Subject Konu Anlatımı

kitaplik2

 

Subject (Özne) Konu Anlatımı  TEOG- LYS – YDS

 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

Cümlenin içinde bulunan fiilde anlatılan işi, eylemi yerine getiren ögedir. Cümle içinde
özneyi bulabilmek için “Kim” ve “Ne” sorularını sorarız. Özne tek bir kelimeden, bir isim
ya da zamirden meydana gelebilir. Bir Noun phrase (isim tamlaması) da özne olarak cümlede yer alabilir. İngilizce Ders Kitabımızda (yani sitemizde) Subject konu anlatımının hemen altında ilgili testleri çözebilirsiniz.

Burcu ate the apple pie
Burcu elmalı pastayı yedi.

Yukarıdaki cümlede fiilimiz “Eat” (cümlede 2. hali olarak ate). Kim elmalı pastayı yedi sorumuzun karşılığı olan Burcu öznedir.

Berk is sleeping now
Berk şu anda uyuyor.

Yukarıdaki cümlede fiilimiz “Sleep”. Kim uyuyor sorumuzun karşılığı olan Berk öznedir.

Özne bir kişi olabileceği gibi, bir yer, düşünce ya da şey olabilir.

Ankara is the capital of Turkey
Ankara Türkiye’nin başkentidir.

The pencil is red
Kalem kırmızıdır

The sky is blue
Gökyüzü mavidir

The fence is high
Çit yüksek

Simple Subject

Simple subject’ler tek bir kelimeden oluşur. Kendilerinden önce
ya da sonra modifiers (Niteleyici kelimeler) alabilirler. Bu
niteleyici kelimeler çıkartıldığında elde ettiğimiz Simple Subject’dir.

The hungry pole-bear was sniffing at the ground

Bu cümlede “The ve hungry” niteleyici kelimeler (modifiers) olarak
görülüyor. Pole-bear(kutup ayısı) ise Simple Subject’tir.
The small carton of books was sent

Bu cümlede “The, small ve of books” nitelendirici kelimelerdir. Bu
nitelendiricileri çıkarttığımızda geriye kalan “Carton” Simple Subject
olarak görülmektedir.

The study of small organisms is a hobby of hers                                                                                 Küçük organizmaların incelenmesi onun hobisidir.

Complete Subject

Tamamlayıcı (modifiers) alan öznelerdir

The hungry pole-bear was sniffing at the ground

Aç Kutup ayısı toprağı kokluyordu

That boy is strong
Şu çocuk güçlüdür

The study of small organisms is a hobby of hers                                                                               Küçük organizmaların incelenmesi onun hobisidir.

Compound Subject

En az iki öğeden oluşan öznelerdir. Bu öğeler pronouns,
noun phrases, veya noun clauses de olabilir.

İzmit and Bursa are the biggest cities in the region
İzmit ve Bursa bölgedeki en büyük şehirlerdir.

My mom and dad are retired
Anne ve babam emekli

Bir sıfat (adjective) aynı zamanda cümlenin öznesi olabilir mi?

Aşağıdaki cümleleri inceleyelim.

Small is beautiful
Küçük güzeldir

Slow and steady wins the race
Yavaş ve istikrarlı yarışı kazanır

Purple is the color of my life
Mor hayatımın rengidir
Yukarıdaki cümlelerde “Slow (yavaş), Steady (istikrarlı), Purple
(Mor), Small (küçük) birer sıfat olmakla birlikte cümle içinde bir
özne (subject) olarak görülmektedir.

Subject Pronouns Nedir ?

Aşağıdakiler İngilizce’de kullanılan Subject Pronouns’lardır.

I (Tekil) Ben
You (Tekil) Sen
He (Tekil) O (Erkek)
She (Tekil) O (Bayan)
It (Tekil) O ( Cansız ve hayvan)
We (Çoğul) (Biz)
You (Çoğul) (Siz)
They (Çoğul) (Onlar)

Subject Pronouns Örnek Cümleler

I am sleepy
You are tired
He is hungry
She is late
It is expensive
We are bored                                                                                                                                                                 You are late
They are rich

Subject Örnek Cümleler

İstanbul is a big city                                                                                                                                                 She is putting on weight
Our country is our home
He doesn’t like milk
She hates garlic
Learning is fun
That boy is my friend                                                                                                                                               It is blue

Subject Kullanılmayan Cümleler

Günlük dilde özellikle hope ve know gibi fillerde,
konuşan kişinin özneyi söylemediği ile karşılaşabiliriz.

hope you enjoy the meal ( I hope you enjoy)

You have paid me too much.
Don’t think so ( I don’t think so)

 

TEOG KONU ANLATIMI

YDS KONU ANLATIMI

LYS KONU ANLATIMI

YDS-LYS  TEST

TÜM TESTLER