Was Were Kullanımı

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

Was Were Kullanımı ve Konu Anlatımı

Was were kullanımında ne yazık ki pek çok öğrenci sorun yaşamakta.
Bu yüzden ingilizcederskitabi.com‘da was were soru cümlelerini, was were ile
ilgili olumlu, olumsuz cümleleri daha kolay anlaşılır olabilmesi için
interaktif olarak ele aldık. Eminiz ki bütün öğrenciler To Be fiilini duymuştur.
Kısaca hatırlayalım. To Be fiilleri Present Tense’de karşımıza Am-is-are
olarak çıkmaktadır. Peki am-is-are ile was-were arasında nasıl bir ilişki
vardır ? Aslında was/were konusunu iyi anlayabilmek için Simple Past Tense’i
bilmek gerekiyor. Bu yüzden çalışmak isteyenler için konunun hemen altında
linkini yayınlıyoruz. Şimdi isterseniz biraz Simple Past Tense’i hatırlayalım.
Bir cümle kurabilmek için bir özne ve fiilimizin 2. halini kullanıyoruz.
Bilindiği gibi, İngilizce’de fiil çekimleri bulunmakta. Fiillerin Present Tense
(1.Hali), ve Past Tense (2.Hali) bizim şu an için ilgilendiğimiz konular.
Go(gitmek) fiilinin 2.Hali went, Do(yapmak) fiilinin 2.Hali Did ve To Be fiilinin
2.Hali ise Was/Were. Yani bir öğrenciyim derken to be fiilinin 1. Halini(am, is, are)
kullanırken, “Öğrenciydim” demek için ise To Be fiilinin 2.Hali(Was/Were)
kullanılmaktadır. You, we, they için Were, I, He, She, It için Was getirilmelidir.

Was/Were Olumlu Cümle

Was/Were olumlu cümlelerinde dikkat etmeniz gereken şey, was/were’den sonra bir fiil olmaması.

He was at his office yesterday.
Dün ofisindeydi
He is at his office now.
O şu anda ofisinde

She was in school yesterday.
O dün okuldaydı
She isn’t in school now.
O şimdi okulda değil

He was a teacher.
O bir öğretmendi
He is a teacher.
O bir öğretmen

Was/Were Olumsuz Cümle

He wasn’t at his office yesterday.
Dün ofisinde değildi
He isn’t at his office now.
O şu anda ofisinde değil

She wasn’t in school yesterday.
Dün okulda değildi
She isn’t in school now.
O şimdi okulda değil

He wasn’t a teacher.
O bir öğretmen değildi
He isn’t a teacher.
O bir öğretmen değil

Was/Were Olumlu Soru

Was/Were ile ilgili sorularda, eğer olumlu bir cümle ise cümlenin en başında olmalıdırlar.

Was he  at his office yesterday?
Dün ofisinde miydi ?
Is he  at his office now ?
O şu anda ofisinde mi ?

Was she  in school yesterday ?
O dün okulda mıydı ?
Is she in school now ?
O şimdi okulda mı ?

Was he  a teacher ?
O bir öğretmen miydi ?
Is he  a teacher ?
O bir öğretmen mi ?

Was/Were Olumsuz Soru

Was/Were ile ilgili sorularda, cümle eğer olumsuz soru cümlesi ise cümlenin en başında olmalıdırlar ve sonrasında “Not” ilave edilmelidir.

Wasn’t he  at his office yesterday?
Dün ofisinde değil miydi ?
Isn’t he  at his office now ?
O şu anda ofisinde değil mi ?

Wasn’t she  in school yesterday ?
O dün okulda değil miydi ?
Isn’t she in school now ?
O şimdi okulda değil mi ?

Wasn’t he  a teacher ?
O bir öğretmen değil miydi ?
Isn’t he  a teacher ?
O bir öğretmen değil mi ?

Was/Were Örnek Cümleler

Where was Berk yesterday?                                                                                                                                    Dün Berk neredeydi

What day was it yesterday?                                                                                                                                    Dün hangi gündü ?

Where were we last week?
Geçen hafta neredeydik ?

Who Was Nikola Tesla?
Nikola Tesla kimdi ?

All nations were not equal in their development
Bütün milletler gelişmelerinde eşit değildi

DETAYLI SİMPLE PAST TENSE ANLATIMI

DETAYLI SİMPLE PRESENT TENSE ANLATIMI

WAS WERE TEST ÇÖZ