Stative Verbs/Durum Fiilleri

bookcase

 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

Stative Verbs (Durum Fiilleri) Nedir ?

İngilizcede bazı fiilleri genellikle Simple Present ya da Simple Past Tense ile kullanmaktayız. Bu fillere Stative Verbs denmektedir. Stative Verbs’ler, Present
Continuous, Past Continuous ve Future Continuous zamanlarında kullanılmamaktadır. Aşağıda listesini verdiğimiz bu fiillerin kullanımlarını örneklerle açıklamaya çalışalım

 

agree :   I agree with you   I am agreeing with you
appear  It appears to be snowing   it is appearing to be snowing
astonish It astonished me   It is astonishing me
be- be genellikle stative’dir. Şimdiki Zamanda da kullanılabilir. Bu formda kullanıldığında o anda kastedilen durumu ifade eder. You are being boring-Sıkıcı oluyorsun
believe   i believe in God   I am believing in God
belong    ıt belongs to me    It is belonging to me
concern   it concerns me  it is corcerning me
consist   it consists of 10 members     it  is consisting of 10 members
contain  This box contains a blue crayon This box is containing a blue crayon
deny
depend
deserve
disagree
dislike
doubt
feel
fit
hate
have
hear
imagine
impress
include
involve
know
lack
like
look
love
matter
mean
measure
mind
need
owe
own
please
possess
prefer
promise
realise
recognise
remember
satisfy
see
seem
smell
sound
suppose
surprise
taste
think
understand
want
weigh
wish

 

Stative ve Dynamic Fiiller

İngilizce’de bazı fiiller hem stative hem de dynamic olabilir.

Be

You are late
You are being late

Have

I have a cat
I am having a heart attack

See

I see what he means
I am seeing again, as it were.

Taste

This meal tastes as good as it looks.
My mother was tasting my pancake.

 

Stative Verbs’in Diğer Fiillerden Farkı Ne ?

Stative verbs bir eylemi anlatmaz. Aşağıdaki cümlede
görüleceği gibi bir eylem (koklamak) vardır.

She’s smelling the garlic (O sarımsağı kokluyor)

Fiil Stative Verb olduğunda ise eylem yerine bir durumu bildirir.

She smells of garlic.( O sarımsak kokuyor)

 

 

DETAYLI SİMPLE PRESENT ANLATIMI

THERE İS/THERE ARE TESTLERİ

DETAYLI ADVERBS( ZARFLAR) ANLATIMI

DETAYLI ADJECTİVES (SIFATLAR) ANLATIMI

DETAYLI İN-ON- AT ANLATIMI

TÜM TESTLER