanlar yardımcı fiillerimiz.

Do I run? (koşar mıyım)- Yardımcı fiil başa gelince soru oluyor                      I run (koşarım)
Do you run? (koşar mısın)-                                                                                             You run koşarsın)
Does he run? (koşar mı )-  Olumlu cümledeki “s” soruda kayboldu             He runs (koşar)
Does she run? (koşar mı )-Olumlu cümledeki “s” soruda kayboldu             She runs (koşar)
Does it run? (koşar mı )-Olumlu cümledeki “s”      soruda kayboldu             it runs (koşar)
Do we run? (koşar mıyız )                                                                                                We run (koşarız)
Do they run? ( koşarlar mı)                                                                                             They run (koşarlar)

Simple Present Tense (Geniş Zaman)Olumsuz Soru
Negative interrogative

Olumsuzluk ekine sahip, karşılığında cevap bekleyen cümleleridir.
Olumsuz cümle kurabilmek için önce yardımcı fiil, sonra özne ve
ardından “Not” olumsuzluk ekini getiriyoruz. İstersek hemen
yanındaki gibi kısa şekilde de yapabiliriz. Do not’ın kısa
kullanımı ” Don’t”, does not’ın ise “Doesn’t”.

Do I not run? (koşmaz mıyım)                        Don’t I run? (koşmaz mıyım)
Do you not run? (koşmaz mısın)                   Don’t you run? (koşmaz mısın)
Does she not run? (koşmaz mı)                     Doesn’t she run? (koşmaz mı)
Does he not run ? (koşmaz mı)                      Doesn’t he run? (koşmaz mı)
Does it not run (koşmaz mı)                           Doesn’t it run (koşmaz mı)
Do we not run? ( koşmaz mıyız)                    Don’t we run? ( koşmaz mıyız)
Do they not run? (koşmazlar mı)                  Don’t they run ? (koşmazlar mı)

Düzenli ( Regular) ve Düzensiz ( Irregular) Fiil Nedir ?

Geniş Zamanı anlatırken bu konuyu incelememizin nedeni, geniş zaman ve diğer zamanları anlamanızda yardımcı olacağını düşünmemizden kaynaklanmaktadır. Çünkü bütün zamanlar fiillerin kendilerine özgü hallerini kullanır. Simple Present
Tense’de fiilin her zaman Infiniteve (Yalın Hali) kullanılır. Öncelikle fiilin ne olduğunu kısaca hatırlayalım. Fiiller bize bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren kelimelerdir.
Go: gitmek
Do: yapmak
Feel: hissetmek

Düzenli Fiiller
İngilizce düzenli fiiller sonlarına  “D” ya da “ED” takısı alan fiillerdir.
Call: aramak, çağırmak
Earn: kazanmak
Explain: açıklamak
Bu fiillerin sonuna sadece “D” ya “ED” takısı getirerek onları Simple Past ve Past Participle haline getirebiliriz. Bu fiillerde fiilin kendisi değişmez sadece sonuna “D” ya da “ED” takısı gelir. Sonuna –ed takısı gelen Simple Past ve Past Participle haline gelmiş fiilleri Geçmiş Zaman ve Miş’li Geçmiş Zaman oluşturmak için kullanmaktayız.  Present Simple Tense’de fiil mastar (1. Hali) kullanılır. Kesinlikle sonuna –ed takısı almaz.
Call               Called
Earn             Earned
Explain       Explained

Düzensiz Fiiller
Düzensiz fiillerde fiil Simple Past ve Past Participle halinde değişikliğe uğrar. Örneğin do fiilinin Simple Past hali did, Past Participle hali done’dır İngiliz dilinde fiiller 3 halde bulunmaktadır. Bunlara isterseniz şimdilik fiilin birinci, ikinci ve üçüncü halleri diyelim. İster yukarıdaki gibi hatırlayın (ki bu daha iyi) ister  (verb) V1,  V2 ve V3 şeklinde düşünün. Bunlar size fiili hangi halinde kullanmanız gerektiğini gösterecek.
Simple Present Tense’de (Geniş Zaman) daima fiil yalın (Infinitive) halde bulunur (Yani 1. halde ve sonuna –ed takısı gelmeden).

Infinitive                                     Simple Past                                     Past Participle
do                                                           did                                                         done
go                                                          went                                                        gone
have                                                      had                                                           had
feel                                                         felt                                                            felt
know                                                   knew                                                      known

Infinitive Nedir ?
Dilimizdeki karşılığı fiilin mastar halidir (yani, gitmek,
gelmek, koşmak vb.). İngilizce’de fiili mastar haline
getirmek için önüne to eklenir (to go:gitmek, to come:
gelmek). Yukarıdaki tablodaki Infinitive ifadesinden
biz fiilin 1. halini kullanmamız gerektiğini anlıyoruz.

Önemli Kural

Affirmative (olumlu) cümlelerde özneden
sonra fiile “S” ya da “Es” takısı eklenir. Bu kural
sadece üçüncü tekil şahıslar (he, she, it) için geçerlidir.

Hangisinde S Hangisinde ES ?

Fiile “S” ya da “Es” takısı eklenirken dikkat edilmesi
gereken, fiilin hangi sesle bittiğidir. Fiil şayet s, z, sh,
ch, x, o ile bitiyorsa fiile ES eklenir. Fiilin sonu y ile
bitiyor ve ondan öncede sessiz bir harf var ise Y düşer
İES eklenir. Biraz karışık görünebilir, ancak fiilleri
kullandıkça kendiliğinizden bu kuralları öğrendiğinizi
göreceksiniz.
Yanlış yapmaktan korkmayın !

Fiil Sonu                           Eklenecek                   Örnek
s                                                   es                         He misses
sh                                                es                         She washes
o                                                  es                         She goes
ch                                                es                         He catches
x                                                  es                          She fixes
z                                                  es                          it whizes
sessiz + y                                  ies                        it tries
Sesli+y                                      s                            He buys

Simple Present Tense (Geniş Zaman)Örnekler Cümleler

I eat breakfast in the kitchen
Kahvaltıyı mutfakta yaparım

she likes strong coffee in the morning
Sabahları sert kahveden hoşlanır

He loves fast food restaurant
Fast food restoranlarına bayılır

I don’t eat fruits after dinner
Akşam yemeğinden sonra meyve yemem

Why don’t students like school ?
Öğrenciler neden okuldan hoşlanmaz ?

Do you understand me ?
Beni anlıyor musun ?

Simple Present Tense’de Yardımcı Fiil Am-is-are mı Do-Does mı  ?

Pek çok öğrenci ve İngilizceye yeni başlamış kişiyle yapılan görüşmelerde ne yazık ki
Simple Present Tense’e (Geniş Zaman) ilişkin kafa karışıklığını görmekteyiz. Bu
kafa karışıklığına Simple Present Tense’in yardımcı fiillerinin hangileri olduğu
sebep olmakta.

Simple Present Tense’in Yardımcı Fiilleri Ne ?

Pek çok öğrenci ya da kişi bu sorunun cevabını Do ve Does olarak cevap verir. Cevap doğrudur ama bir bakıma eksiktir. Aşağıdaki cümleleri inceleyelim.

The weather is hot
Hava sıcak

Does she live in İzmir?
O İzmir’de mi yaşıyor ?

Bu iki cümlede Simple Present Tense’dir. Birinin yardımcı fiili “Is” diğerinin ise
Does. Burada kafa karışıklığına sebep olan şey zamanların kullanımlarının tam                       olarak bilinmemesinden kaynaklanmakta.

İçinde bulunan anla ilgili gerçekleri ifade ederken “To Be” fiilini de kullanabiliyoruz. Aşağıdaki bütün cümleler Simple Present Tense (Geniş Zaman) dır.

I am happy (mutluyum)
I am tired (yorgunum)
She is alive ( yaşıyor/hayatta)
Are you happy ? (mutlu musun ?)
Do you live in İstanbul ? (İstanbul’da mı yaşıyorsun?)
How old are you ? ( Kaç yaşındasın ?)
Where do you come from ? (Nerelisin ?)

 

Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları) ve Geniş Zaman’da Kullanımları

Geniş zamanda Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları) yaygın
olarak kullanılmaktadır. Bu zarfları bir şeyin ne sıklıkta
yapılıyor olduğunu ifade ederken kullanmaktayız. En çok
kullanılarlar şunlardır.

always
sometimes
usually
often
frequently
generally
regularly
seldom
hardly ever
infrequently
never
normally
occasionally
rarely

Simple Present How Often Soruları

How often do you blame others?
Ne sıklıkla diğer kişileri suçlarsınız ?

How often do you arrange social meetings?
Ne sıklıkla sosyal toplantılar düzenlersiniz ?

How often do you do it?
Ne sıklıkla yaparsın ?

How often do you hide your feelings from others?
Ne sıklıkla duygularınızı diğerlerinden saklarsınız ?

How often do you read a novel ?
Ne sıklıkla roman okursunuz ?

How often do you eat junk food?
Ne sıklıkla abur cubur şeyler yersiniz ?

How often do you eat sweets?
Ne sıklıkla tatlı yersiniz ?

How often do you go bowling?
Ne sıklıkla bowling oynamaya gidersiniz ?

How often do you leave a note for your parents?
Ne sıklıkla anne babanıza not bırakırsınız ?

Simple Present (Geniş Zaman’da) Always Kullanımı

he is always a gentleman
O daima centilmendir

He is always friendly
O daima samimidir

She is always tired
O her zaman yorgundur

He always sleeps like that
O hep öyle uyur

He always eats at home
Yemeği hep evde yer

He always speaks loudly
O hep yükse sesle konuşur

Simple Present Geniş Zaman’da Sometimes Kullanımı

she sometimes spends holidays with them
O bazen tatilleri onlarla geçirir

He sometimes spends the night on his blue yacht
O bazen geceyi mavi yatında geçirir

I sometimes wake up early in the morning
Bazen gündüzleri erken kalkarım

She sometimes has dinner with us
O bazen bize kahvaltıya gelir

She sometimes forgets her password
O bazen şifresini unutur

He sometimes forgets his keys
O bazen anahtarlarını unutur

Simple Present Geniş Zaman’da Usually Kullanımı

I usually go to bed at 10
Genellikle 10’da uyurum

I usually wake up at 7
Genellikle saat 7’de kalkarım

I usually eat healthful foods
Genellikle sağlıklı gıdalar yerim

I usually do not get nervous
Genellikle sinirlenmem

I usually have lunch at school with my friends
Genellikle öğlen yemeğini arkadaşlarımla okulda yaparım

Simple Present Geniş Zamanda Often Kullanımı

I often feel lonely
Kendimi sık sık yalnız hissederim

I often feel hungry
Sık sık acıkıyorum

I often feel nervous
Kendimi sık sık sinirli hissediyorum

I often visit him
Onu sık sık ziyaret ederim

Do you often read a newspaper?
Sık sık gazete okur musun ?

Simple Present Geniş Zaman’da Regularly Kullanımı

I regularly spend time in natural environments
Ben düzenli olarak doğal ortamda vakit geçiririm

I regularly read books
Düzenli olarak kitap okurum

I regularly visit my grandfather
Dedemi düzenli olarak ziyaret ederim

I regularly brush my teeth
Düzenli olarak dişlerimi fırçalarım

I regularly call friends
Düzenli olarak arkadaşlarımı ararım

Simple Present Geniş Zaman’da Frequently Soruları

How frequently do you visit our website?
Ne sıklıkla sitemizi ziyaret ediyorsunuz ?

How frequently do you post to social media?
Ne sıklıkla sosyal medyada paylaşımda bulunursunuz ?

How frequently do you drive with one hand?
Ne sıklıkla tek elle araba kullanırsınız ?

How frequently do you read books?
Ne sıklıkla kitap okursunuz ?

How frequently do you watch documentary films?
Ne sıklıkla belgesel film izlersiniz ?

Geniş Zaman’da Generally Kullanımı

We generally go to bed at eleven-thirty
He generally goes out at nine o’clock in the morning
She generally goes to the library on Sunday mornings

Geniş Zaman’da Regularly Kullanımı

She regularly goes swimming and horse riding
He regularly goes to the cinema
They regularly visit the dentist even when there is no pain

Geniş Zaman’da Hardly Ever Kullanımı

He hardly ever visits his brother.
Kardeşini neredeyse hiç ziyaret etmez

She hardly ever eats sweets.
O hemen hemen hiç tatlı yemez

I hardly ever drink more than one
Bir taneden fazla içmem

Simple Present Tense’de Never Kullanımı

She never wakes up too early
O asla çok erken kalkmaz

He never believes what anyone says
O asla birinin söylediğine inanmaz

She never believes anything I say.
Söylediğim hiç bir şeye inanmaz.

Sıklıkla Yapılan İşler

Bu ifadelerde ” Twice a month- two times a day
once a week gibi ifadeler cümlenin sonunda bulunmalıdır.

He visits his grandmother twice a month
O anneannesini ayda iki kere ziyaret eder

Take this pill two times a day
Bu hapı günde iki kez alın

She visits her mother once a week
O haftada bir kez annesini ziyaret eder

Simple Present Tense’de Seldom Kullanımı

He seldom eats food on the dining table.
Yemek masasında nadiren yemek yer

She seldom eats breakfast.
Nadiren kahvaltı yapar

We seldom visit each other
Birbirimizi nadiren ziyaret ederiz

Simple Present Tense Kısa Cevap vermek

Simple Present Tense’de kısa cevaplar sıklıkla kullanılır.
Kısa cevaplarda Yes ve No dan sonra özne ve yardımcı fiil
yer alır. Cümle olumsuz ise “Not” eklenir.

Is he from İstanbul ? Yes, he is. No, he isn’t
O İstanbullu mu ? Evet İstanbullu. Hayır İstanbullu değil.

Do you live in Ankara ? Yes, I do. No, I don’t
Ankara’da mı yaşıyorsun ?

1-

2-

3-

4-

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

12-

13- 

14- 

15-

16- 

17-

18-

19-

20-

21-

İngilizce Zamanları çalışmaya aşağıdaki linklerden devam edebilirsiniz

Present Continuous Tense

Past Continuous Tense

Simple Past Tense

Sıklık Zarfları

Present Simple Tense Exercises ( İngilizce Geniş Zaman Test)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.