To Be Fiilleri

to-be

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

İngilizcede To Be kullanımı (

İngilizcede be fiilinin kullanımı öğrenciler arasında genellikle sorun yaratmaktadır. Be fiilinin şimdiki zaman hali, olmak fiili ile ilgili cümleler nerede kullanılır vb. İngilizce’de to be kullanımı ile ilgili kafa karıştıran ifadelerden bazılarıdır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için To be fiili ile ilgili alıştırmalar, To be ile ilgili testler, İngilizce to be test soruları ve To be boşluk doldurma şeklinde hazırladığımız interaktif testlere ingilizcederskitabi.com’da çalışabilirsiniz. Ayrıca To be- was were to be soru cümleleri ve cevapları ile to be olumsuz cümleleri de bulabilirsiniz.

To Be Fiilleri 

Çoğu öğrenciye To Be fiili nedir diye sorulduğunda, bu soruya bir anlam veremez.
Öğretmenin zaman zaman “Bunu to be fiiliyle kullanacaksınız” dediğinden ne anlamamız
gerekiyor ? Sözlük anlamı olarak to be “Olmak” anlamına gelmektedir. Peki olmak anlamına gelen bir şey nasıl bu kadar çok karşımıza çıkabilir ? To be ile ilgili bir diğer konu,
bazı öğrencilerin to be denildiğinde bunu sadece Am-Is-Are olarak düşünmesidir. Bu düşünce doğrudur ancak eksiktir. To Be fiilleri cümlede Am-Is-Are olarak karşımıza çıkabileceği gibi Was-Were ya da Been olarak da görünebilir. Yine cümlede başka bir görünüm şekli Being’dir. Şimdi isterseniz konuya açıklık getirmek için örnek ve anlatımlara bir göz atalım.

Aşağıdaki cümlelerde görüldüğü gibi, To Be kullanımı aynı
zamanda kelime bilgisine de ihtiyaç duymakta. Foot tekil
olduğu için IS kullanılmış. Diğer cümlede ise Feet (ayaklar)
çoğul olduğu için Are kullanımı gerekiyor.

My right foot is numb.
Sağ ayağım uyuştu.

My feet are cold
Ayaklarım üşüyor

I am thirsty
Susadım

Geniş Zamanda To Be Fiili

To Be fiilleri ile kurulan cümlelerle çok sıklıkla karşılaşırız. Kullanımları yaygındır
ve bu fiillerle cümle kurmak son derece kolaydır. Tek yapmamız gereken şey, hangi özneye
hangi to be fiilinin geldiğini öğrenmektir. Özne konusunu bilmeyenler sitemizde Subject
konusunu okuyarak daha detaylı bilgiye sahip olabilirler. Aşağıda verilmiş olan ( I, you,
he/she/it, we, they birer öznedir. Bunların hemen yanında yer alan ve cümle kurabilmemiz
için gerekli olan yardımcı fiiller ( Am, is, are) verilmiştir.
Geniş Zamanda (Simple Present Tense) to be fiillerini cümlede Am-Is-Are olarak görürüz.
Öznelere göre kullanımları şu şekildedir.

I (Ben)     am

You(Sen)  are

He/she/ıt (O)  is

We (Biz)  are

They (Onlar) are

 

To be Fiilinin Kullanımı ve Türkçe’deki Karşılığı

Aşağıdaki cümlelerde yardımcı fiillerin Türkçe karşılıkları kırmızı renkle belirtirmiştir.

I am a student ( Ben öğrenciyim)
You are  genius ( Sen dahisin)
He is lazy ( O tembeldir)
She is a student ( O öğrencidir)
it is my cat ( O benim kedim)
We are students ( Biz öğrenciyiz)
You are students ( Siz öğrencisiniz )
They are students ( Onlar öğrenci )

Ancak Türkçe’mizdeki bu anlamların cümlenin gelişine göre değişebileceğini unatmayalım

I am lazy ( Ben tembelim)
You are tired ( Sen yorgunsun)
He is tired ( O yorgun)
She is tired ( O yorgun)
it is tired ( O yorgun)
We are tired ( Biz yorgunuz)
You are tired ( Siz yorgunsunuz )
They are tired ( Onlar yorgun)

I am not tired (Yorgun değilim)
You are not brave (Cesur değilsin)
He is not tired ( Yorgun değil)
She is not tired ( Yorgun değil)
It is not hungry ( Aç (hayvanlar için) değil)
We are not tired ( Yorgun değiliz)
They are not tired ( Yorgun değiller)

Am I tired ? (Yorgun muyum ?)
Are you tired ? (Yorgun musun ?)
Is He/She/It tired ( Yorgun mu ?)
Are we rich ? (Zengin miyiz ?)
Are they poor ? ( Onlar fakir mi  ?)

Aren’t I tired ? (Yorgun değil miyim ?)                                                                                                               Aren’t you tired ? (Yorgun değil misin ?)                                                                                                           Isn’t He/She/It tired ( O yorgun değil mi ?                                                                                                       Aren’t  we tired ? (Yorgun değil miyiz ?)                                                                                                           Aren’t  they tired ? (Yorgun değiller mi ?)

To be Was Were Nedir ?

Bilindiği gibi fiil çekimleri var İngilizce’de. Mesela go fiilinin 2. hali went’dir. Doğal olarak şimdi go, went nereden çıktı diye düşünebilirsiniz ama aslında konuyla çok ilgisi bulunmakta. Şöyle ki, “Was, Were” aslında bir fiil olan “To Be” fiilinin 2. halidir. İngilizce’de konular birbirinden bağımsız gibi gözükse de aslında aynı matematikte olduğu gibi birbiriyle ilişkilidir. Bir konuyu iyi anlayabilmemiz için, diğer konuları da biliyor olmamız gerekiyor. Şimdi Simple Past Tense cümle kurulumunu hatırlayalım kısaca. Cümlemizin başına bir özne ve daha sonrada fiilin 2. halini kullanıyoruz. İşte “Was ve Were” kullanma sebebimiz bu, yani To Be fiilinin 2. halini kullanıyoruz. Şimdi To Be Was/Were’e örneklerle daha yakından bakalım.

I am hungry ( Açım)

Peki “Açtım” demek istersek ne yapmamız gerekiyor ? Yapmamız gereken cümleden To Be fiili (am) yerine onun 2. hali olan Was getirmek. Cümlemiz şu şekilde olacak.

I was hungry (Açtım)

You were hungry (Sen açtın)

He/She/It was hungry ( O açtı)

We were hungry ( Biz açtık)

They were hungry ( Onlar açtı)

Şimdiki Zamanda To Be Kullanımı

Şimdiki Zaman’da To Be kullanımında en önemli şey, To Be (am/is/are) kullanımından sonra cümlede bir fiil ve fiili takip eden “İng” takısıdır.

I am working ( Çalışıyorum)

He is sleeping ( O uyuyor)

We are waiting ( Bekliyoruz)

 

To be (Am-Is-Are) fiillerini sürükleyerek boşluklara bırakın

To be (Am-Is-Are) fiillerini sürükleyerek boşluklara bırakın

 

DETAYLI SİMPLE PRESENT ANLATIMI

THERE İS/THERE ARE TESTLERİ

DETAYLI ADVERBS( ZARFLAR) ANLATIMI

DETAYLI ADJECTİVES (SIFATLAR) ANLATIMI

DETAYLI İN-ON- AT ANLATIMI

TÜM TESTLER