To be+Infinitive Kullanımı

To be+Infinitive

To be+Infinitive formunu sıklıkla gazetelerde, radyo ve televizyon
yayınlarında görmekteyiz. To be+Infinitive kullanımı geleceğe
yönelik bir öngürünün gerçekleşeceğini işaret eder.

Hazırlık Bildiren Resmi İfadelerde

The Prime Minister is to meet the new President at the end of the week
Başbakan, hafta sonunda yeni Cumhurbaşkanı ile buluşacak

The Deputy Economy Minister is to visit Brazil next month
Ekonomi Bakan Yardımcısı gelecek ay Brezilya’yı ziyaret edecek

Resmi Bildirimlerinde (Görev ve Emir)

All workers are to report all prescription medication to their shift
supervisor prior to shift start
Tüm çalışanlar, reçeteli tüm ilaçları vardiya başlamadan önce vardiya
amirlerine bildirmelidir.

Yapılması Gereken Şeylerde
“You are to take this pill” the nurse said
Bu hapı alman gerekiyor dedi hemşire

Olası bir hedefe Ulaşmak için Yapılması Gereken Şeylerde
(If Clauses-Şart cümlelerinde)

It is crucial to learn how to speak Portuguese if you are to live in Portugal.
Portekiz’de yaşamak istiyorsanız, Portekizce konuşmayı öğrenmek çok önemlidir.

You must now run quickly if you are to catch the bus.
Otobüsü yakalamak için hızlı koşmalısınız

Yasaklama

You are not to smoke here
Burada sigara içmemelisiniz

Workers are not to visit with friends while on duty
İşçiler çalışırken arkadaşlarıyla görüşmeyecek