Would and Used to

bookcase

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

Would ile Used to Arasındaki Fark

Would ve Used to Konu Anlatımı TEOG  LYS  YDS

Used to ve would ikisi de geçmişte gerçekleşmiş, ancak artık gerçekleşmeyen                           bir olayı anlatmak için kullanılır.Bazı durumlarda ikisinin de cümlede kullanılması                   anlamı değiştirmez. Bazı cümlelerde ise sadece used to kullanılabilir. Bu kısa hatırlatmadan sonra aralarındaki farka göz atalım. Used to ve would arasında iki önemli fark bulunmaktadır. Aralarındaki ilk fark  “Would” geçmişte tekrarlanan  eylemler için kullanırken, “Used to” geçmişte uzun süre devam eden alışkanlıklar (geçmişte zamana yayılan) için  kullanılır. Durum bildiren (Ankara’da yaşıyordum ama geçen yıl İzmir’e taşındım gibi) cümlelerde “Would” kullanılmaz.

Would genellikle kendisinden önce geçmiş zaman yapısına ihtiyaç duyar.
“Used to” kullanımında ise böyle bir şeye ihtiyaç yoktur.

I used to miss him a lot when I was younger
Gençken onu çok özlerdim
when I was younger, I would miss him a lot
Gençken onu çok özlerdim

When I was younger, I used to hate writing.
When I was younger, I would hate writing

Used to ve Would arasındaki ikinci fark Would’ un stative (durum bildiren) fiiller
ile kullanılmamasıdır.

Stative Verbs (Durum bildiren fiiller) Listesi

she knew he would return
Geri döneceğini biliyordu

I said that she would buy it
Onu alacağını söyledim

When he was a child, he used to sit with us in the garden
Çocukken, bahçede bizimle otururdu

We used to go to the museum
Müzeye giderdik

Dikkat edilmesi gereken konu, “Would” dan önce geçmiş zaman cümlesi
kullanılıp kullanılmadığı olmalıdır. Aşağıdaki örneklerde görüldüğü
gibi “Would” kullanımından önce, cümlelerde bir geçmiş yapı görülmektedir.
Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

Would Örnek Cümleler (7.Sınıf için uygundur)

When I was a child, I would sometimes stay overnight at my grandma’s house  Çocukluğumda, bazen büyükannemin evinde bir gecede kalırdım.

When I was a child, I would run into the busy street                                                                    Çocukluğumda kalabalık caddelere girerdim

When I was a child, I would watch my father try to invent things                                            Çocukluğumda, babamın yeni şeyler keşfetmeye çalışmasını izlerdim

When I was a child, I would go fishing with my father                                                                                Ben çocukken, babamla balık avına giderdim

When I was a child, I would make paper dolls and as for dressing them
Ben çocukken, onları giydirmek için kağıt bebekler yapardım

 

Used to Örnek Cümleler

I used to be afraid of underwater animals
I used to be afraid of dogs
I used to be afraid of death
I used to be afraid of the dark
I used to be afraid of ghosts
While we lived in Bursa we used to live in good houses

 

DETAYLI SİMPLE PRESENT ANLATIMI

DETAYLI ADVERBS( ZARFLAR) ANLATIMI

DETAYLI ADJECTİVES (SIFATLAR) ANLATIMI

DETAYLI İN-ON- AT ANLATIMI

INGİLİZCE KONU ANLATIMI

TEOG KONU ANLATIMI

TÜM TESTLER