Wish Clauses Konu Anlatımı

kitaplik

 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

İngilizcederskitabi.com‘da  Wish Clauses konu anlatımının yanında Wish Clauses exercises-testlerini de bulabilirsiniz.İngilizce Ders Kitabımızda Wish Clauses cümle yapısı ve konu anlatımını kolay anlaşılması için interaktif olarak hazırladık. Wish Clauses cümle yapısı kolay fakat dikkat edlmesi gereken bir konudur. Wish Clauses’ları üç ana başlıkta inceliyoruz.

1-Geçmişteki Dilek
2-Şu Andaki Dilek
3-Gelecekteki Dilek

Şimdi isterseniz konuya geçelim.

Wish Clauses (İSTEK CÜMLELERİ) Konu Anlatımı LYS  YDS

“Be” fiili bütün öznelerde “Were”

I wish Berk were here. Keşke Berk burada olsa

I wish we were in Çanakkale
Keşke Çanakkale’de olsak

1-Geçmişteki Dilek  (Wish+Past Perfect)
2-Şu Andaki Dilek (Wish+Past Simple/Past Modals)
3-Gelecekteki Dilek (Wish+Past Simple)

I wish my best friend hadn’t moved away. (1)

(Keşke en yakın arkadaşım taşınmasaydı)

I wish you hadn’t told me that .(1)

(Keşke, bunu bana söylemeseydin)

I wish I had a magic wand. (2)

(Keşke sihirli bir değneğim olsa)

I wish we had a swimming pool. (2)

( Keşke bir yüzme havuzumuz olsa)

I wish we didn’t have to go to work tomorrow. (3)

(Keşke yarın işe gitmek zorunda olmasaydık )

I wish my mom would help me.(3)

(Keşke annem bana yardım etse)

Dilek Cümlelerinde Would ve Could

Gelecekle ilgili dilekde bulunurken Would ve
Could kullanmaktayız. Özneler aynı ise could,
eğer farklı ise would’u tercih ediyoruz. Would
cümlede bir reddetme, inatçılık ya da can
sıkıntısına vurgu yapar.

I wish I could fly like a bird
Keşke kuş gibi uçabilsem

I wish I could play Piano
Keşke piyano çalabilsem

I wish he would keep his car cleaner
Keşke arabasını daha temiz tutsa

I wish he would listen to me
Keşke beni dinlese

I wish we would move back to İstanbul
Keşke İstanbul’a taşınsak

I am 55 kg. I wish I would gain weight
55 kiloyum. Keşke kilo alsam

I wish I could work at home
Keşke evde çalışsam

I wish you could go to Africa one day
Keşke bir gün Afrika’ya gidebilsen

Hypotheses (Varsayım)

İn case, what if ve suppose Kullanımı

Bu tür cümlelerde, gelecekle ilgili bir olası bir
varsayımdan bahsederken cümle kuruluşunda Simple
Present Tense kullanmaktayız.

Take the keys in case you are late
Geç kalırsan anahtarları al

Make sure you have the cell phone number of the person in charge
in case you are late for the meeting
Toplantıya geç kalmanız durumunda, ilgili kişinin cep telefon
numarasını aldığınızdan emin olun

“What if it rains?” I asked
Ya yağmur yağarsa diye sordum

What if he comes here?
Ya buraya gelirse

Suppose we go one step further
Bir adım ileri gittiğimizi varsayalım

Suppose we go tonight!
Bu gece gittiğimizi düşünelim

Suppose someone is hungry
Birinin aç olduğunu farzedelim

Suppose someone shares personal information on Facebook
Birinin kişisel bilgilerini Facebook’ta paylaştığını düşünelim

Suppose ve What If yapılarında gelecekle ilgili
gerçekleşmemiş ve gerçekleşme olasılığı zayıf olan
varsayımların anlatımlarında Simple Past Tense
kullanılmaktadır.

Suppose he was a burglar
Onun bir hırsız olduğunu düşünelim

Suppose he was a truck driver
Onun bir kamyon şöförü olduğunu varsayalım

Suppose he came to your house to hide from the mob.
What would you say ?
Çeteden kaçmak için evine geldi diyelim. Ne derdin ?
What if the police called him and told him the whole thing?
Ya polis onu arayıp her şeyi anlatırsa ?

What if your father knew?” asked Ripley
Ya baban öğrenirse diye sordu Ripley

Ilgili Diğer Konular

The Imperative

Indirect Speech

The Causative

Modals

To-Infinitive

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.